Browsing by Author Nguyễn, Đức Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • TC_001207.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Đàm, Quốc Khánh; Nghiêm, Xuân Trường; Nguyễn, Đức Huệ (2007)

 • Tro than bay của nhà máy nhiệt điện Phả Lại được xử lý với dung dịch NaOH 3,5M có thể sử dụng làm chất hấp phụ trong phân tích môi trường. Các phổ XRD và SEM đã được dùng để phân tích đánh giá vật liệu này. Kết quả phân tích cho thấy vật liệu thu được sau xử lý kiềm có chứa các hạt rất nhỏ, hình cầu. Quartz, Mullite và Zeolite P1 (Na) là các thành phần chính được hình thành trong quá trình xử lý tro than bay bằng dung dịch kiềm. 0,5 gam chất hấp phụ tro than bay đã xử lý với dung dịch kiềm được nạp vào cột sắc ký có kích thước 300mm x 6 mm dùng để thử nghiệm tách hỗn hợp M1 và M2. Kết quả nhận được cho thấy, vật liệu sử dụng trong nghiên cứu có khả năng làm giầu và tách các chất cần p...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách chiết c...

 • 01050002567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách...

 • 01050000013_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Trí;  Advisor: Nguyễn, Đức Huệ; Trần, Thị Như Mai (2011)

 • 140 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu lựa chọn kim bơm tiêm, pha tĩnh và khảo sát độ dày màng phủ là các polime nhóm siloxan và este cho kĩ thuật Vi chiết màng kim rỗng (HNF-ME). Khảo sát điều kiện tối ưu nhằm xây dựng quy trình vi chiết các chất nhóm Benzene Toluene Ethylbenzene Xylene (BTEX) và cơ clo mạch ngắn trong Không gian hơi (KGH) mẫu nước và mẫu khí. Khảo sát, tính toán các thông số thống kê phân tích cho phương pháp đã xây dựng được và áp dụng quy trình đó phân tích trực tiếp một số mẫu môi trường. Khảo sát, so sánh những ưu nhược điểm của kĩ thuật chuẩn bị mẫu mới là HNF-ME với các kĩ...

 • 01050000195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thu Giang; Nguyễn, Đức Huệ (2011)

 • Tổng quan về nhóm chất hữu cơ bay hơi Btex, áp dụng phương pháp vi chiết trong phân tích các hợp chất nhóm Btex; phương pháp Ďộng lực học trong Ďịnh lượng các hợp chất bay hơi bằng vi chiết pha rắn không gian hơi; phương pháp phân tích sắc kí khí; phương pháp tích phân. Trình bày phương pháp thực nghiệm: chế tạo thiết bị vi chiết màng kim rỗng phủ trong; khảo sát khả năng sử dụng của kim; xây dựng quy trình phân tích các hợp chất nhóm Btex. Tìm hiểu về thiết bị chiết màng kim rỗng phủ trong; sự pha tĩnh sử dụng trong thiết bị vi chiết màng kim rỗng; kim vi chiết; quá trình giải hấp các chất khỏi màng pha tĩnh cũng như phân tích các hợp chất Btex trong mẫu ...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm; Lê, Thị Trinh; Từ, Bình Minh; Nguyễn, Đức Huệ; Nguyễn, Thị Thùy (2016)

 • Nghiên cứu vềcác chất hữu cơbền vững tồn dưtrong môi trường tại các khu vực cửa sông, ven biển đã và đang được sựquan tâm của nhiều nhà khoa học và quản lý môi trường. Polychlorinated bisphenyls (PCBs) là một trong những nhóm chất hữu cơbền vững theo Công ước Stockholm và có tính độc hại cao đối với sức khỏe con người. Nghiên cứu này xác định hàm lượng PCBs trong mẫu nước và trầm tích tại 10 điểm lấy mẫu thuộc cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng giữa mùa mưa và mùa khô. Trong mẫu nước, hàm lượng tổng PCBs trong mùa khô thấp hơn mùa mưa với dao động từ0,223 - 1,688 µ g/L. Đối với mẫu trầm tích mặt, hàm lượng tổng PCBs không có sựkhác nhau rõ rệt và dao động trong khoả...

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn; Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS bên trong thành ống đã được đánh giá đến 150 lần lấy mẫu không gian hơi ở 75oC. Số đếm diện tích píc của các chất Cl-VOC với lần lấy mẫu thứ 150 giảm từ 2,58 đến 5,50%. Đã sử dụng số đếm diện tích píc để so sánh hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS và sợi vi chiết thương mại phủ lớp PDMS. Số đếm diện tích píc của các chất đã được vi chiết bằng cột OT-SPME cao hơn gấp 10 lần so với sợi vi chiết PDMS. Điều đó khẳng định, sự có mặt của GCB trong lớp phủ GCB-PDMS đóng vai trò quyết định làm tăng số đếm diện tích píc của các chất phân tích; lớp phủ GCB-PDMS hoạt động dựa trên hai cơ chế là hấp phụ và phân bố hòa tan. Cột OT-S...

Browsing by Author Nguyễn, Đức Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • TC_001207.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Quang Huy; Đàm, Quốc Khánh; Nghiêm, Xuân Trường; Nguyễn, Đức Huệ (2007)

 • Tro than bay của nhà máy nhiệt điện Phả Lại được xử lý với dung dịch NaOH 3,5M có thể sử dụng làm chất hấp phụ trong phân tích môi trường. Các phổ XRD và SEM đã được dùng để phân tích đánh giá vật liệu này. Kết quả phân tích cho thấy vật liệu thu được sau xử lý kiềm có chứa các hạt rất nhỏ, hình cầu. Quartz, Mullite và Zeolite P1 (Na) là các thành phần chính được hình thành trong quá trình xử lý tro than bay bằng dung dịch kiềm. 0,5 gam chất hấp phụ tro than bay đã xử lý với dung dịch kiềm được nạp vào cột sắc ký có kích thước 300mm x 6 mm dùng để thử nghiệm tách hỗn hợp M1 và M2. Kết quả nhận được cho thấy, vật liệu sử dụng trong nghiên cứu có khả năng làm giầu và tách các chất cần p...

