Browsing by Author Mai, Thị Thiên Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thiên Hương (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Nội. Đánh giá thực trạng tình hình quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời đưa ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội như: những hạn chế về nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, những hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện việc...

 • V_L0_01872_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thiên Hương;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyền (...)

Browsing by Author Mai, Thị Thiên Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L0_01872.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thiên Hương (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Nội. Đánh giá thực trạng tình hình quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời đưa ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình hình chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội như: những hạn chế về nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật, những hạn chế của hệ thống pháp luật Việt Nam. Đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện việc...

 • V_L0_01872_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thiên Hương;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2008)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản về sử dụng đất và quyền sử dụng đất. Phân tích, đánh giá đặc điểm của quyền sử dụng đất và quy định về chuyển quyền sử dụng đất từ năm 1992 đến nay. Nghiên cứu các điều kiện, căn cứ, quy định, trình tự của thủ tục chuyển quyền (...)