Browsing by Author Ngô, Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 00060000133.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Kim Anh; Ngô, Thu Hương; Hoàng, Ngọc Thành (2009)

 • Tìm các tài liệu liên quan đến các đơn vị tinh thể có chứa thành phần Tb như TbNiSn, TbPdSn, TbPtSn và TbRhGe. Chế tạo các hợp chất nghiên cứu. Nghiên cứu cấu trúc tinh thể của các hợp chất bằng phép đo nhiễu xạ tia X. Các tính chất từ và các chuyển pha từ của hệ vật liệu này được nghiên cứu thông qua các phép đo từ độ và nhiệt dung. Tập hợp các kết quả đo được, phân tích và viết báo cáo bài báo. Các kết quả nghiên cứu mang tính chất tổng quan và có hệ thống đối với một họ vật liệu. Đặc biệt các phép đo được tiến hành ở vùng nhiệt độ thấp nên đã pháp hiện được thêm những chuyển pha mới mà các nhóm nghiên cứu chưa phát hiện ra. Cung cấp thông tin trong việc tra cứu và nghiên cứu cơ bản...

 • 01050001330.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thành Tâm;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2013)

 • Trong luận văn này, chúng tôi xin trình bày về việc chế tạo và nghiên cứu hạt nano từ tính Fe 3 O 4 pha tạp Coban và Niken thực hiện theo phương pháp đồng kết tủa. Các hạt nano sắt oxit (Fe 3 O 4 ) được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng y sinh vì chúng là vật liệu tương hợp sinh học nhất trong số các hạt nano từ tính hiện nay. Tuy nhiên, từ độ của hạt nano Fe 3 O 4 là tương đối thấp cho nên với một số ứng dụng y sinh học quan trọng như MRI thì từ độ của vật liệu cần phải được cải thiện hơn. Mặc dù qui trình chế tạo và tính chất của các hạt nano Fe 3 O 4 đã được rất nhiều nhóm nghiên cứu làm bằng các phương pháp khác nhau như phương pháp vật lý, phương pháp hóa học . Để nâng cao khả nă...

 • DT_00904.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Chu, Thị Thu; Nguyễn, Hoa Hồng; Nguyễn, Việt Tuyên (2008)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu: tính chất cấu trúc của vật liệu ZnO, tính chất điện của vật liệu ZnO. Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về đề tài này. Nghiên cứu các mẫu ZnO pha tạp phospho khối và màng được tạo bằng hai phương pháp gốm và phương pháp bốc bay nhiệt. Khảo sát tính chất cấu trúc và tính chất quang của hệ vật liệu Zn1-xPxO. Đi sâu nghiên cứu về phổ X-ray và chỉ ra rằng đỉnh (002) dịch về phía góc nhỏ qua phổ X-ray. Giới thiệu cấu trúc nano thu được bằng việc điều khiển tỷ lệ khí, nhiệt độ nguồn và nhiệt độ đế. Các dây nano của hệ vật liệu này có độ lớn cỡ 10nm và dài khoảng vài micromet. Trình bày các kết quả và biện luận

 • DT_00764.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Lê, Thị Lưu; Trịnh Minh Cảnh (2007)

 • Giới thiệu tổng quan về vật liệu: Vật liệu bán dẫn ZnO thuộc nhóm AII BVI, có vùng cấm rộng (cỡ 3,3eV), chuyển mức thẳng, có tính điện áp mạnh. Là bán dẫn loại n, với các donor là các sai hỏng tự nhiên. Độ dẫn của ZnO có thể tăng lên do pha tạp chất donor như (Al, In...). Trình bày các phương pháp thực nghiệm về công nghệ chế tạo mẫu và các phép đo. Nghiên cứu và chế tạo thành công hệ vật liệu ZnO pha tạp Mn, In có cấu trúc đĩa và cấu trúc nano. Các tính chất quang và tính chất từ của hệ vật liệu cho thấy vật liệu có tính sắt từ và thuận từ một cách rõ rệt

 • 01050000718_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Sơn Lâm;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu ZnO: cấu trúc mạng tinh thể ZnO; cấu trúc vùng năng lượng; tính chất điện của ZnO; tính chất quang của ZnO; tính chất từ của ZnO; một số thông số của vật liệu khối ZnO; một số ứng dụng của vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày các (...)