 • luận án.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách chiết c...

 • 01050002567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn;  Advisor: Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Nghiên cứu lựa chọn các chất và vật liệu có khả năng hấp thu tốt nhất các chất Cl-VOC để làm chất tạo màng pha tĩnh trong chế tạo cột OT-SPME. Nghiên cứu tạo màng pha tĩnh có độ bán dính cao trên thành bên trong ống mao quản để tạo thành cột vi chiết OT-SPME. Nghiên cứu lựa chọn các điều kiện làm việc tốt nhất của cột vi chiết OT-SPME để tách chiết các chất Cl-VOC trong môi trường nước bằng kỹ thuật không gian hơi. Đánh giá hiệu quả làm việc của cột OT-SPME tách chiết Cl-VOC trong pha hơi thông qua các giá trị khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ thu hồi, độ chính xác. Đánh giá độ bền, hiệu quả sử dụng của cột vi chiết OT-SPME trong quá trình tách...

 • 01050000013_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mạnh Trí;  Advisor: Nguyễn, Đức Huệ; Trần, Thị Như Mai (2011)

 • 140 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu lựa chọn kim bơm tiêm, pha tĩnh và khảo sát độ dày màng phủ là các polime nhóm siloxan và este cho kĩ thuật Vi chiết màng kim rỗng (HNF-ME). Khảo sát điều kiện tối ưu nhằm xây dựng quy trình vi chiết các chất nhóm Benzene Toluene Ethylbenzene Xylene (BTEX) và cơ clo mạch ngắn trong Không gian hơi (KGH) mẫu nước và mẫu khí. Khảo sát, tính toán các thông số thống kê phân tích cho phương pháp đã xây dựng được và áp dụng quy trình đó phân tích trực tiếp một số mẫu môi trường. Khảo sát, so sánh những ưu nhược điểm của kĩ thuật chuẩn bị mẫu mới là HNF-ME với các kĩ...

 • 01050000195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thu Giang; Nguyễn, Đức Huệ (2011)

 • Tổng quan về nhóm chất hữu cơ bay hơi Btex, áp dụng phương pháp vi chiết trong phân tích các hợp chất nhóm Btex; phương pháp Ďộng lực học trong Ďịnh lượng các hợp chất bay hơi bằng vi chiết pha rắn không gian hơi; phương pháp phân tích sắc kí khí; phương pháp tích phân. Trình bày phương pháp thực nghiệm: chế tạo thiết bị vi chiết màng kim rỗng phủ trong; khảo sát khả năng sử dụng của kim; xây dựng quy trình phân tích các hợp chất nhóm Btex. Tìm hiểu về thiết bị chiết màng kim rỗng phủ trong; sự pha tĩnh sử dụng trong thiết bị vi chiết màng kim rỗng; kim vi chiết; quá trình giải hấp các chất khỏi màng pha tĩnh cũng như phân tích các hợp chất Btex trong mẫu ...

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trịnh, Thị Thắm; Lê, Thị Trinh; Từ, Bình Minh; Nguyễn, Đức Huệ; Nguyễn, Thị Thùy (2016)

 • Nghiên cứu vềcác chất hữu cơbền vững tồn dưtrong môi trường tại các khu vực cửa sông, ven biển đã và đang được sựquan tâm của nhiều nhà khoa học và quản lý môi trường. Polychlorinated bisphenyls (PCBs) là một trong những nhóm chất hữu cơbền vững theo Công ước Stockholm và có tính độc hại cao đối với sức khỏe con người. Nghiên cứu này xác định hàm lượng PCBs trong mẫu nước và trầm tích tại 10 điểm lấy mẫu thuộc cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng giữa mùa mưa và mùa khô. Trong mẫu nước, hàm lượng tổng PCBs trong mùa khô thấp hơn mùa mưa với dao động từ0,223 - 1,688 µ g/L. Đối với mẫu trầm tích mặt, hàm lượng tổng PCBs không có sựkhác nhau rõ rệt và dao động trong khoả...

 • document(1).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đặng, Văn Đoàn; Đỗ, Quang Huy; Nguyễn, Đức Huệ (2015)

 • Hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS bên trong thành ống đã được đánh giá đến 150 lần lấy mẫu không gian hơi ở 75oC. Số đếm diện tích píc của các chất Cl-VOC với lần lấy mẫu thứ 150 giảm từ 2,58 đến 5,50%. Đã sử dụng số đếm diện tích píc để so sánh hiệu quả vi chiết của cột OT-SPME phủ lớp GCB-PDMS và sợi vi chiết thương mại phủ lớp PDMS. Số đếm diện tích píc của các chất đã được vi chiết bằng cột OT-SPME cao hơn gấp 10 lần so với sợi vi chiết PDMS. Điều đó khẳng định, sự có mặt của GCB trong lớp phủ GCB-PDMS đóng vai trò quyết định làm tăng số đếm diện tích píc của các chất phân tích; lớp phủ GCB-PDMS hoạt động dựa trên hai cơ chế là hấp phụ và phân bố hòa tan. Cột OT-S...