Browsing by Author Mai, Văn Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 00050007665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2020-03-19)

 • Luận văn nghiên cứu thực tiễn án lệ trong một số quốc gia tiêu biểu thuộc hệ thống thông luật (tiêu biểu là Anh và Hoa Kỳ); một số quốc gia tiêu biểu thuộc hệ thống dân luật (tiêu biểu là Pháp và Đức) và ở một số quốc gia chuyển đổi cũng như ở một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á có nhiều điều kiện tương đồng với Việt Nam. Từ đó có những quan điểm, đánh giá về thực tiễn công nhận và áp dụng án lệ trong các quốc gia này trên cơ sở phương pháp so sánh, đưa ra những kinh nghiệm và định hướng áp dụng án lệ ở Việt Nam.

 • 00050003697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại toà án nhân dân được minh chứng qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại toà án nhân dân tối cao.Thông qua việc nghiên cứu đề tài, luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật tại toà án nhân dân tối cao qua đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện cơ chế áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai tại toà án nhân dân nói chung và toà án nhân dân tối cao nói riêng.

 • 00050004782_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Cường;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2015)

 • Qua thực tiễn 4 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông và nghị quyết về Xây dựng một số cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh, đạt được những kết quả nhất định; Trước khi chưa có hai nghị quyết của Ban chấp hành Tỉnh ủy, công tác áp dụng pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh chưa được coi trọng, đội nghũ cán bộ tham mưu cho việc áp dụng pháp luật chưa có định hướng; UBND tỉnh chưa có các quyết định áp dụng pháp luật cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương Kinh phí đầu tư cho giáo dục và đào tạo đã được bố trí nhưng còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, nên chất lượng...

 • 00050009707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bảo;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2018)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện về những ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law đến các phương diện khác nhau của đời sống pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc. Kết quả nghiên cứu của luận văn thể hiện ở các nội dung sau: Một là, Luận văn xây dựng được hệ thống lý luận khái quát một cách toàn diện về ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law đến pháp luật của một quốc gia nói chung và ảnh hưởng đến pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc nói riêng. Hai là, Luận văn chỉ ra và phân tích những ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law đến các thành tố cơ bản của pháp luật và đến một số lĩnh vực pháp luật cụ thể của pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc. Luận văn so sánh các đặc...

 • 4167-85-7916-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Đoàn; Mai, Văn Thắng (2018)

 • Bài viết cũng tập trung phân tích những lĩnh vực của hệ thống pháp luật Nhật Bản đã chịu tác động, ảnh hưởng của pháp luật các quốc gia phương Tây, làm rõ những yếu tố tiếp nhận pháp luật nước ngoài, những nguyên do góp nên thành công của hệ thống pháp luật Nhật Bản khi tiếp nhận pháp luật từ các hệ phái pháp luật tiến bộ khác nhau của phương Tây cũng như sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống của Nhật Bản với những giá trị tiến bộ ngoại lai qua đó chỉra những kinh nghiệm quý có thể tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Văn Thắng (2015)

 • Ombudsman Liên bang ở Nga là thiết chế mới được thiết lập ở nước Nga cùng với quá trình cải cách dân chủ ở quốc gia này. Với tính chất là một thiết chế quyền lực nhà nước do Đu-ma Quốc gia Nga lập nên nhưng độc lập và nhân danh cá nhân trong hoạt động, Ombudsman Liên bang ở Nga đang chứng minh tính hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm cao trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, thiết nghĩ, việc tìm hiểu mô hình Ombudsman Liên bang ở Nga là rất hữu ích và cần thiết cho khả năng hình thành một thiết chế chuyên trách, độc lập tập trung bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền trong tương lai.

 • 00050005259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Ngọc Trai;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã tổng hợp và đưa ra được hệ thống những vấn đề lý luận về lao động nữ, quyền lao động nữ và pháp luật về quyền của lao động nữ. Luận văn đã phân tích và chỉ ra được thực trạng hệ thống pháp luật ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng về bảo vệ quyền của lao động nữ. Đặc biệt, lần đầu tiên, luận văn đã phân tích và chỉ ra được thực trạng thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của LĐN trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đã đưa ra được một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền của LĐN.

 • 00050004363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Yến;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Cải cách nền hành chính quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục do Đảng và Nhà nước khởi xướng. Mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện một cách toàn diện trong tất cả mọi hoạt động của cơ quan nhà nươc các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Luận văn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp huyện trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Luận văn phân tích rõ các vấn đề lý luận về cải cách hành chính, về cán bộ, công chức nói chung và cán bộ công chức cấp huyện nói riêng. Qua đó, tác giả đề cập đến các đặc điểm chung cũng như các đặc điểm đặc ...

