Browsing by Author Mai, Hà Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050003356.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Nguyên Phong;  Advisor: Mai, Hà Phương (2015)

  • Trên cơ sở phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển DLCĐ ở huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển DLCĐ ở địa phương đến năm 2020, nhằm góp phần khai thác hợp lý tiềm năng du lịch, đa dạng sản phẩm du lịch (SPDL), gia tăng lợi ích cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, các giá trị văn hóa của cộng đồng (CĐ),... tạo sức thu hút khách du lịch (KDL) trong và ngoài nước đến với địa phương.

Browsing by Author Mai, Hà Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 02050003356.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Nguyên Phong;  Advisor: Mai, Hà Phương (2015)

  • Trên cơ sở phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển DLCĐ ở huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, đề xuất định hướng và các giải pháp phát triển DLCĐ ở địa phương đến năm 2020, nhằm góp phần khai thác hợp lý tiềm năng du lịch, đa dạng sản phẩm du lịch (SPDL), gia tăng lợi ích cộng đồng, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên môi trường, các giá trị văn hóa của cộng đồng (CĐ),... tạo sức thu hút khách du lịch (KDL) trong và ngoài nước đến với địa phương.