 • 01050000718.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Sơn Lâm;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu ZnO: cấu trúc mạng tinh thể ZnO; cấu trúc vùng năng lượng; tính chất điện của ZnO; tính chất quang của ZnO; tính chất từ của ZnO; một số thông số của vật liệu khối ZnO; một số ứng dụng của vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: chế tạo mẫu; các phép đo. Kết quả: hệ mẫu Znl-xMnxO; đo hệ mẫu Znl-yAlyO.

 • 01050002755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Vân;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2015)

 • Perovskitecó công thức chung là BO3, trong đó A là các nguyên tố kim loại hóa trị 2, B là một trong sốcác nguyên tố thuộc nhóm Mn,Ti,Co... Sự pha tạp thêm các nguyên tố vào vị trí A (thường là các nguyên tố đất hiếm) hay một số nguyên tố vào vị trí B có thể dẫn tới sự thay đổi mạnh trong cấu trúc tinh thể, sự méo mạng và dẫn đến việc thay đổi tính chất từ từ phản sắt từ sang sắt từ, hay thuận từ. Cho đến nay trên thế giới đã có khá nhiều nhóm nghiên cứu thu được những kết quả khả quan khi tiến hành pha tạp Barium trên nền REMnO3. Trong đó, RE là các nguyên tố đất hếm như: La, Pr và Nd. Cụ thể là các tính cấu trúc và tính chất từcủa vật liệu thay đổi khi thay đổi điều kiện chế tạo cũng...

 • 01050001495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thế Bảo;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2013)

 • Trong luận văn này, chúng tôi trình bày về việc chế tạo và nghiên cứu các tính chất cấu trúc, tính chất vật liệu BiFeO3 pha tạp Eu được chế tạo bằng phương pháp gốm với mục đích làm tăng từ độ của vật liệu bằng cách chọn ion đất hiếm thích hợp, nồng độ và các điều iện chế tạo phù hợp

 • 01050001825.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lưu, Hoàng Anh Thư;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2014)

 • Cấu trúc tinh thể và tính chất của vật liệu perovskite. Vật liệu multiferroic BiFeO3 (BFO) và ảnh hưởng của ion đất hiếm pha tạp lên cấu trúc, tính chất của BFO. Phương pháp chế tạo mẫu Bi1-xEuxFeO3. Các phép đo khảo sát tính chất cấu trúc và tính chất từ. Tính chất cấu trúc của hệ mẫu Bi1-xEuxFeO3. Tính chất từ của hệ mẫu Bi1-xEuxFeO3

 • 01050000839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Tổng quan về vật liệu ZnO Nano. Tiến hành thực nghiệm: Khảo sát cấu trúc bằng phổ nhiễu xạ tia X; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh TEM; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh SEM; Khảo sát tính chất quang. Trình bày và đánh giá các kết quả (...)

 • 00060000117.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Nguyễn, Hoa Hồng; Nguyễn, Duy Phương; Đỗ, Thị Kim Anh (2011)

 • Vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano là những vật liệu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của cả hai ngành khoa học lớn đó là vật lý và hóa học. Loại vật liệu này được ứng dụng rộng rãi trong phát quang sinh học đánh dấu và được dùng một phần trong công nghệ pin mặt trời, dụng cụ phát quang điện … Khả năng ứng dụng loại vật liệu này trong công nghệ truyền tin cũng được quan tâm. Gần đây, một loại vật liệu có cấu trúc quantum dây, quantum ống và quantum dot TiO2 đã được nghiên cứu khá nhiều. Việc quan tâm đến vật liệu TiO2 vật liệu này có khả năng mang tính sắt từ ở nhiệt độ phòng. Nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu các vật liệu màng có tính sắt từ như TiO2, HfO2, In2O3, Zno và Sno2. Một số nh...