 • 4051-85-7521-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Gorsky, Vadim Vadimovich; Mai, Văn Thắng (2017)

 • Bài viết bàn về chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện cho người bị hại trong Tố tụng hình sự Liên bang Nga và phân tích những xu hướng phát triển trong hoạt động nghiên cứu về loại chiến thuật này trong khoa học điều tra hình sự xuất phát từ những thay đổi về tư duy cũng như các nguyên tắc pháp luật hình sự trong hệ thống pháp luật Liên bang Nga hiện đại. Trên cơ sở những phân tích trường hợp Liên bang Nga, nhóm tác giả đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo tranh tụng trong xét xử và đổi mới hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050004810_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã khái quát hóa được quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Hải Dương về công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề lý luận về những đặc thù cơ bản của giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Luận văn nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050007324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vương Quỳnh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2016)

 • Phân tích một số vấn đề lý luận chung về giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường,phân tích đặc điểm, mục đích, vai trò, nội dung, hình thức, phương pháp của giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân thực trạng của công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta.Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện

 • 00050010609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Dương;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản . Nghiên cứu cơ sở thực tiễn hoàn thiện pháp luật thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản . Trình bày phương hướng và những giải pháp hoàn thiện pháp luật về thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản

 • 00050010478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2020)

 • Tác giả đã hệ thống hóa các yêu cầu, bối cảnh, điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển tự chủ đại học ở Việt Nam và ĐHQGHN, những vấn lý luận khung pháp lý về tự chủ đại học ở Việt Nam, thực trạng các quy định pháp luật về quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Luận văn cũng đã tìm hiểu một số kinh nghiệm quốc tế về tự chủ đại học và xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về tự chủ đại học. Luận văn đã đánh giá thực trạng khung pháp luật hiện hành về tự chủ đại học, đánh giá khung pháp luật về cơ chế tự chủ ở Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội, từ đó đưa ra những quan điểm, đề xuất và các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam và ở ĐHQGHN. Trên cơ...

 • 00050009685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hạnh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về mối liên hệ của chế độ tự quản làng xã và việc thực hiện pháp luật, tác giả đã phân tích đánh giá thực trạng mối liên hệ này ở nông thôn Bắc bộ Việt Nam cụ thể là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh những yếu tố tác động tích cực vẫn còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực; luận văn đã làm rõ nguyên nhân hạn chế của mối liên hệ của chế độ tự quản làng xã và việc thực hiện pháp luật ở nông thôn Bắc bộ Việt Nam; từ đó đưa ra các quan điểm về việc cần thiết phải phát huy mối liên hệ này trong bối cảnh hiện nay; đồng thời đề ra các giải pháp để sử dụng hiệu quả mối liên hệ tự quản làng xã và việc thực hiện pháp luật.

 • 00050005237.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Kim Dung;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Ngƣời khuyết tật là ngƣời bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc một hay nhiều chức năng nào đó của bộ phận cơ thể bị suy giảm. Do khuyết tật nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, học tập, lao động và tham gia hoạt động xã hội. Việc đảm bảo sự bình đẳng cho NKT thực hiện các quyền và nghĩa vụ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là cần thiết và là trách nhiệm của Nhà nƣớc và của toàn xã hội. Dạy nghề là một nội dung quan trọng trong việc bồi dƣỡng và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực xã hội nói chung và cũng bảo đảm yêu cầu giải quyết việc làm cho lao động nói riêng. Đặc biệt đối với NKT, dạy nghề có ý nghĩa tiền đề trong việc tạo cơ hội việc...

 • 00050006142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự độc lập của thẩm phán và mối quan hệ của nó với liêm chính tư pháp. Phân tích thực trạng độc lập của thẩm phán và các yếu tố đảm bảo cho sự độc lập của thẩm phán đáp ứng yêu cầu liêm chính tư pháp ở Việt Nam. Nêu lên mối liên hệ giữa sự độc lập của thẩm phán và liêm chính tư pháp với quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Đưa ra các kiến nghị, giải pháp khả thi để đảm bảo sự độc lập của thẩm phán vì liêm chính tư pháp trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam.

Browsing by Author Mai, Văn Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 00050007665.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Hương;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2020-03-19)

 • Luận văn nghiên cứu thực tiễn án lệ trong một số quốc gia tiêu biểu thuộc hệ thống thông luật (tiêu biểu là Anh và Hoa Kỳ); một số quốc gia tiêu biểu thuộc hệ thống dân luật (tiêu biểu là Pháp và Đức) và ở một số quốc gia chuyển đổi cũng như ở một số quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á có nhiều điều kiện tương đồng với Việt Nam. Từ đó có những quan điểm, đánh giá về thực tiễn công nhận và áp dụng án lệ trong các quốc gia này trên cơ sở phương pháp so sánh, đưa ra những kinh nghiệm và định hướng áp dụng án lệ ở Việt Nam.

