Browsing by Author Mai, Thị Quỳnh Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • h.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan; Nghiêm, Xuân Huy; Nguyễn, Thái Bá; Vũ, Hải Phương (2020)

 • Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp số 4.0, các kỹ năng công việc đang thay đổi nhanh chóng, các loại công việc mới được tạo ra liên tục, thị trường lao động đòi hỏi người lao động có khả năng học tập kiến thức và kỹ năng mới, có các kỹ năng thích nghi với nơi làm việc, linh hoạt chuyển đổi công việc, mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng đã học tại trường đại học. Áp dụng mô hình lý thuyết của dự án Tuning Đông Nam Á (TASE) về mười ba năng lực cốt lõi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, và lý thuyết về năng lực thích ứng với thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, nhóm nghiên cứu của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã khảo sát ý kiến đánh ...

 • DT_00831.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan (2007)

 • Đã điều tra qua bảng hỏi 279 học viên thuộc 7 ngành đào tạo sau Đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, qua các phiểu điểm thi hết môn của học viên cao học một số ngành tại các trường đại học thành viên thuộc ĐHQG HN và phỏng vấn bản cấu trúc được thực hiện với 4 học viên đã bảo vệ luận văn hoặc đang chuẩn bị bảo vệ luận văn, 5 phỏng vấn cá nhân với đối tượng giảng viên đang giảng dạy trong ĐHQGHN. Kết quả cho thấy việc giảng dạy trong lớp được đa số sinh viên đánh giá ở mức độ cao nhất đối với các giảng viên có học vị Tiến sĩ, học hàm phó giáo sư và giáo sư, ảnh hưởng của các giáo viên thể hiện rõ nhất trong giai đoạn đọc và góp ý luận văn, tuy nhiên kết quả cũng cho thấy việc tự học,...

 • DT_00589.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan (2006)

 • Giới thiệu mục đích chọn đề tài và mục tiêu của đề tài; trình bày kết quả nghiên cứu các tài liệu về cơ sở lý luận, các đề tài liên quan; Trình bày phương pháp nghiên cứu cũng như kết quả thu được từ các số liệu thống kê, điều tra và các phát hiện từ các cuộc điều tra, từ đó đưa ra một số khuyến nghị

 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Criteria.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • 05050003840.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hải Phương;  Advisor: Mai, Thị Quỳnh Lan (2020)

 • Từ phân tích tổng quan, kết quả khảo sát, kết quả phỏng vấn, đề tài đi đến một số kết luận sau: công tác sinh viên tại ĐHQGHN đã tổ chức thành hệ thống với hình thức và nội dung các hoạt động hỗ trợ khá đa dạng về giáo dục đào tạo, hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hướng nghiêp/khởi nghiệp, tư vấn tâm lý tình cảm, chăm sóc sức khỏe... Với hệ thống văn bản quản lý điều hành thống nhất, nhìn chung mức độ tổ chức các hoạt động hỗ trợ tại ĐHQGHN khá đồng đều và phần nào đáp ứng nhu cầu của sinh viên, cựu sinh viên. Các hoạt động này đã đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên ĐHQGHN (32/32 hoạt động hỗ trợ tại ĐHQGHN có mức đáp ứng nhu cầu trong khoảng từ 2,8 đến 3,0 – mức hài lòng).

Browsing by Author Mai, Thị Quỳnh Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • h.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan; Nghiêm, Xuân Huy; Nguyễn, Thái Bá; Vũ, Hải Phương (2020)

 • Trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp số 4.0, các kỹ năng công việc đang thay đổi nhanh chóng, các loại công việc mới được tạo ra liên tục, thị trường lao động đòi hỏi người lao động có khả năng học tập kiến thức và kỹ năng mới, có các kỹ năng thích nghi với nơi làm việc, linh hoạt chuyển đổi công việc, mở rộng kiến thức dựa trên nền tảng đã học tại trường đại học. Áp dụng mô hình lý thuyết của dự án Tuning Đông Nam Á (TASE) về mười ba năng lực cốt lõi đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, và lý thuyết về năng lực thích ứng với thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, nhóm nghiên cứu của Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục đã khảo sát ý kiến đánh ...

 • DT_00831.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan (2007)

 • Đã điều tra qua bảng hỏi 279 học viên thuộc 7 ngành đào tạo sau Đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, qua các phiểu điểm thi hết môn của học viên cao học một số ngành tại các trường đại học thành viên thuộc ĐHQG HN và phỏng vấn bản cấu trúc được thực hiện với 4 học viên đã bảo vệ luận văn hoặc đang chuẩn bị bảo vệ luận văn, 5 phỏng vấn cá nhân với đối tượng giảng viên đang giảng dạy trong ĐHQGHN. Kết quả cho thấy việc giảng dạy trong lớp được đa số sinh viên đánh giá ở mức độ cao nhất đối với các giảng viên có học vị Tiến sĩ, học hàm phó giáo sư và giáo sư, ảnh hưởng của các giáo viên thể hiện rõ nhất trong giai đoạn đọc và góp ý luận văn, tuy nhiên kết quả cũng cho thấy việc tự học,...

 • DT_00589.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Mai, Thị Quỳnh Lan (2006)

 • Giới thiệu mục đích chọn đề tài và mục tiêu của đề tài; trình bày kết quả nghiên cứu các tài liệu về cơ sở lý luận, các đề tài liên quan; Trình bày phương pháp nghiên cứu cũng như kết quả thu được từ các số liệu thống kê, điều tra và các phát hiện từ các cuộc điều tra, từ đó đưa ra một số khuyến nghị

 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Criteria.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • 05050003840.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Hải Phương;  Advisor: Mai, Thị Quỳnh Lan (2020)

 • Từ phân tích tổng quan, kết quả khảo sát, kết quả phỏng vấn, đề tài đi đến một số kết luận sau: công tác sinh viên tại ĐHQGHN đã tổ chức thành hệ thống với hình thức và nội dung các hoạt động hỗ trợ khá đa dạng về giáo dục đào tạo, hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hướng nghiêp/khởi nghiệp, tư vấn tâm lý tình cảm, chăm sóc sức khỏe... Với hệ thống văn bản quản lý điều hành thống nhất, nhìn chung mức độ tổ chức các hoạt động hỗ trợ tại ĐHQGHN khá đồng đều và phần nào đáp ứng nhu cầu của sinh viên, cựu sinh viên. Các hoạt động này đã đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên ĐHQGHN (32/32 hoạt động hỗ trợ tại ĐHQGHN có mức đáp ứng nhu cầu trong khoảng từ 2,8 đến 3,0 – mức hài lòng).