Browsing by Author Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NRB_revised.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng; Vũ Hoàng Giang, Đinh Thúy Hằng (2009-01-14)

  • Vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng NRB cao nhất trong thủy vực nước ngọt và thấp nhất trong mẫu lấy từ bể xử lý nước thải. 12 chủng NRB được phân lập từ ba dạng môi trường sinh thái trên thể hiện tính đa dạng di truyền cao theo phân tích RFLP 16S rADN sử dụng hai enzyme HaeIII và MspI. Mẫu thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được sử dụng trong thí nghiệm làm giàu NRB với nguồn cơ chất Na-lactat và Na-ben...

Browsing by Author Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • NRB_revised.pdf.jpg
  • Article


  • Authors: Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Minh Giảng; Vũ Hoàng Giang, Đinh Thúy Hằng (2009-01-14)

  • Vi khuẩn sinh trưởng kỵ khí khử nitrat (Nitrate Reducing Bacteria - NRB) tại một số dạng môi trường sinh thái ở Việt Nam, cụ thể là thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được đánh giá về số lượng và mức đa dạng. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng NRB cao nhất trong thủy vực nước ngọt và thấp nhất trong mẫu lấy từ bể xử lý nước thải. 12 chủng NRB được phân lập từ ba dạng môi trường sinh thái trên thể hiện tính đa dạng di truyền cao theo phân tích RFLP 16S rADN sử dụng hai enzyme HaeIII và MspI. Mẫu thủy vực nước ngọt, bể xử lý nước thải và đầm nuôi tôm thủy sản ven biển được sử dụng trong thí nghiệm làm giàu NRB với nguồn cơ chất Na-lactat và Na-ben...