 • 00050003697_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Minh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại toà án nhân dân được minh chứng qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại toà án nhân dân tối cao.Thông qua việc nghiên cứu đề tài, luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật tại toà án nhân dân tối cao qua đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện cơ chế áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai tại toà án nhân dân nói chung và toà án nhân dân tối cao nói riêng.

 • 00050004782_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Cường;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2015)

 • Qua thực tiễn 4 năm thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đồng đều trong giáo dục phổ thông và nghị quyết về Xây dựng một số cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh, đạt được những kết quả nhất định; Trước khi chưa có hai nghị quyết của Ban chấp hành Tỉnh ủy, công tác áp dụng pháp luật về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh chưa được coi trọng, đội nghũ cán bộ tham mưu cho việc áp dụng pháp luật chưa có định hướng; UBND tỉnh chưa có các quyết định áp dụng pháp luật cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương Kinh phí đầu tư cho giáo dục và đào tạo đã được bố trí nhưng còn dàn trải, chưa có trọng tâm, trọng điểm, nên chất lượng...

 • 00050009707.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Quốc Bảo;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2018)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện về những ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law đến các phương diện khác nhau của đời sống pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc. Kết quả nghiên cứu của luận văn thể hiện ở các nội dung sau: Một là, Luận văn xây dựng được hệ thống lý luận khái quát một cách toàn diện về ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law đến pháp luật của một quốc gia nói chung và ảnh hưởng đến pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc nói riêng. Hai là, Luận văn chỉ ra và phân tích những ảnh hưởng của hệ thống pháp luật Civil Law đến các thành tố cơ bản của pháp luật và đến một số lĩnh vực pháp luật cụ thể của pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc. Luận văn so sánh các đặc...

 • 4167-85-7916-1-10-20180928.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Văn Đoàn; Mai, Văn Thắng (2018)

 • Bài viết cũng tập trung phân tích những lĩnh vực của hệ thống pháp luật Nhật Bản đã chịu tác động, ảnh hưởng của pháp luật các quốc gia phương Tây, làm rõ những yếu tố tiếp nhận pháp luật nước ngoài, những nguyên do góp nên thành công của hệ thống pháp luật Nhật Bản khi tiếp nhận pháp luật từ các hệ phái pháp luật tiến bộ khác nhau của phương Tây cũng như sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống của Nhật Bản với những giá trị tiến bộ ngoại lai qua đó chỉra những kinh nghiệm quý có thể tham khảo cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện nay.

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Mai, Văn Thắng (2015)

 • Ombudsman Liên bang ở Nga là thiết chế mới được thiết lập ở nước Nga cùng với quá trình cải cách dân chủ ở quốc gia này. Với tính chất là một thiết chế quyền lực nhà nước do Đu-ma Quốc gia Nga lập nên nhưng độc lập và nhân danh cá nhân trong hoạt động, Ombudsman Liên bang ở Nga đang chứng minh tính hiệu quả và nhận được sự tín nhiệm cao trong xã hội. Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, thiết nghĩ, việc tìm hiểu mô hình Ombudsman Liên bang ở Nga là rất hữu ích và cần thiết cho khả năng hình thành một thiết chế chuyên trách, độc lập tập trung bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy nhân quyền trong tương lai.

 • 00050005259.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Ngọc Trai;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã tổng hợp và đưa ra được hệ thống những vấn đề lý luận về lao động nữ, quyền lao động nữ và pháp luật về quyền của lao động nữ. Luận văn đã phân tích và chỉ ra được thực trạng hệ thống pháp luật ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng về bảo vệ quyền của lao động nữ. Đặc biệt, lần đầu tiên, luận văn đã phân tích và chỉ ra được thực trạng thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của LĐN trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đã đưa ra được một số kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền của LĐN.

 • 00050004363.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Yến;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Cải cách nền hành chính quốc gia là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục do Đảng và Nhà nước khởi xướng. Mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện một cách toàn diện trong tất cả mọi hoạt động của cơ quan nhà nươc các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Luận văn nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ, công chức cấp huyện trong công cuộc cải cách nền hành chính quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Luận văn phân tích rõ các vấn đề lý luận về cải cách hành chính, về cán bộ, công chức nói chung và cán bộ công chức cấp huyện nói riêng. Qua đó, tác giả đề cập đến các đặc điểm chung cũng như các đặc điểm đặc ...

