Browsing by Author Long Điền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 20210110001114.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1943)

 • "Họ Nguyễn đăng ở làng Hoài bão, tục gọi là làng Bịu, thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; tổ tiên sự nghiệp ra sao, chưa khảo được. Nhưng xét hiện trạng năm bính tuất (1646) đời vua Lê Chân Tôn, trong một nhà hai anh em cùng đậu đại khoa, thì tất gia thế cũng vào bực trâm anh, mà tổ tiên cũng dày công tu dưỡng mới đào tạo được cho con cháu một nền giáo dục vững vàng tươi tốt như kia ..."

 • 20210127061054.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1944)

 • "Trong quốc văn thường có những chữ gọi là bệnh tự, tức là những chữ có thể gán vào một ý thô tục, nên các nhà văn đứng đắn không mấy khi dùng nhầ, như chữ "trăng gió" trên đây, chữ "mây mưa", chữ "lầu xanh". Khi làm văn các bậc tiền hiền thường rất chú ý"

 • 20210113101120.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "Tại sao tôi dám phỏng đoán ông Đỗ Đình Nghiêm đã lấy tài liệu ở sách ông May bon? Là vì tôi thấy ông chỉ nói qua rằng chúa Nguyễn Ánh chạy đến Koh - rong, không chữa thêm gì cả, chứ nếu ông tra cứu sách chữ Hán và sách quốc âm thì tất ông phải băn khoăn nghĩ ngợi về bốn chữ Côn Lôn và Koh - rong."

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "Chuyện phi thường đó, người đời cho là cái may, nhà thuật số cho là thiên mệnh, huyền bí, bí bí, thần diệu, dị kỳ, không biết tại sao mà có, tự đâu mà nên ; song xét cho cùng, cũng tự lòng người gây ra, cũng bởi đức người đem đến, cho nên người hiền hay gặp may, kẻ ác hay gặp dở ... "

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "16 Avril, 1942, thứ năm , 2, tháng ba, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Tân Mùi, 1471, vua Lê Thánh Tôn đánh được Chiêm Thành hạ lệnh cho quân sĩ khải hoàn trở về”

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "1er Mai 1942, thứ sáu, 17 tháng ba, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Giáp Thân, quan ba Aron vì muốn công phá thành Hưng Hóa, thả một chiếc khinh khí cầu (mongolfière) để dò tầm sung. Buổi chiều thành bị hạ.”

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "16, Mai, 1942, thứ bảy, 2, tháng tư, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Giáp Thìn, 1884, Thống soái Millot ký nghị định lập hôi đồng chính phủ (Conseil du Gouvernement). Kỳ họp lần đầu vào ngày 4 tháng tư ta năm ấy.”

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "1er Mars, 1942 chủ nhật 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ. Ngày nay năm Tân Hợi, 1792, cụ Hải Thượng Lãn Ông mất, thọ 57 tuổi. 2 Mars, 1942 thứ hai 16 tháng giêng năm Nhâm Ngọ. Ngày nay năm Mậu Tuất, 1418 quân vua Lê lợi giao chiến với quân Minh, thua phải rút vào núi Chí Linh (Nghệ An, Trung Kỳ)."

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "16 Mars 1942 thứ hai 30 tháng giêng, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Mậu Tý, 1408, Trương Phụ, tướng nhà Minh đem quân vào đánh Diễn Châu (Nghệ An, Trung Kỳ).”

Browsing by Author Long Điền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
 • 20210110001114.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1943)

 • "Họ Nguyễn đăng ở làng Hoài bão, tục gọi là làng Bịu, thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; tổ tiên sự nghiệp ra sao, chưa khảo được. Nhưng xét hiện trạng năm bính tuất (1646) đời vua Lê Chân Tôn, trong một nhà hai anh em cùng đậu đại khoa, thì tất gia thế cũng vào bực trâm anh, mà tổ tiên cũng dày công tu dưỡng mới đào tạo được cho con cháu một nền giáo dục vững vàng tươi tốt như kia ..."

 • 20210127061054.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1944)

 • "Trong quốc văn thường có những chữ gọi là bệnh tự, tức là những chữ có thể gán vào một ý thô tục, nên các nhà văn đứng đắn không mấy khi dùng nhầ, như chữ "trăng gió" trên đây, chữ "mây mưa", chữ "lầu xanh". Khi làm văn các bậc tiền hiền thường rất chú ý"

 • 20210113101120.pdf.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "Tại sao tôi dám phỏng đoán ông Đỗ Đình Nghiêm đã lấy tài liệu ở sách ông May bon? Là vì tôi thấy ông chỉ nói qua rằng chúa Nguyễn Ánh chạy đến Koh - rong, không chữa thêm gì cả, chứ nếu ông tra cứu sách chữ Hán và sách quốc âm thì tất ông phải băn khoăn nghĩ ngợi về bốn chữ Côn Lôn và Koh - rong."

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "Chuyện phi thường đó, người đời cho là cái may, nhà thuật số cho là thiên mệnh, huyền bí, bí bí, thần diệu, dị kỳ, không biết tại sao mà có, tự đâu mà nên ; song xét cho cùng, cũng tự lòng người gây ra, cũng bởi đức người đem đến, cho nên người hiền hay gặp may, kẻ ác hay gặp dở ... "

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "16 Avril, 1942, thứ năm , 2, tháng ba, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Tân Mùi, 1471, vua Lê Thánh Tôn đánh được Chiêm Thành hạ lệnh cho quân sĩ khải hoàn trở về”

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "1er Mai 1942, thứ sáu, 17 tháng ba, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Giáp Thân, quan ba Aron vì muốn công phá thành Hưng Hóa, thả một chiếc khinh khí cầu (mongolfière) để dò tầm sung. Buổi chiều thành bị hạ.”

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "16, Mai, 1942, thứ bảy, 2, tháng tư, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Giáp Thìn, 1884, Thống soái Millot ký nghị định lập hôi đồng chính phủ (Conseil du Gouvernement). Kỳ họp lần đầu vào ngày 4 tháng tư ta năm ấy.”

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "1er Mars, 1942 chủ nhật 15 tháng giêng năm Nhâm Ngọ. Ngày nay năm Tân Hợi, 1792, cụ Hải Thượng Lãn Ông mất, thọ 57 tuổi. 2 Mars, 1942 thứ hai 16 tháng giêng năm Nhâm Ngọ. Ngày nay năm Mậu Tuất, 1418 quân vua Lê lợi giao chiến với quân Minh, thua phải rút vào núi Chí Linh (Nghệ An, Trung Kỳ)."

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Long Điền (1942)

 • "16 Mars 1942 thứ hai 30 tháng giêng, Nhâm Ngọ. Ngày nay, năm Mậu Tý, 1408, Trương Phụ, tướng nhà Minh đem quân vào đánh Diễn Châu (Nghệ An, Trung Kỳ).”