Browsing by Author Nguyễn, Đăng Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050002167_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Duy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất về các loại chế tài trong thương mại, phân tích rõ bản chất của các loại chế tài này. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về chế tài trong thương mại. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các (...)

 • 81(1965-12)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Huy Vận; Nguyễn, Đăng Duy (1965)

 • Trong bài viết này, tác giả dựa vào những tài liệu sưu tầm được trong nhân dân, kết hợp đối chiếu với những tài liệu rải rác trong thư tịch của Pháp cũng như thư từ, tập táu của tướng tá nhà Thanh nước ta hồi đó để giới thiệu những nét lớn về đội nghĩa quân Hoàng-Đình-Kinh nhằm cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiên cứu phong trào chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX.

 • 4152-85-7856-3-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Duy (2018)

 • Phân tích sự thay đổi trong hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam từ khi thành lập đến nay, tác giả cho rằng trước Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam chủ yếu là “tham luận” - tức minh họa, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và báo cáo thành tích, khó khăn cùng những quyết tâm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ở địa phương. Kể từ khi Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam ngày càng chuyển sang “thảo luận” và tranh luận - tức không chỉ bình luận, giải thích, mà còn bao hàm cả việc đánh giá, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản

 • 4115-85-7715-2-10-20171019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Đăng Duy (2017)

 • Không được ghi nhận ngay từ đầu, chỉ được suy ra từ quyền bất khả xâm phạm nhà cửa, quyền riêng tư nhanh chóng trở thành quyền con người quan trọng trong hệ thống các quyền con người của một số quốc gia phát triển. Tiếp thu thành quả đó, Liên hợp quốc trang trọng ghi nhận quyền này trong Bộ luật Nhân quyền của mình. Với tư cách là quốc gia thành viên của nhiều Công ước quốc tế về nhân quyền, Việt Nam không chỉ ghi nhận, mà còn tìm nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ quyền này trong một môi trường kinh tế chuyển đổi.

Browsing by Author Nguyễn, Đăng Duy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 00050002167_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Duy;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2012)

 • Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung nhất về các loại chế tài trong thương mại, phân tích rõ bản chất của các loại chế tài này. Đánh giá thực trạng các quy định pháp luật về chế tài trong thương mại. Trên cơ sở đó đề ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện các (...)

 • 81(1965-12)(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Huy Vận; Nguyễn, Đăng Duy (1965)

 • Trong bài viết này, tác giả dựa vào những tài liệu sưu tầm được trong nhân dân, kết hợp đối chiếu với những tài liệu rải rác trong thư tịch của Pháp cũng như thư từ, tập táu của tướng tá nhà Thanh nước ta hồi đó để giới thiệu những nét lớn về đội nghĩa quân Hoàng-Đình-Kinh nhằm cung cấp thêm tài liệu cho việc nghiên cứu phong trào chống Pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX.

 • 4152-85-7856-3-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Duy (2018)

 • Phân tích sự thay đổi trong hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam từ khi thành lập đến nay, tác giả cho rằng trước Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam chủ yếu là “tham luận” - tức minh họa, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và báo cáo thành tích, khó khăn cùng những quyết tâm thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước ở địa phương. Kể từ khi Đổi mới, hoạt động nghị trường của Quốc hội Việt Nam ngày càng chuyển sang “thảo luận” và tranh luận - tức không chỉ bình luận, giải thích, mà còn bao hàm cả việc đánh giá, phản biện các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản

 • 4115-85-7715-2-10-20171019.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đăng Dung; Nguyễn, Đăng Duy (2017)

 • Không được ghi nhận ngay từ đầu, chỉ được suy ra từ quyền bất khả xâm phạm nhà cửa, quyền riêng tư nhanh chóng trở thành quyền con người quan trọng trong hệ thống các quyền con người của một số quốc gia phát triển. Tiếp thu thành quả đó, Liên hợp quốc trang trọng ghi nhận quyền này trong Bộ luật Nhân quyền của mình. Với tư cách là quốc gia thành viên của nhiều Công ước quốc tế về nhân quyền, Việt Nam không chỉ ghi nhận, mà còn tìm nhiều biện pháp khác nhau để bảo vệ quyền này trong một môi trường kinh tế chuyển đổi.