 • 4051-85-7521-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Gorsky, Vadim Vadimovich; Mai, Văn Thắng (2017)

 • Bài viết bàn về chiến thuật tham gia, bảo vệ của luật sư đại diện cho người bị hại trong Tố tụng hình sự Liên bang Nga và phân tích những xu hướng phát triển trong hoạt động nghiên cứu về loại chiến thuật này trong khoa học điều tra hình sự xuất phát từ những thay đổi về tư duy cũng như các nguyên tắc pháp luật hình sự trong hệ thống pháp luật Liên bang Nga hiện đại. Trên cơ sở những phân tích trường hợp Liên bang Nga, nhóm tác giả đưa ra một số gợi mở cho Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp, đảm bảo tranh tụng trong xét xử và đổi mới hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050004810_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn đã khái quát hóa được quan điểm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Hải Dương về công tác giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp. Làm rõ một số vấn đề lý luận về những đặc thù cơ bản của giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp, đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Luận văn nghiên cứu, đánh giá đúng thực trạng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050007324.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Vương Quỳnh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2016)

 • Phân tích một số vấn đề lý luận chung về giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường,phân tích đặc điểm, mục đích, vai trò, nội dung, hình thức, phương pháp của giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân thực trạng của công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường hiện nay ở nước ta.Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện

 • 00050010609.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Dương;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận hoàn thiện pháp luật thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản . Nghiên cứu cơ sở thực tiễn hoàn thiện pháp luật thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản . Trình bày phương hướng và những giải pháp hoàn thiện pháp luật về thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản

 • 00050010478.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Hà;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2020)

 • Tác giả đã hệ thống hóa các yêu cầu, bối cảnh, điều kiện ảnh hưởng đến sự phát triển tự chủ đại học ở Việt Nam và ĐHQGHN, những vấn lý luận khung pháp lý về tự chủ đại học ở Việt Nam, thực trạng các quy định pháp luật về quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập. Luận văn cũng đã tìm hiểu một số kinh nghiệm quốc tế về tự chủ đại học và xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về tự chủ đại học. Luận văn đã đánh giá thực trạng khung pháp luật hiện hành về tự chủ đại học, đánh giá khung pháp luật về cơ chế tự chủ ở Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội, từ đó đưa ra những quan điểm, đề xuất và các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật về tự chủ đại học ở Việt Nam và ở ĐHQGHN. Trên cơ...

 • 00050009685.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hạnh;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2018)

 • Trên cơ sở hệ thống hoá lý luận về mối liên hệ của chế độ tự quản làng xã và việc thực hiện pháp luật, tác giả đã phân tích đánh giá thực trạng mối liên hệ này ở nông thôn Bắc bộ Việt Nam cụ thể là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh những yếu tố tác động tích cực vẫn còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực; luận văn đã làm rõ nguyên nhân hạn chế của mối liên hệ của chế độ tự quản làng xã và việc thực hiện pháp luật ở nông thôn Bắc bộ Việt Nam; từ đó đưa ra các quan điểm về việc cần thiết phải phát huy mối liên hệ này trong bối cảnh hiện nay; đồng thời đề ra các giải pháp để sử dụng hiệu quả mối liên hệ tự quản làng xã và việc thực hiện pháp luật.

 • 00050005237.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Kim Dung;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Ngƣời khuyết tật là ngƣời bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc một hay nhiều chức năng nào đó của bộ phận cơ thể bị suy giảm. Do khuyết tật nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt, học tập, lao động và tham gia hoạt động xã hội. Việc đảm bảo sự bình đẳng cho NKT thực hiện các quyền và nghĩa vụ về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội là cần thiết và là trách nhiệm của Nhà nƣớc và của toàn xã hội. Dạy nghề là một nội dung quan trọng trong việc bồi dƣỡng và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực xã hội nói chung và cũng bảo đảm yêu cầu giải quyết việc làm cho lao động nói riêng. Đặc biệt đối với NKT, dạy nghề có ý nghĩa tiền đề trong việc tạo cơ hội việc...

 • 00050006142.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2015)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự độc lập của thẩm phán và mối quan hệ của nó với liêm chính tư pháp. Phân tích thực trạng độc lập của thẩm phán và các yếu tố đảm bảo cho sự độc lập của thẩm phán đáp ứng yêu cầu liêm chính tư pháp ở Việt Nam. Nêu lên mối liên hệ giữa sự độc lập của thẩm phán và liêm chính tư pháp với quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam. Đưa ra các kiến nghị, giải pháp khả thi để đảm bảo sự độc lập của thẩm phán vì liêm chính tư pháp trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam.