Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • Bai 4 Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2010)

 • Trong lịch sử 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, thì 10 năm cuối là một chặng đường rất ngắn nhưng lại đã ghi được nhiều thành tựu ấn tượng về sự phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể là, nền kinh tế đã có sự phát triển vượt bậc cả về qui mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng, và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Có thể thấy, Hà Nội giờ đây đã có một diện mạo khác nhiều so với thập kỷ trước trên mọi phương diện: kinh tế, văn hóa, đời sống vật chất và tình thần. Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu sáng đó, sự phát triển của Hà Nội vẫn còn nhiều gam màu tối, trong đó có những bức xúc do sự yếu kém của hoạt động quản lý, đặc biệt là quản lý đô thị, như: quy hoạch p...

 • Bai 3. Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2010)

 • Kết hợp phát triển kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa là biện pháp có ý nghĩa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là hai mặt của một quá trình phát triển, chúng vừa mâu thuẫn lại vừa có thể tác động hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, việc làm thế nào để phát huy được cả ưu thế của kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiến tới làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là đòi hỏi bức bách của nền kinh tế hiện nay. Giải pháp cho vấn đề này thì có nhiều, song trước nhất, và cơ bản nhất là: phải thống nhất nhận thức về “nền kinh tế thị trư...

 • 00050008957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2017)

 • - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS gắn liền với khu vực đặc thù là vùng Tây Bắc. - Phân tích, tổng hợp và nhận diện những điểm đặc thù về đói nghèo đồng bào DTTS ở vùng Tây Bắc. Tổng kết thực tiễn và chỉ ra những vấn đề bất cập trong chính sách và thực hiện chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS ở vùng Tây Bắc cũng như nguyên nhân của những bất cập đó. - Đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo phù hợp với đặc thù của đồng bào DTTS vùng Tây Bắc góp phần thực hiện thành công chính sác giảm nghèo đến năm 2020.

 • DT_00142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành; Trần, Quang Tuyến (2002)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩ...

 • 00050009118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mây;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về giải quyết việc làm cho người lao động. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết việc làm cho người lao động tại một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 • 00050004516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Quân;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Kế thừa những người đi trước, luận văn bổ sung và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng của NHCSXH nói riêng đối với người nghèo. Làm rõ những thành tựu, hạn chế trong hoạt động tín dụng cho người nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An hiện nay, tìm ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó.

 • 00050004739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hường;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị trường. Phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường và tác động của nó đến công tác xóa đói, giảm nghèo vùng nông thôn Nghệ An trong những năm qua. Đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân nghèo nông thôn tiếp cận thị trường tốt hơn, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho người dân nông thôn Nghệ An một cách bền vững

 • Bai 7[1]. Mai Thi Thanh Xuan, Ngo Dang Thanh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2009)

 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • 00050007269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Thái;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2020-03-15)

 • Chương I: Tổng quan về vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.Chương 2:Thực trạng tổ chức quản lỷ sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ Phần Nhựa- Bao bì Vinh từ năm 2009 đển nay. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Nhựa -Bao bì Vinh và khuyến nghị chinh sách.

Browsing by Author Mai, Thị Thanh Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 51
 • Bai 4 Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2010)

 • Trong lịch sử 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, thì 10 năm cuối là một chặng đường rất ngắn nhưng lại đã ghi được nhiều thành tựu ấn tượng về sự phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể là, nền kinh tế đã có sự phát triển vượt bậc cả về qui mô, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng, và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân… Có thể thấy, Hà Nội giờ đây đã có một diện mạo khác nhiều so với thập kỷ trước trên mọi phương diện: kinh tế, văn hóa, đời sống vật chất và tình thần. Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu sáng đó, sự phát triển của Hà Nội vẫn còn nhiều gam màu tối, trong đó có những bức xúc do sự yếu kém của hoạt động quản lý, đặc biệt là quản lý đô thị, như: quy hoạch p...

 • Bai 3. Mai Thi Thanh Xuan.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân (2010)

 • Kết hợp phát triển kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa là biện pháp có ý nghĩa lâu dài, xuyên suốt quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là hai mặt của một quá trình phát triển, chúng vừa mâu thuẫn lại vừa có thể tác động hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, việc làm thế nào để phát huy được cả ưu thế của kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiến tới làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là đòi hỏi bức bách của nền kinh tế hiện nay. Giải pháp cho vấn đề này thì có nhiều, song trước nhất, và cơ bản nhất là: phải thống nhất nhận thức về “nền kinh tế thị trư...

 • 00050008957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Doãn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2017)

 • - Hệ thống hóa và làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS gắn liền với khu vực đặc thù là vùng Tây Bắc. - Phân tích, tổng hợp và nhận diện những điểm đặc thù về đói nghèo đồng bào DTTS ở vùng Tây Bắc. Tổng kết thực tiễn và chỉ ra những vấn đề bất cập trong chính sách và thực hiện chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS ở vùng Tây Bắc cũng như nguyên nhân của những bất cập đó. - Đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo phù hợp với đặc thù của đồng bào DTTS vùng Tây Bắc góp phần thực hiện thành công chính sác giảm nghèo đến năm 2020.

 • DT_00142.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thị Dậu; Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành; Trần, Quang Tuyến (2002)

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh. Đây là ba tỉnh có những đặc điểm tương đồng cả về kinh tế, văn hoá, xã hội và truyền thống, đồng thời là nơi có nền kinh tế phát triển thấp nhất cả nước. Để rút ngắn khoảng cách thì các tỉnh này phải khai thác triệt để mọi tiềm năng, phát huy lợi thế để chuyển nền kinh tế nông nghiệp độc canh sang nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng , đẩy mạnh kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vấn đề đặt ra yêu cầu cấp bách cho các ngành các cấp là phải tìm ra một hướng đi đúng , phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương , nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩ...

 • 00050009118.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mây;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2018)

 • Luận văn hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về giải quyết việc làm cho người lao động. Nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết việc làm cho người lao động tại một số địa phương trong nước. Phân tích và đánh giá thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế giai đoạn 2011 – 2016. Từ đó rút ra được những thành tích, hạn chế và nguyên nhân tồn tại những hạn chế đó. Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho người lao động tại tỉnh Hà Nam dưới góc độ quản lý kinh tế đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

 • 00050004516.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lâm, Quân;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2014)

 • Kế thừa những người đi trước, luận văn bổ sung và làm rõ hơn những vấn đề lý luận về tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng của NHCSXH nói riêng đối với người nghèo. Làm rõ những thành tựu, hạn chế trong hoạt động tín dụng cho người nghèo tại NHCSXH tỉnh Nghệ An hiện nay, tìm ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng đó.

 • 00050004739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Hường;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động hỗ trợ người nghèo nông thôn tiếp cận thị trường. Phân tích, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong hoạt động hỗ trợ người nghèo tiếp cận thị trường và tác động của nó đến công tác xóa đói, giảm nghèo vùng nông thôn Nghệ An trong những năm qua. Đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân nghèo nông thôn tiếp cận thị trường tốt hơn, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho người dân nông thôn Nghệ An một cách bền vững

 • Bai 7[1]. Mai Thi Thanh Xuan, Ngo Dang Thanh.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Thị Thanh Xuân; Ngô, Đăng Thành (2009)

 • Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI (12/2005) đã xác định một hệ thống mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010, nhằm đưa Phú Thọ trở thành một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ vào năm 2020. Đến nay, 2/3 chặng đường đã trôi qua, kinh tế Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, trong đó nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra cho năm 2010, nhiều chỉ tiêu đã vượt mức trung bình chung cả nước. Tuy vậy, do những khó khăn chủ quan và khách quan, nên hiện vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch Đại hội đề ra, thậm chí có vài chỉ tiêu mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu đề ra cho năm 2010, trong 2 năm còn lại Phú Thọ còn...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • V_L0_01891.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thoa;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) như: khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân ra đời, các hình thức, vai trò cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ĐTTTNN. Khái quát về ĐTTTNN ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay và những đóng góp chính của FDI vào sự phát triển kinh tế - văn hóa tại Việt Nam cũng như phân tích đánh giá những mặt trái của ĐTTTNN tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp cơ bản gồm: cơ cấu lại các dự án ĐTTTNN cho phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế đất nước, không nên cấp phép cho các dự án có công nghệ lạc hậu hoặc gây ô nhiễm môi trường; xây dựng các quy định về quyền và nghĩa ...

 • 00050007269.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Thái;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2020-03-15)

 • Chương I: Tổng quan về vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.Chương 2:Thực trạng tổ chức quản lỷ sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Cổ Phần Nhựa- Bao bì Vinh từ năm 2009 đển nay. Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Nhựa -Bao bì Vinh và khuyến nghị chinh sách.