Browsing by Author Lại, Thị Yến Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46
 • KY-1076.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lại, Thị Yến Ngọc (2018)

 • Trên thế giới, việc đánh giá năng lực của GV có sự quan tâm rất mạnh mẽ bởi nhu cầu về đảm bảo chất lượng giáo dục được chú trọng. Trong bài viết, tác giả đã trình bày về năng lực, khung năng lực, năng lực giáo dục học sinh của giáo viên Trung học phổ thông. Bài báo đã đề xuất 6 thành tố cốt lõi, cơ bản của năng lực giáo dục, làm cơ sở nền tảng để sử dụng cho việc đánh giá năng lực này của GV Trung học phổ thông.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lù, Thị Lan Chi;  Advisor: Lại, Thị Yến Ngọc (2022)

 • Như vậy dù theo cơ sở nào thì cũng tóm lại nhận thức quá trình tiếp thu và phát triển những kiến thức những thứ xung quanh chúng ta nhằm nâng cao sự hiểu biết, kích thích tư duy phát triển từ tiền đề tạo nên tương lai phát triển hơn. Để hiểu được quá trình nhận thức được tiếp nhận như nào thì chúng ta cần phải tìm hiểu về chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ vì đây là các kiến thức được quá trình nhận thức bao bọc bên ngoài. Từ đó mới có thể hiểu hết được quá trình nhận thức, góp phần làm cho bài tiểu luận trở nên dễ hiểu và khiến cho người đọc nhớ lâu hơn tới nội dung bài.

Browsing by Author Lại, Thị Yến Ngọc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 46
 • KY-1076.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lại, Thị Yến Ngọc (2018)

 • Trên thế giới, việc đánh giá năng lực của GV có sự quan tâm rất mạnh mẽ bởi nhu cầu về đảm bảo chất lượng giáo dục được chú trọng. Trong bài viết, tác giả đã trình bày về năng lực, khung năng lực, năng lực giáo dục học sinh của giáo viên Trung học phổ thông. Bài báo đã đề xuất 6 thành tố cốt lõi, cơ bản của năng lực giáo dục, làm cơ sở nền tảng để sử dụng cho việc đánh giá năng lực này của GV Trung học phổ thông.

 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Lù, Thị Lan Chi;  Advisor: Lại, Thị Yến Ngọc (2022)

 • Như vậy dù theo cơ sở nào thì cũng tóm lại nhận thức quá trình tiếp thu và phát triển những kiến thức những thứ xung quanh chúng ta nhằm nâng cao sự hiểu biết, kích thích tư duy phát triển từ tiền đề tạo nên tương lai phát triển hơn. Để hiểu được quá trình nhận thức được tiếp nhận như nào thì chúng ta cần phải tìm hiểu về chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ vì đây là các kiến thức được quá trình nhận thức bao bọc bên ngoài. Từ đó mới có thể hiểu hết được quá trình nhận thức, góp phần làm cho bài tiểu luận trở nên dễ hiểu và khiến cho người đọc nhớ lâu hơn tới nội dung bài.