Browsing by Author Ngô, Quốc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • 01050004272.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Tùng Lâm;  Advisor: Ngô, Quốc Anh; Phan, Minh Giang (2018)

 • Lựa chọn một dẫn xuất của vinblastine là 3’-cyanoanhydrovinblastine làm mô hình đầy thú vị để nghiên cứu một số phản ứng khử hóa chọn lọc cũng như góp phần làm phong phú hơn cho thư viện những vinca-alkaloid có tiềm năng hoạt tính sinh học.

 • 01050004181.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đinh, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Ngô, Quốc Anh (2018)

 • Giới thiệu bài toán Fosdick-Serrin từ đó đưa ra lý do chọn đề tài nghiên cứu, một số ký hiệu, uy ươc hay dùng và giới thiệu kết quả chính. Chỉ ra được rằng nếu nghiệm của lớp phương trình trên là nghiệm dương trong miền bị chặn Ω thì Ω là hình cầu. nếu nghiệm của lớp phương trình trên là nghiệm dương trong miền bị chặn Ω thì nghiệm này có tính chất đối xứng qua tâm cầu Ω và đơn điệu giảm khi càng xa tâm hình cầu Ω. Tập trung chứng minh định lý chính bằng phương pháp di chuyển mặt phẳng

Browsing by Author Ngô, Quốc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • document(9).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Thị Tuyết Anh; Nguyễn, Thị Hiển; Hoàng, Thị Phương; Nguyễn, Tuấn Anh; Ngô, Quốc Anh; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt; Nguyễn, Văn Tuyến (2018)

 • Cây Lá gan Pellionia latifolia (Blume) Boerl (Urticaceae) thu hái tại Yên Bái đã được sử dụng để chữa trị viêm gan cấp và mãn tính, gan nhiễm mỡ, men gan cao, viêm gan B, ngăn ngừa u sơ gan.. từ rất lâu đời. Bằng các phương pháp phân tích sắc ký cột, sắc ký bản mỏng đã phân lập được 5 hợp chất cycloartenol (1), b-sitosterol (2), oleic acid (3), glucose (4) và b-sitosterolglucoside (5) từ cặn chiết etyl axetac của mẫu thân và lá cây Lá gan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp hóa lý hiện đại: phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H, 13C-NMR; khối phổ MS; phổ hồng ngoại IR.

 • 01050004272.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Phạm, Tùng Lâm;  Advisor: Ngô, Quốc Anh; Phan, Minh Giang (2018)

 • Lựa chọn một dẫn xuất của vinblastine là 3’-cyanoanhydrovinblastine làm mô hình đầy thú vị để nghiên cứu một số phản ứng khử hóa chọn lọc cũng như góp phần làm phong phú hơn cho thư viện những vinca-alkaloid có tiềm năng hoạt tính sinh học.

 • 01050004181.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đinh, Thị Thúy Ngân;  Advisor: Ngô, Quốc Anh (2018)

 • Giới thiệu bài toán Fosdick-Serrin từ đó đưa ra lý do chọn đề tài nghiên cứu, một số ký hiệu, uy ươc hay dùng và giới thiệu kết quả chính. Chỉ ra được rằng nếu nghiệm của lớp phương trình trên là nghiệm dương trong miền bị chặn Ω thì Ω là hình cầu. nếu nghiệm của lớp phương trình trên là nghiệm dương trong miền bị chặn Ω thì nghiệm này có tính chất đối xứng qua tâm cầu Ω và đơn điệu giảm khi càng xa tâm hình cầu Ω. Tập trung chứng minh định lý chính bằng phương pháp di chuyển mặt phẳng