Browsing by Author Mai, Văn Khiêm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • Ảnh hưởng của bão ở Việt Nam thời kì 1961 - 2014.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng; Mai, Văn Khiêm; Nguyễn, Trọng Hiếu; Vũ, Văn Thăng; Nguyễn, Đăng Mậu; Lã, Thị Tuyết (2016)

 • Báo cáo này trình bày kết quả đánh giá đặc điểm ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới ở Việt Nam dựa trên tập số liệu quan trắc bão thời kỳ 1961-2014, bao gồm những cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đổ bộ vào đất liền, những cơn tan ở vùng khơi ven bờ hoặc đi gần biên giới Việt Nam với khoảng cách khoảng 100km. Những đặc điểm được đánh giá bao gồm đặc điểm về thời gian ảnh hưởng, đặc điểm về tần số ảnh hưởng, đặc điểm về tốc độ gió lớn nhất trong bão, đặc điểm vể mưa bão và xu thế bão. Kết quả cho thấy, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có thời gian bão ảnh hưởng sớm nhất và có tần số bão ảnh hưởng lớn nhất trong cả nước. Gió bão mạnh nhất quan trắc được đạt cấp...

 • Dự tính biến đổi lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam bằng mô hình PRECIS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Mậu; Nguyễn, Văn Thắng; Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu các kết quả dự tính biến đổi lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam bằng mô hình PRECIS theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Trong đó, mô hình PRECIS được chạy với số liệu đầu vào là từ mô hình CNRM-CM3 (PRECIS/CNRM-CM3) và GFDL-CM5 (PRECIS/GFDL-CM5) cho mô phỏng thời kỳ cơ sở (1986-2005) và dự tính tương lai (2046-2065 và 2080-2099). Các kết quả cho thấy, biến đổi của lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè được dự tính rất khác nhau trong các phương án mô hình PRECIS. Biến động nội mùa của lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam trong tương lai theo các dự tính là rất rõ ràng. Trong đó, biến động nội mùa của lượng mưa tro...

 • 01050002493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về vai trò của gió mùa mùa hè đối với thời tiết khí hậu Việt Nam cũng như các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới. Chương 2. Nghiên cứu về mô hình PRECIS và phương pháp nghiên cứu về gió mùa mùa hè. Chương 3. Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình PRECIS và đưa ra dự tính một số đặc trưng của gió mùa mùa hè.

 • 01050002493.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trương, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2015)

 • Tổng quan về gió mùa mùa hè (GMMH): vai trò GMMH đối với thời tiết, khí hậu Việt Nam, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến GMMH và tổng quan các chỉ số GMMH được sử dụng trong nghiên cứu GMMH Châu Á. Trình bày sơ lược về mô hình PRECIS, phương pháp đánh giá, dựtính, và bộ số liệu sử dụng. Phân tích đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình PRECIS đối với một số đặc trưng GMMH và nghiên cứu dự tính một số đặc trưng GMMH bằng mô hình PRECIS

 • 01050004527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thanh Tâm;  Advisor: Trần, Quang Đức; Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Trình bày một số đặc điểm khí hậu tỉnh Trà Vinh (chế độ nhiệt, chế độ mưa, chế độ nắng, chế độ gió, chế độ ẩm, hạn hán…). Nghiên cứu đặc điểm xâm nhập mặn trong những năm gần đây ở tỉnh Trà Vinh. Đưa ra kết quả nghiên cứu tại tỉnh Trà Vinh qua: Đặc điểm khí hậu và xâm nhập mặn tỉnh Trà Vinh.

 • 01050004328.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Thị Thúy Vân;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Trình bày các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến dự báo hạn mùa các cực đoan nhiệt độ cao và nêu rõ đặc trưng chế độ nhiệt trên khu vực Bắc Trung Bộ trong các tháng mùa hè. Khái quát mô hình RegCM và giới thiệu những điểm mới trong mô hình này ở phiên bản 4 so với các phiên bản trước đó; nguồn số liệu sử dụng trong luận văn và phương pháp nội suy, đánh giá, hiệu chỉnh kết quả dự báo của mô hình được sử dụng trong luận văn. Trình bày các kết quả về khả năng mô phỏng hạn mùa với các hạn dự báo từ 1 đến 5 tháng các chỉ số cực đoan nhiệt độ cao trong các tháng mùa hè trên khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn cơ sở 1983 - 2012. Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của phương pháp hiệu chỉnh...

