Browsing by Author Lưu, Thị Kim Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Lưu Thị Kim Anh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Kim Anh (2019-04-26)

 • Trong giáo dục đại học, bên cạnh việc dạy và học, công tác phát triển NCKH của giảng viên và sinh viên cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng NCKH của sinh viên hiện nay còn rất hạn chế. Vì vậy, làm thế nào để nâng cao kỹ năng NCKH của sinh viên là mối quan tâm và cũng là thách thức không nhỏ của hầu hết các giảng viên đại học. Trong bài tham luận này, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào hướng dẫn NCKH của sinh viên. Hoạt động này hiện đang được áp dụng cho sinh viên năm thứ 2 tại khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nhằm nâng cao kỹ năng NCKH cho sinh viên. In university education, scient...

 • 05050003514.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Kim Anh;  Advisor: Đoàn, Nguyệt Linh (2018)

 • Việc phát triển NLHT cho HS là vô cùng cần thiết, nhất là trong điều kiện đổi mới giáo dục hiện nay. Thực tế cho thấy, HS còn rất yêu trong quan hệ hợp tác, các em hầu như chưa biết cách để phối hợp với nhau trong một nhiệm vụ học tập. Trong một nhóm, các em có khả năng hơn thường thực hiện hết nhiệm vụ của cả nhóm mà không biết cách tổ chức, phân công các thành viên trong nhóm cùng tiến hành nhiệm vụ. Các em ít có khả năng thường có thái độ ỷ lại, thờ ơ và không biết nhờ đến sự hỗ trợ của bạn. Chính vì vậy, tập cho các em có thói quen hợp tác với nhau trong quá trình học tập là giúp các em tự tin hơn, hòa nhập với cuộc sống hiện đại – cuộc sống mà ở đó, hợp tác là nhiệm vụ chung được...

Browsing by Author Lưu, Thị Kim Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Lưu Thị Kim Anh.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Kim Anh (2019-04-26)

 • Trong giáo dục đại học, bên cạnh việc dạy và học, công tác phát triển NCKH của giảng viên và sinh viên cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng NCKH của sinh viên hiện nay còn rất hạn chế. Vì vậy, làm thế nào để nâng cao kỹ năng NCKH của sinh viên là mối quan tâm và cũng là thách thức không nhỏ của hầu hết các giảng viên đại học. Trong bài tham luận này, chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào hướng dẫn NCKH của sinh viên. Hoạt động này hiện đang được áp dụng cho sinh viên năm thứ 2 tại khoa Pháp – Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nhằm nâng cao kỹ năng NCKH cho sinh viên. In university education, scient...

 • 05050003514.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Kim Anh;  Advisor: Đoàn, Nguyệt Linh (2018)

 • Việc phát triển NLHT cho HS là vô cùng cần thiết, nhất là trong điều kiện đổi mới giáo dục hiện nay. Thực tế cho thấy, HS còn rất yêu trong quan hệ hợp tác, các em hầu như chưa biết cách để phối hợp với nhau trong một nhiệm vụ học tập. Trong một nhóm, các em có khả năng hơn thường thực hiện hết nhiệm vụ của cả nhóm mà không biết cách tổ chức, phân công các thành viên trong nhóm cùng tiến hành nhiệm vụ. Các em ít có khả năng thường có thái độ ỷ lại, thờ ơ và không biết nhờ đến sự hỗ trợ của bạn. Chính vì vậy, tập cho các em có thói quen hợp tác với nhau trong quá trình học tập là giúp các em tự tin hơn, hòa nhập với cuộc sống hiện đại – cuộc sống mà ở đó, hợp tác là nhiệm vụ chung được...