 • 01050004673.LA.Nguyễn Thị Mỹ Đức.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Đức;  Advisor: Ngô, Thu Hương; Phan, Mạnh Hưởng (2020)

 • Luận án tập trung vào việc nghiên cứu và làm sáng tỏ mối liên hệ giữa MCEvà các tham số tới hạn, mô tả các trạng thái chuyển pha của vật liệu cũng nhƣ mối liên hệ của chúng với cấu trúc, tính chất từ và từ nhiệt của vật liệu. Để từ đó đưa ra thông tin phổ quát về mối tƣơng quan giữa các tham số này và có thể đưa ra phương thức để thiết kế và chế tạo các vật liệu từ nhiệt có hiệu ứng từ nhiệt mong muốn. Các nội dung cụ thể của luận án:- Chế tạo hệ vật liệu perovskite manganite không pha tạp REMnO3(RE = La, Pr) và hệ vật liệu perovskite manganite pha tạp (La0,5Pr0,5)1-xBaxMnO3(x = 0,5) bằng phương pháp gốm thông thường. Khảo sát cấu trúc, tính chất từ c...

 • 04051001613.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2019)

 • The present research investigated teacher-related demotives in EFL speaking classes at a university in Vietnam. This mixed method study aimed at addressing four main objectives. Specifically, quantitative method was used to examine the factors relating to teachers that demotivate students to learn English speaking skills from (1)students’ and (2) teachers’ perspectives; and (3) identify the similarities and differences in the two groups’ perceptions of such demotivators. Qualitative method (i.e. semi-structured interview) was employedto further inform the quantitativeresults and to address the final research objective which was to (4) seek ways to assist students to overcome demotivat...

Browsing by Author Ngô, Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • 00060000133.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đỗ, Thị Kim Anh; Ngô, Thu Hương; Hoàng, Ngọc Thành (2009)

 • Tìm các tài liệu liên quan đến các đơn vị tinh thể có chứa thành phần Tb như TbNiSn, TbPdSn, TbPtSn và TbRhGe. Chế tạo các hợp chất nghiên cứu. Nghiên cứu cấu trúc tinh thể của các hợp chất bằng phép đo nhiễu xạ tia X. Các tính chất từ và các chuyển pha từ của hệ vật liệu này được nghiên cứu thông qua các phép đo từ độ và nhiệt dung. Tập hợp các kết quả đo được, phân tích và viết báo cáo bài báo. Các kết quả nghiên cứu mang tính chất tổng quan và có hệ thống đối với một họ vật liệu. Đặc biệt các phép đo được tiến hành ở vùng nhiệt độ thấp nên đã pháp hiện được thêm những chuyển pha mới mà các nhóm nghiên cứu chưa phát hiện ra. Cung cấp thông tin trong việc tra cứu và nghiên cứu cơ bản...

 • 01050001330.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tô, Thành Tâm;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2013)

 • Trong luận văn này, chúng tôi xin trình bày về việc chế tạo và nghiên cứu hạt nano từ tính Fe 3 O 4 pha tạp Coban và Niken thực hiện theo phương pháp đồng kết tủa. Các hạt nano sắt oxit (Fe 3 O 4 ) được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng y sinh vì chúng là vật liệu tương hợp sinh học nhất trong số các hạt nano từ tính hiện nay. Tuy nhiên, từ độ của hạt nano Fe 3 O 4 là tương đối thấp cho nên với một số ứng dụng y sinh học quan trọng như MRI thì từ độ của vật liệu cần phải được cải thiện hơn. Mặc dù qui trình chế tạo và tính chất của các hạt nano Fe 3 O 4 đã được rất nhiều nhóm nghiên cứu làm bằng các phương pháp khác nhau như phương pháp vật lý, phương pháp hóa học . Để nâng cao khả nă...

