Browsing by Author Lưu, Thị Minh Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thành;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2020)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng, tác động của công nghệ đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng công nghệ nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận về tác động của công nghệ đến kết quả hoạt động của ngân hàng. Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của công nghệ đến kết quả hoạt động của ngân hàng Vietinbank. Đề xuất các giải pháp áp dụng các công nghệ nhằm nâng cao kết quả hoạt động của ngân hàng Vietinbank.

 • 00050010848.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hải Hiền;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về động lực làm việc của nhân viên và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Xác định phương pháp nghiên cứu, xác định hướng tiếp cận, cách thức tiến hành nghiên cứu, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu. Phân tích, đánh giá thực trạng động lực làm việc của nhân viên tại công ty Lê Bảo Minh. Đề xuất biện pháp làm tăng động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Lê Bảo Minh

 • Factors Affecting Students’s Intention of Borrowing Consumer Credit in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Mai; Lưu, Thị Minh Ngọc; Trần, Hoàng Dũng (2019)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá và kiểm chứng các yếu tố tác động đến ý định vay tiêu dùng của sinh viên trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng đang phát triển rất sôi động trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả phân tích số liệu khảo sát 225 sinh viên trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu cho thấy, thái độ và ảnh hưởng của người thân là hai yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến ý định vay tiêu dùng của sinh viên, trong đó thái độ là yếu tố chủ chốt. Trong khi đó, thái độ lại được quyết định bởi nhận thức sự hữu ích và nhận thức sự tiện dụng đối với việc vay tiêu dùng với các biến số thể hiện đặc điểm của sản phẩm vay tiêu dùng như lãi suất, thời gian hoàn trả khoản vay, chương...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • 00050010693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2020)

 • Tác giả đã đưa ra mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng trên cơ sở kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đó, kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các yếu tố chất lượng dịch vụ đều có ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ dể duy trì lòng trung thành của khách hàng tại ngân hàng BIDV- chi nhánh Quang Minh.

 • 00050008186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Xuân Hoàng;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ viễn thông 3 G trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chương 4: Giải pháp mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ viễn thông 3G của Viettel trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 00050010014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Trường Thành;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • TÓM TẮT Đề tài “ Tác động mạng xã hội đến niềm tin của người sử dụng trong lĩnh vực thương mại bán lẻ tại Việt Nam”, được tiến hành tại Việt Nam, thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2019 trong giai đoạn thị trường thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội đang bùng nổ và phổ biến với nhiều tầng lớp. Mục tiêu của nghiên cứu là: phân tích các nhân tố của mạng xã hội của nhà bán lẻ đến lòng tin và ý định mua hàng của người tiêu dùng trong việc mua hàng trực tuyến qua mạng xã hội tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho các công ty kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, từ đó tăng ý định mua hàng c...

 • 00050003868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2014)

 • Báo cáo luận văn dài 94 trang ( chưa kể phụ lục), có giá trị khoa học và tính khả thi. Luận văn đã hệ thống hóa các cơ cở lý luận và thực tiễn về việc hoạt động huy động vốn; Đánh giá thực trạng về hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Việt Trì và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đây mạnh hoạt động huy động vón tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Việt Trì trong thời gian tới.

 • 00050009942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thịnh;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực tại Công ty trong thời gian qua; - Trên cơ sở những mặt đạt được về công tác tạo động lực tại Công ty, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp làm tăng động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội.

 • 00050008949.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Luân;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty May 10 giai đoạn 2016-2020 dựa trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây về vấn đề này. - Luận văn xác định cách tiếp cận chi tiết, đầy đủ những yếu tố quan trọng, cần thiết của môi trường phát triển (gồm: môi trường vĩ mô; môi trường ngành; môi trường nội bộ Tổng Công ty May 10) trong quá trình nghiên cứu xây dựng chiến lược Kinh doanh cho Tổng Công ty May 10.

 • 00050008966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Việt Anh;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh và ứng dụng xây dựng chiến lược kinh doanh vào doanh nghiệp. Hơn nữa, luận văn đã tập trung nghiên cứu môi trường vĩ mô, vi mô, môi trường nội bộ, môi trường ngành. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, tác giả đã tìm và lựa chọn được chiến lược kinh doanh phù hợp. Luận văn cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh được lựa chọn bằng các giải pháp cụ thể và phù hợp nhất với năng lực của công ty đến năm 2020.

Browsing by Author Lưu, Thị Minh Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Thành;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2020)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng, tác động của công nghệ đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Vietinbank, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm áp dụng công nghệ nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hệ thống hóa và xây dựng cơ sở lý luận về tác động của công nghệ đến kết quả hoạt động của ngân hàng. Phân tích và đánh giá ảnh hưởng của công nghệ đến kết quả hoạt động của ngân hàng Vietinbank. Đề xuất các giải pháp áp dụng các công nghệ nhằm nâng cao kết quả hoạt động của ngân hàng Vietinbank.

