Browsing by Author Mai, Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42
 • 02050005934.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải;  Advisor: Mai, Hà (2019)

 • Xác định cơ sở lý luận về phát triển năng lực công nghệ trong doanh nghiệp công nghiệp, các can thiệp bằng chính sách của nhà nước để phát triển năng lực công nghệ trong công nghiệp. Phân tích thực trạng năng lực công nghệ của doanh nghiệp và chính sách phát triển năng lực công nghệ trong doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam. Đề xuất giải pháphoàn thiện chính sách phát triển công nghệ góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam.

 • 01050003826.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thái Quân;  Advisor: Mai, Hà (2018)

 • (1) Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững . Yếu tố nhân lực . Cơ sở vật chất khí tài và hậu cần Tư duy chiến lược và hành động linh hoạt (2) Đánh giá thực trạng về các mặt lực lượng, vũ khí trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu tại các lữ đoàn pháo binh dự bị thông qua việc sử dụng phiếu điều tra, khảo sát đối với các nhóm đối tượng khác nhau gồm giáo viên và cán bộ tại các đơn vị. (3) Đưa ra nhóm giải pháp nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững . Tập chung xây dựng các lữ đoàn pháo binh dự bị trong BCPB vững mạnh về c...

 • 02050000362.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thế Minh;  Advisor: Mai, Hà (2010)

 • Khảo sát thực tế hình thành từ các xí nghiệp ở nhiều địa phương tại Việt Nam, vận dụng lý thuyết về Cụm công nghiệp (CCN), phân tích các yếu tố hình thành các CCN ở Việt Nam. Phân tích nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm của các doanh nghiệp trong khuôn khổ các Cụm sản phẩm (CSP), và vai trò quan trọng của chính sách phát triển công nghệ đảm bảo phát triển sản phẩm theo hướng CSP. Đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường vai trò của chính sách phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp phát triển CSP trong sản xuất kinh doanh.

 • 02050003416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nghĩa;  Advisor: Mai, Hà (2014)

 • Chương 1. Khái quát chung về nhu cầu tin và người dùng tin tại Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng nhu cầu tin của người dùng tin Tại Trung tâm Học liệu-Đại học Thái Nguyên. Chương 3. Đưa ra các giải pháp đáp ứng và phát triển nhu cầu tị tại Trung tâm Học liệu-Đại học Thái Nguyên.

 • V_L2_01523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Anh;  Advisor: Mai, Hà (2009)

 • Trình bày một số lý luận và thực tiễn của hoạt động chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề như: các hình thức, các phương thức, hệ thống và hiện trạng chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề. Nhận diện và đánh giá các rào cản trong chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề qua nghiên cứu ba đối tượng chính: bên cung (bên giao), bên cầu (bên nhận công nghệ) và kết nối cung - cầu. Nghiên cứu cụ thể trường hợp chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề gốm sứ, đồng thời đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm khắc phục những rào cản, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống một cách hiệu quả: xây dựng Trung tâm dị...

Browsing by Author Mai, Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 42
 • 02050005934.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Hải;  Advisor: Mai, Hà (2019)

 • Xác định cơ sở lý luận về phát triển năng lực công nghệ trong doanh nghiệp công nghiệp, các can thiệp bằng chính sách của nhà nước để phát triển năng lực công nghệ trong công nghiệp. Phân tích thực trạng năng lực công nghệ của doanh nghiệp và chính sách phát triển năng lực công nghệ trong doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam. Đề xuất giải pháphoàn thiện chính sách phát triển công nghệ góp phần nâng cao năng lực công nghệ cho các doanh nghiệp công nghiệp ở Việt Nam.

 • 01050003826.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thái Quân;  Advisor: Mai, Hà (2018)

 • (1) Nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững . Yếu tố nhân lực . Cơ sở vật chất khí tài và hậu cần Tư duy chiến lược và hành động linh hoạt (2) Đánh giá thực trạng về các mặt lực lượng, vũ khí trang bị, khả năng sẵn sàng chiến đấu tại các lữ đoàn pháo binh dự bị thông qua việc sử dụng phiếu điều tra, khảo sát đối với các nhóm đối tượng khác nhau gồm giáo viên và cán bộ tại các đơn vị. (3) Đưa ra nhóm giải pháp nhằm nâng cao khả năng chiến đấu của lữ đoàn pháo binh dự bị theo định hướng phát triển quốc phòng bền vững . Tập chung xây dựng các lữ đoàn pháo binh dự bị trong BCPB vững mạnh về c...

 • 02050000362.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thế Minh;  Advisor: Mai, Hà (2010)

 • Khảo sát thực tế hình thành từ các xí nghiệp ở nhiều địa phương tại Việt Nam, vận dụng lý thuyết về Cụm công nghiệp (CCN), phân tích các yếu tố hình thành các CCN ở Việt Nam. Phân tích nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm của các doanh nghiệp trong khuôn khổ các Cụm sản phẩm (CSP), và vai trò quan trọng của chính sách phát triển công nghệ đảm bảo phát triển sản phẩm theo hướng CSP. Đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường vai trò của chính sách phát triển công nghệ cho các doanh nghiệp phát triển CSP trong sản xuất kinh doanh.

 • 02050003416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Nghĩa;  Advisor: Mai, Hà (2014)

 • Chương 1. Khái quát chung về nhu cầu tin và người dùng tin tại Trung tâm Học Liệu – Đại học Thái Nguyên. Chương 2. Nghiên cứu thực trạng nhu cầu tin của người dùng tin Tại Trung tâm Học liệu-Đại học Thái Nguyên. Chương 3. Đưa ra các giải pháp đáp ứng và phát triển nhu cầu tị tại Trung tâm Học liệu-Đại học Thái Nguyên.

 • V_L2_01523.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Anh;  Advisor: Mai, Hà (2009)

 • Trình bày một số lý luận và thực tiễn của hoạt động chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề như: các hình thức, các phương thức, hệ thống và hiện trạng chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề. Nhận diện và đánh giá các rào cản trong chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề qua nghiên cứu ba đối tượng chính: bên cung (bên giao), bên cầu (bên nhận công nghệ) và kết nối cung - cầu. Nghiên cứu cụ thể trường hợp chuyển giao công nghệ vào các doanh nghiệp làng nghề gốm sứ, đồng thời đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm khắc phục những rào cản, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ vào sản xuất và đời sống một cách hiệu quả: xây dựng Trung tâm dị...