Browsing by Author Langlet, Philippe

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • Nho giáo có tính cách tôn giáo không  PHILIPE LANGLET; Bửu ý dịch; Cao Huy Thuần, Nguyễn Tùng hiệu đính.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Langlet, Philippe (2006)

  • Thông thường người Pháp chúng tôi nói Khổng giáo (confucianisme) hơn là Nho giáo vì các nhà nho xem Khổng Tử như là vị tiên sư của mình. Nhưng tiếp tố - isme trong “confucianisme” lộ rõ tính hệ thống quá. Cho nên người Pháp chúng tôi thường dịch sai từ giáo, có nghĩa là dạy một cách suy tư, mà tinh thần phân tích của chúng tôi ngần ngại không biết goi là đó là chính trị, triết học, đạo lý hoặc tôn giáo. Chúng tôi phân biệt hiền triết và tôn giáo. Vùng Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, tại Việt Nam chẳng hạn, phân biệt như thế được chẳng? Pháp và lễ bản chất khác nhau thực sự không?

Browsing by Author Langlet, Philippe

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • Nho giáo có tính cách tôn giáo không  PHILIPE LANGLET; Bửu ý dịch; Cao Huy Thuần, Nguyễn Tùng hiệu đính.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Langlet, Philippe (2006)

  • Thông thường người Pháp chúng tôi nói Khổng giáo (confucianisme) hơn là Nho giáo vì các nhà nho xem Khổng Tử như là vị tiên sư của mình. Nhưng tiếp tố - isme trong “confucianisme” lộ rõ tính hệ thống quá. Cho nên người Pháp chúng tôi thường dịch sai từ giáo, có nghĩa là dạy một cách suy tư, mà tinh thần phân tích của chúng tôi ngần ngại không biết goi là đó là chính trị, triết học, đạo lý hoặc tôn giáo. Chúng tôi phân biệt hiền triết và tôn giáo. Vùng Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, tại Việt Nam chẳng hạn, phân biệt như thế được chẳng? Pháp và lễ bản chất khác nhau thực sự không?