Browsing by Author Nguyễn, Đức Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80
 • V_L0_02136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Nữ Diễm Thùy;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của kiểm tra – đánh giá và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khái quát về trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá và quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Đề xuất các giải pháp: tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm kiểm tra – đánh giá cho nhà quản lý, giảng viên và sinh viên; Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra – đánh giá cho các bộ môn và quản lý các quy trình kiểm tra đánh giá đó; Tập huấn kỹ năng xây dựng cấu trúc đề, viết câu hỏi kiểm tra, đánh giá; Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý côn...

 • V_L0_01658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Minh Huệ;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý phát triển chương trình đào tạo. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng của công tác phát triển chương trình đào tạo và quản lý công tác này ở Trường ĐHDL Phương Đông, nhất là từ khóa tuyển sinh 2005, khi nhà trường chuyển đổi hình thức đào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ. Xây dựng các biện pháp tổ chức quản lý nhằm hiện thực hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển chương trình đào tạo: Lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch, xác định mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả cần đạt được trong quản lý phát triển chương trình; xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình phát triển chương trình đào tạo; Hội đồng khoa học và đào tạo ngàn...

 • VL0-01192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2006)

 • Tổng quan về cơ sở lý luận của quy trình đào tạo cử nhân và vận dụng cơ sở lý luận này vào xây dựng quy trình đào tạo cử nhân hệ tại chức. Chỉ ra những yếu tố đặc thù của đào tạo tại chức có tác động đến việc xây dựng một quy trình đào tạo như đối tượng học, đặc thù công việc, địa bàn mở lớp ... Khảo sát, đánh giá thực trạng quy trình đào tạo tại chức ở Học Viện Báo chí và tuyên truyền. Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất hoàn thiện quy trình đào tạo cử nhân hệ tại chức, triển vọng của hệ đào tạo này tại Học Viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như tại hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành trên toàn quốc

 • 05050001772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Đức;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2014)

 • Nghiên cứu nhằm xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) chuyên ngành cảnh sát khu vực (CSKV) của Khoa nghiệp vụ Cảnh sát QLHC về TTXH -Trường CĐCSND 2. Thông qua CĐR đã đề xuất, tác giả tiến hành đánh giá thử nghiệm chất lượng đào tạo chuyên ngành CSKV của Trường so với CĐR qua ý kiến tự đánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy; cán bộ ĐVTD. Với kết quả thu được, tác giả xem xét chất lượng SVTN chuyên ngành CSKV đạt được các kết quả như thế nào về kiến thức, kỹ năng và thái độ? Những kết quả đạt được so với CĐR như thế nào? Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo CĐR chuyên ngành CSKV và những biện pháp để đảm bảo chất lượng SVTN của các khóa học đang học tại Trường nhằm nâng c...

Browsing by Author Nguyễn, Đức Chính

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 80
 • V_L0_02136.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nghiêm, Nữ Diễm Thùy;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2008)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận của kiểm tra – đánh giá và kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Khái quát về trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá và quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Đề xuất các giải pháp: tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm kiểm tra – đánh giá cho nhà quản lý, giảng viên và sinh viên; Tổ chức xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra – đánh giá cho các bộ môn và quản lý các quy trình kiểm tra đánh giá đó; Tập huấn kỹ năng xây dựng cấu trúc đề, viết câu hỏi kiểm tra, đánh giá; Tăng cường chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý côn...

 • V_L0_01658.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Minh Huệ;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2008)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý phát triển chương trình đào tạo. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng của công tác phát triển chương trình đào tạo và quản lý công tác này ở Trường ĐHDL Phương Đông, nhất là từ khóa tuyển sinh 2005, khi nhà trường chuyển đổi hình thức đào tạo từ học chế niên chế sang học chế tín chỉ. Xây dựng các biện pháp tổ chức quản lý nhằm hiện thực hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển chương trình đào tạo: Lãnh đạo nhà trường lập kế hoạch, xác định mục tiêu, yêu cầu và hiệu quả cần đạt được trong quản lý phát triển chương trình; xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình phát triển chương trình đào tạo; Hội đồng khoa học và đào tạo ngàn...

 • VL0-01192.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Trung Kiên;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2006)

 • Tổng quan về cơ sở lý luận của quy trình đào tạo cử nhân và vận dụng cơ sở lý luận này vào xây dựng quy trình đào tạo cử nhân hệ tại chức. Chỉ ra những yếu tố đặc thù của đào tạo tại chức có tác động đến việc xây dựng một quy trình đào tạo như đối tượng học, đặc thù công việc, địa bàn mở lớp ... Khảo sát, đánh giá thực trạng quy trình đào tạo tại chức ở Học Viện Báo chí và tuyên truyền. Rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất hoàn thiện quy trình đào tạo cử nhân hệ tại chức, triển vọng của hệ đào tạo này tại Học Viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như tại hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành trên toàn quốc

 • 05050001772.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoàng Đức;  Advisor: Nguyễn, Đức Chính (2014)

 • Nghiên cứu nhằm xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) chuyên ngành cảnh sát khu vực (CSKV) của Khoa nghiệp vụ Cảnh sát QLHC về TTXH -Trường CĐCSND 2. Thông qua CĐR đã đề xuất, tác giả tiến hành đánh giá thử nghiệm chất lượng đào tạo chuyên ngành CSKV của Trường so với CĐR qua ý kiến tự đánh giá của CBQL, giảng viên giảng dạy; cán bộ ĐVTD. Với kết quả thu được, tác giả xem xét chất lượng SVTN chuyên ngành CSKV đạt được các kết quả như thế nào về kiến thức, kỹ năng và thái độ? Những kết quả đạt được so với CĐR như thế nào? Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất những giải pháp nhằm đảm bảo CĐR chuyên ngành CSKV và những biện pháp để đảm bảo chất lượng SVTN của các khóa học đang học tại Trường nhằm nâng c...