 • DT_00904.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Chu, Thị Thu; Nguyễn, Hoa Hồng; Nguyễn, Việt Tuyên (2008)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu: tính chất cấu trúc của vật liệu ZnO, tính chất điện của vật liệu ZnO. Giới thiệu các phương pháp thực nghiệm về đề tài này. Nghiên cứu các mẫu ZnO pha tạp phospho khối và màng được tạo bằng hai phương pháp gốm và phương pháp bốc bay nhiệt. Khảo sát tính chất cấu trúc và tính chất quang của hệ vật liệu Zn1-xPxO. Đi sâu nghiên cứu về phổ X-ray và chỉ ra rằng đỉnh (002) dịch về phía góc nhỏ qua phổ X-ray. Giới thiệu cấu trúc nano thu được bằng việc điều khiển tỷ lệ khí, nhiệt độ nguồn và nhiệt độ đế. Các dây nano của hệ vật liệu này có độ lớn cỡ 10nm và dài khoảng vài micromet. Trình bày các kết quả và biện luận

 • DT_00764.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Lê, Thị Lưu; Trịnh Minh Cảnh (2007)

 • Giới thiệu tổng quan về vật liệu: Vật liệu bán dẫn ZnO thuộc nhóm AII BVI, có vùng cấm rộng (cỡ 3,3eV), chuyển mức thẳng, có tính điện áp mạnh. Là bán dẫn loại n, với các donor là các sai hỏng tự nhiên. Độ dẫn của ZnO có thể tăng lên do pha tạp chất donor như (Al, In...). Trình bày các phương pháp thực nghiệm về công nghệ chế tạo mẫu và các phép đo. Nghiên cứu và chế tạo thành công hệ vật liệu ZnO pha tạp Mn, In có cấu trúc đĩa và cấu trúc nano. Các tính chất quang và tính chất từ của hệ vật liệu cho thấy vật liệu có tính sắt từ và thuận từ một cách rõ rệt

 • 01050000718_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Sơn Lâm;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu ZnO: cấu trúc mạng tinh thể ZnO; cấu trúc vùng năng lượng; tính chất điện của ZnO; tính chất quang của ZnO; tính chất từ của ZnO; một số thông số của vật liệu khối ZnO; một số ứng dụng của vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày các (...)

 • 01050000718.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Sơn Lâm;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Trình bày tổng quan về vật liệu ZnO: cấu trúc mạng tinh thể ZnO; cấu trúc vùng năng lượng; tính chất điện của ZnO; tính chất quang của ZnO; tính chất từ của ZnO; một số thông số của vật liệu khối ZnO; một số ứng dụng của vật liệu bán dẫn ZnO. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: chế tạo mẫu; các phép đo. Kết quả: hệ mẫu Znl-xMnxO; đo hệ mẫu Znl-yAlyO.

 • 01050002755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Khánh Vân;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2015)

 • Perovskitecó công thức chung là BO3, trong đó A là các nguyên tố kim loại hóa trị 2, B là một trong sốcác nguyên tố thuộc nhóm Mn,Ti,Co... Sự pha tạp thêm các nguyên tố vào vị trí A (thường là các nguyên tố đất hiếm) hay một số nguyên tố vào vị trí B có thể dẫn tới sự thay đổi mạnh trong cấu trúc tinh thể, sự méo mạng và dẫn đến việc thay đổi tính chất từ từ phản sắt từ sang sắt từ, hay thuận từ. Cho đến nay trên thế giới đã có khá nhiều nhóm nghiên cứu thu được những kết quả khả quan khi tiến hành pha tạp Barium trên nền REMnO3. Trong đó, RE là các nguyên tố đất hếm như: La, Pr và Nd. Cụ thể là các tính cấu trúc và tính chất từcủa vật liệu thay đổi khi thay đổi điều kiện chế tạo cũng...