 • 4333-49-9132-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Nghiên cứu này trình bày một số kết quả về hiệu chỉnh sản phẩm mưa dự báo hạn mùa từ mô hình phổ khu vực (RSM), theo hai phương pháp hiệu chỉnh là phương pháp phân vị-phân vị với xấp xỉ gamma (QM-G) và phương pháp Bayesian xác suất kết hợp (BJP). RSM thực hiện dự báo lại cho giai đoạn 1982-2014 với số liệu điều kiện ban đầu và điều kiện biên là dự báo của mô hình toàn cầu CFS, hạn dự báo tới 5 tháng. Kết quả cho thấy, hiệu chỉnh BJP đã làm tăng lên đáng kể tương quan giữa mô hình và quan trắc, hệ số tương quan sau hiệu chỉnh đạt 0,77 ở cả ba hạn dự báo. Sự thiên lệch và sai số của mô hình sau khi được hiệu chỉnh bằng BJP cũng đã giảm đi rõ rệt, sự khác nhau là hầu như không có ở cả ba...

 • Bao cao tong ket BDKH 17.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Khí hậu là tập hợp của những điều kiện khí quyển đặc trưng cho mỗi địa phương và phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh địa lý của địa phương. Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, con người luôn chịu tác động của khí hậu và bằng nhiều cách khác nhau đã khai thác hiệu quả tài nguyên khí hậu cũng như hạn chế tác động xấu của nó. Khí hậu được khai thác hợp lý và bảo vệ tốt thì đất đai trở nên mầu mỡ, nguồn nước phong phú, cây cối tốt tươi, tính đa dạng sinh học được phát triển, đời sống con ngƣời được cải thiện. Đánh giá được đầy đủ tài nguyên khí hậu góp phần không nhỏ vào phát triển bền vững. Bản đồ khí hậu hay Atlas khí hậu mô tả những đặc điểm tính chất khí hậu ở mỗi vùng địa...

 • 01050003302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Gia Cường;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương này đề cập những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến BĐKH, dự tính khí hậu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu, chương này trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, chi tiết về số liệu dùng để tính toán, nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, chương này đưa ra kết quả nghiên cứu về đánh giả khả năng mô phỏng của mô hình; phân tích kết quả dự tính và đánh giá tính chưa chắc chắn trong các dự tính đối với nhiệt độ, lượng mưa vào giữa và cuối thế kỷ 21 theo hai kịch bản trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5.

 • 4332-49-9130-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên nền kịch bản BĐKH của Việt Nam được công bố năm 2016 bởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Bốn mô hình khí hậu khu vực độ phân giải cao bao gồm CCAM, clWRF, PRECIS, RegCM được áp dụng để tính toán chi tiết hóa kết quả của mô hình khí hậu toàn cầu. Kết quả cho thấy, nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai đều có xu thế tăng lên so với thời kỳ cơ sở 1986 - 2005, mức tăng phụ thuộc vào các kịch bản RCP. Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng khoảng1,7÷1,9°C theo kịch bản RCP4.5 và 3,2÷3,6°C theo kịch bản RCP8.5. Tr...

 • 4330-49-9125-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Nguyễn, Như Quý; Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá ước lượng mưa từ quan trắc radar Nhà Bè theo các công thức thực nghiệm khác nhau. Kết quả cho thấy, trong số 6 công thức ước lượng được sử dụng, công thức của ước lượng mưa diện rộng của Joss và công thức của Marshall-Plamer có thể được sử dụng để ước lượng mưa cho hình thế gió mùa tây nam đơn thuần với sai số vào khoảng là 5mm/h và thường nhỏ hơn giá trị quan trắc. Công thức ước lượng mưa do Nguyễn Hướng Điền (2015) [1] đưa ra là ước lượng tối ưu cho 9 hình thế gây mưa: dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa tây nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp đơn thuần, dông nhiệt, nhiễu động gió đông, vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam, rãnh áp thấp có hướng tây ...