 • 00050010848.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hải Hiền;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2020)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về động lực làm việc của nhân viên và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. Xác định phương pháp nghiên cứu, xác định hướng tiếp cận, cách thức tiến hành nghiên cứu, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu. Phân tích, đánh giá thực trạng động lực làm việc của nhân viên tại công ty Lê Bảo Minh. Đề xuất biện pháp làm tăng động lực làm việc cho nhân viên tại Công ty Lê Bảo Minh

 • Factors Affecting Students’s Intention of Borrowing Consumer Credit in Hanoi.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Phương Mai; Lưu, Thị Minh Ngọc; Trần, Hoàng Dũng (2019)

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá và kiểm chứng các yếu tố tác động đến ý định vay tiêu dùng của sinh viên trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng đang phát triển rất sôi động trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả phân tích số liệu khảo sát 225 sinh viên trên địa bàn Hà Nội, nghiên cứu cho thấy, thái độ và ảnh hưởng của người thân là hai yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến ý định vay tiêu dùng của sinh viên, trong đó thái độ là yếu tố chủ chốt. Trong khi đó, thái độ lại được quyết định bởi nhận thức sự hữu ích và nhận thức sự tiện dụng đối với việc vay tiêu dùng với các biến số thể hiện đặc điểm của sản phẩm vay tiêu dùng như lãi suất, thời gian hoàn trả khoản vay, chương...

 • 4d.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Hương; Lưu, Thị Minh Ngọc; Nguyễn, Phương Mai (2020)

 • Mạng xã hội đang ngày càng phát triển và tác động mạnh mẽ đến hoạt động bán lẻ của các doanh nghiệp Việt Nam. Với những lợi thế của việc ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh, hình thức kinh doanh bán lẻ trực tuyến trở nên phổ biến và mang lại hiệu quả. Dựa trên cơ sở tổng hợp lý thuyết về mạng xã hội và mô hình liên quan đến hành vi chấp nhận công nghệ của doanh nghiệp (mô hình TAM và mô hình TOE), bài viết đề xuất mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng mạng xã hội vào kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam.

 • 00050010693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thúy Hằng;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2020)

 • Tác giả đã đưa ra mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách hàng trên cơ sở kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đó, kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các yếu tố chất lượng dịch vụ đều có ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ dể duy trì lòng trung thành của khách hàng tại ngân hàng BIDV- chi nhánh Quang Minh.

 • 00050008186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Xuân Hoàng;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2017)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Thực trạng mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ viễn thông 3 G trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chương 4: Giải pháp mở rộng thị trường kinh doanh dịch vụ viễn thông 3G của Viettel trên địa bàn tỉnh Sơn La.

 • 00050010014.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Trường Thành;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • TÓM TẮT Đề tài “ Tác động mạng xã hội đến niềm tin của người sử dụng trong lĩnh vực thương mại bán lẻ tại Việt Nam”, được tiến hành tại Việt Nam, thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2019 trong giai đoạn thị trường thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội đang bùng nổ và phổ biến với nhiều tầng lớp. Mục tiêu của nghiên cứu là: phân tích các nhân tố của mạng xã hội của nhà bán lẻ đến lòng tin và ý định mua hàng của người tiêu dùng trong việc mua hàng trực tuyến qua mạng xã hội tại thị trường Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp cho các công ty kinh doanh trực tuyến qua mạng xã hội nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, từ đó tăng ý định mua hàng c...

 • 00050003868.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thị Minh Ngọc;  Advisor: Hoàng, Văn Hải (2014)

 • Báo cáo luận văn dài 94 trang ( chưa kể phụ lục), có giá trị khoa học và tính khả thi. Luận văn đã hệ thống hóa các cơ cở lý luận và thực tiễn về việc hoạt động huy động vốn; Đánh giá thực trạng về hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Việt Trì và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp đây mạnh hoạt động huy động vón tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Việt Trì trong thời gian tới.

 • 00050009942.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thịnh;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2019)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội - Phân tích thực trạng về công tác tạo động lực tại Công ty trong thời gian qua; - Trên cơ sở những mặt đạt được về công tác tạo động lực tại Công ty, Luận văn đã đề xuất một số giải pháp làm tăng động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội.

 • 00050008949.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thành Luân;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2017)

 • - Luận văn nghiên cứu về xây dựng chiến lược kinh doanh cho Tổng Công ty May 10 giai đoạn 2016-2020 dựa trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trước đây về vấn đề này. - Luận văn xác định cách tiếp cận chi tiết, đầy đủ những yếu tố quan trọng, cần thiết của môi trường phát triển (gồm: môi trường vĩ mô; môi trường ngành; môi trường nội bộ Tổng Công ty May 10) trong quá trình nghiên cứu xây dựng chiến lược Kinh doanh cho Tổng Công ty May 10.

 • 00050008966.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lại, Việt Anh;  Advisor: Lưu, Thị Minh Ngọc (2017)

 • Luận văn đã hệ thống hoá những vấn đề cơ bản về chiến lược kinh doanh và ứng dụng xây dựng chiến lược kinh doanh vào doanh nghiệp. Hơn nữa, luận văn đã tập trung nghiên cứu môi trường vĩ mô, vi mô, môi trường nội bộ, môi trường ngành. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, tác giả đã tìm và lựa chọn được chiến lược kinh doanh phù hợp. Luận văn cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh được lựa chọn bằng các giải pháp cụ thể và phù hợp nhất với năng lực của công ty đến năm 2020.