 • 01050001495.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Thế Bảo;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2013)

 • Trong luận văn này, chúng tôi trình bày về việc chế tạo và nghiên cứu các tính chất cấu trúc, tính chất vật liệu BiFeO3 pha tạp Eu được chế tạo bằng phương pháp gốm với mục đích làm tăng từ độ của vật liệu bằng cách chọn ion đất hiếm thích hợp, nồng độ và các điều iện chế tạo phù hợp

 • 01050001825.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lưu, Hoàng Anh Thư;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2014)

 • Cấu trúc tinh thể và tính chất của vật liệu perovskite. Vật liệu multiferroic BiFeO3 (BFO) và ảnh hưởng của ion đất hiếm pha tạp lên cấu trúc, tính chất của BFO. Phương pháp chế tạo mẫu Bi1-xEuxFeO3. Các phép đo khảo sát tính chất cấu trúc và tính chất từ. Tính chất cấu trúc của hệ mẫu Bi1-xEuxFeO3. Tính chất từ của hệ mẫu Bi1-xEuxFeO3

 • 01050000839_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Nhàn;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2012)

 • Tổng quan về vật liệu ZnO Nano. Tiến hành thực nghiệm: Khảo sát cấu trúc bằng phổ nhiễu xạ tia X; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh TEM; Khảo sát cấu trúc và hình thái hạt bằng ảnh SEM; Khảo sát tính chất quang. Trình bày và đánh giá các kết quả (...)

 • 00060000117.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Nguyễn, Hoa Hồng; Nguyễn, Duy Phương; Đỗ, Thị Kim Anh (2011)

 • Vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano là những vật liệu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của cả hai ngành khoa học lớn đó là vật lý và hóa học. Loại vật liệu này được ứng dụng rộng rãi trong phát quang sinh học đánh dấu và được dùng một phần trong công nghệ pin mặt trời, dụng cụ phát quang điện … Khả năng ứng dụng loại vật liệu này trong công nghệ truyền tin cũng được quan tâm. Gần đây, một loại vật liệu có cấu trúc quantum dây, quantum ống và quantum dot TiO2 đã được nghiên cứu khá nhiều. Việc quan tâm đến vật liệu TiO2 vật liệu này có khả năng mang tính sắt từ ở nhiệt độ phòng. Nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu các vật liệu màng có tính sắt từ như TiO2, HfO2, In2O3, Zno và Sno2. Một số nh...

 • 01050004673.LA.Nguyễn Thị Mỹ Đức.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Đức;  Advisor: Ngô, Thu Hương; Phan, Mạnh Hưởng (2020)

 • Luận án tập trung vào việc nghiên cứu và làm sáng tỏ mối liên hệ giữa MCEvà các tham số tới hạn, mô tả các trạng thái chuyển pha của vật liệu cũng nhƣ mối liên hệ của chúng với cấu trúc, tính chất từ và từ nhiệt của vật liệu. Để từ đó đưa ra thông tin phổ quát về mối tƣơng quan giữa các tham số này và có thể đưa ra phương thức để thiết kế và chế tạo các vật liệu từ nhiệt có hiệu ứng từ nhiệt mong muốn. Các nội dung cụ thể của luận án:- Chế tạo hệ vật liệu perovskite manganite không pha tạp REMnO3(RE = La, Pr) và hệ vật liệu perovskite manganite pha tạp (La0,5Pr0,5)1-xBaxMnO3(x = 0,5) bằng phương pháp gốm thông thường. Khảo sát cấu trúc, tính chất từ c...

 • 04051001613.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Mai;  Advisor: Ngô, Thu Hương (2019)

 • The present research investigated teacher-related demotives in EFL speaking classes at a university in Vietnam. This mixed method study aimed at addressing four main objectives. Specifically, quantitative method was used to examine the factors relating to teachers that demotivate students to learn English speaking skills from (1)students’ and (2) teachers’ perspectives; and (3) identify the similarities and differences in the two groups’ perceptions of such demotivators. Qualitative method (i.e. semi-structured interview) was employedto further inform the quantitativeresults and to address the final research objective which was to (4) seek ways to assist students to overcome demotivat...