Browsing by Author Mai, Văn Khiêm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • Ảnh hưởng của bão ở Việt Nam thời kì 1961 - 2014.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thắng; Mai, Văn Khiêm; Nguyễn, Trọng Hiếu; Vũ, Văn Thăng; Nguyễn, Đăng Mậu; Lã, Thị Tuyết (2016)

 • Báo cáo này trình bày kết quả đánh giá đặc điểm ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới ở Việt Nam dựa trên tập số liệu quan trắc bão thời kỳ 1961-2014, bao gồm những cơn bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã đổ bộ vào đất liền, những cơn tan ở vùng khơi ven bờ hoặc đi gần biên giới Việt Nam với khoảng cách khoảng 100km. Những đặc điểm được đánh giá bao gồm đặc điểm về thời gian ảnh hưởng, đặc điểm về tần số ảnh hưởng, đặc điểm về tốc độ gió lớn nhất trong bão, đặc điểm vể mưa bão và xu thế bão. Kết quả cho thấy, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có thời gian bão ảnh hưởng sớm nhất và có tần số bão ảnh hưởng lớn nhất trong cả nước. Gió bão mạnh nhất quan trắc được đạt cấp...

 • Dự tính biến đổi lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam bằng mô hình PRECIS.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Mậu; Nguyễn, Văn Thắng; Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi giới thiệu các kết quả dự tính biến đổi lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam bằng mô hình PRECIS theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Trong đó, mô hình PRECIS được chạy với số liệu đầu vào là từ mô hình CNRM-CM3 (PRECIS/CNRM-CM3) và GFDL-CM5 (PRECIS/GFDL-CM5) cho mô phỏng thời kỳ cơ sở (1986-2005) và dự tính tương lai (2046-2065 và 2080-2099). Các kết quả cho thấy, biến đổi của lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè được dự tính rất khác nhau trong các phương án mô hình PRECIS. Biến động nội mùa của lượng mưa trong mùa gió mùa mùa hè ở khu vực Việt Nam trong tương lai theo các dự tính là rất rõ ràng. Trong đó, biến động nội mùa của lượng mưa tro...

 • 01050002493.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2015)

 • Chương 1. Tổng quan về vai trò của gió mùa mùa hè đối với thời tiết khí hậu Việt Nam cũng như các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới. Chương 2. Nghiên cứu về mô hình PRECIS và phương pháp nghiên cứu về gió mùa mùa hè. Chương 3. Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình PRECIS và đưa ra dự tính một số đặc trưng của gió mùa mùa hè.

 • 01050002493.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trương, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2015)

 • Tổng quan về gió mùa mùa hè (GMMH): vai trò GMMH đối với thời tiết, khí hậu Việt Nam, các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến GMMH và tổng quan các chỉ số GMMH được sử dụng trong nghiên cứu GMMH Châu Á. Trình bày sơ lược về mô hình PRECIS, phương pháp đánh giá, dựtính, và bộ số liệu sử dụng. Phân tích đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình PRECIS đối với một số đặc trưng GMMH và nghiên cứu dự tính một số đặc trưng GMMH bằng mô hình PRECIS

 • 01050004527.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thanh Tâm;  Advisor: Trần, Quang Đức; Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Trình bày một số đặc điểm khí hậu tỉnh Trà Vinh (chế độ nhiệt, chế độ mưa, chế độ nắng, chế độ gió, chế độ ẩm, hạn hán…). Nghiên cứu đặc điểm xâm nhập mặn trong những năm gần đây ở tỉnh Trà Vinh. Đưa ra kết quả nghiên cứu tại tỉnh Trà Vinh qua: Đặc điểm khí hậu và xâm nhập mặn tỉnh Trà Vinh.

 • 01050004328.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hoàng, Thị Thúy Vân;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Trình bày các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến dự báo hạn mùa các cực đoan nhiệt độ cao và nêu rõ đặc trưng chế độ nhiệt trên khu vực Bắc Trung Bộ trong các tháng mùa hè. Khái quát mô hình RegCM và giới thiệu những điểm mới trong mô hình này ở phiên bản 4 so với các phiên bản trước đó; nguồn số liệu sử dụng trong luận văn và phương pháp nội suy, đánh giá, hiệu chỉnh kết quả dự báo của mô hình được sử dụng trong luận văn. Trình bày các kết quả về khả năng mô phỏng hạn mùa với các hạn dự báo từ 1 đến 5 tháng các chỉ số cực đoan nhiệt độ cao trong các tháng mùa hè trên khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn cơ sở 1983 - 2012. Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của phương pháp hiệu chỉnh...

 • 4333-49-9132-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Nghiên cứu này trình bày một số kết quả về hiệu chỉnh sản phẩm mưa dự báo hạn mùa từ mô hình phổ khu vực (RSM), theo hai phương pháp hiệu chỉnh là phương pháp phân vị-phân vị với xấp xỉ gamma (QM-G) và phương pháp Bayesian xác suất kết hợp (BJP). RSM thực hiện dự báo lại cho giai đoạn 1982-2014 với số liệu điều kiện ban đầu và điều kiện biên là dự báo của mô hình toàn cầu CFS, hạn dự báo tới 5 tháng. Kết quả cho thấy, hiệu chỉnh BJP đã làm tăng lên đáng kể tương quan giữa mô hình và quan trắc, hệ số tương quan sau hiệu chỉnh đạt 0,77 ở cả ba hạn dự báo. Sự thiên lệch và sai số của mô hình sau khi được hiệu chỉnh bằng BJP cũng đã giảm đi rõ rệt, sự khác nhau là hầu như không có ở cả ba...

 • Bao cao tong ket BDKH 17.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2019)

 • Khí hậu là tập hợp của những điều kiện khí quyển đặc trưng cho mỗi địa phương và phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh địa lý của địa phương. Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, con người luôn chịu tác động của khí hậu và bằng nhiều cách khác nhau đã khai thác hiệu quả tài nguyên khí hậu cũng như hạn chế tác động xấu của nó. Khí hậu được khai thác hợp lý và bảo vệ tốt thì đất đai trở nên mầu mỡ, nguồn nước phong phú, cây cối tốt tươi, tính đa dạng sinh học được phát triển, đời sống con ngƣời được cải thiện. Đánh giá được đầy đủ tài nguyên khí hậu góp phần không nhỏ vào phát triển bền vững. Bản đồ khí hậu hay Atlas khí hậu mô tả những đặc điểm tính chất khí hậu ở mỗi vùng địa...

 • 01050003302.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Gia Cường;  Advisor: Mai, Văn Khiêm (2016)

 • Chương 1: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, chương này đề cập những nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến BĐKH, dự tính khí hậu. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và số liệu, chương này trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn, chi tiết về số liệu dùng để tính toán, nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận, chương này đưa ra kết quả nghiên cứu về đánh giả khả năng mô phỏng của mô hình; phân tích kết quả dự tính và đánh giá tính chưa chắc chắn trong các dự tính đối với nhiệt độ, lượng mưa vào giữa và cuối thế kỷ 21 theo hai kịch bản trung bình thấp RCP4.5 và cao RCP8.5.

 • 4332-49-9130-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên nền kịch bản BĐKH của Việt Nam được công bố năm 2016 bởi Bộ Tài Nguyên và Môi Trường. Bốn mô hình khí hậu khu vực độ phân giải cao bao gồm CCAM, clWRF, PRECIS, RegCM được áp dụng để tính toán chi tiết hóa kết quả của mô hình khí hậu toàn cầu. Kết quả cho thấy, nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai đều có xu thế tăng lên so với thời kỳ cơ sở 1986 - 2005, mức tăng phụ thuộc vào các kịch bản RCP. Đến cuối thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng khoảng1,7÷1,9°C theo kịch bản RCP4.5 và 3,2÷3,6°C theo kịch bản RCP8.5. Tr...

 • 4330-49-9125-2-10-20190226.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Công, Thanh; Nguyễn, Như Quý; Mai, Văn Khiêm (2018)

 • Nghiên cứu này đánh giá ước lượng mưa từ quan trắc radar Nhà Bè theo các công thức thực nghiệm khác nhau. Kết quả cho thấy, trong số 6 công thức ước lượng được sử dụng, công thức của ước lượng mưa diện rộng của Joss và công thức của Marshall-Plamer có thể được sử dụng để ước lượng mưa cho hình thế gió mùa tây nam đơn thuần với sai số vào khoảng là 5mm/h và thường nhỏ hơn giá trị quan trắc. Công thức ước lượng mưa do Nguyễn Hướng Điền (2015) [1] đưa ra là ước lượng tối ưu cho 9 hình thế gây mưa: dải hội tụ nhiệt đới, gió mùa tây nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp đơn thuần, dông nhiệt, nhiễu động gió đông, vùng áp thấp kết hợp với gió mùa tây nam, rãnh áp thấp có hướng tây ...