Browsing by Author Nguyễn, Đức Lữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Lữ (2006-11)

 • Trong suốt hàng ngàn năm tồn tại, dù trước sau vẫn chỉ là một tôn giáo, song Phật giáo cũng đã có một số đóng góp nhất định cho dân tộc về nhiều phương diện: tham gia vào sự hình thành văn hóa, đạo đức, lối sống truyền thống của con người; làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội và tạo nên sự phong phú đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, với tính cách một tôn giáo, Phật giáo cũng có những hạn chế của nó. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, Phật giáo không tránh khỏi những tác động mạnh mẽ từ xu thế toàn cầu hóa và cơ chế thị trường. Để tiếp tục phát huy những giá trị tích cực của mình, Phật giáo ngày nay phải biết tự giữ gìn, bồi đắp và đổi mới cho phù hợp với thời đại nhằm ...

 • 02050000778_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Đức Lữ (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái lược sự phát triển từ Chủ nghĩa xã hội không tưởng đến Chủ nghĩa xã hội khoa học và khái quát được lịch sử hình thành và phát triển của Kitô giáo. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo. Nêu bật được (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Đức Lữ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Lữ (2006-11)

 • Trong suốt hàng ngàn năm tồn tại, dù trước sau vẫn chỉ là một tôn giáo, song Phật giáo cũng đã có một số đóng góp nhất định cho dân tộc về nhiều phương diện: tham gia vào sự hình thành văn hóa, đạo đức, lối sống truyền thống của con người; làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội và tạo nên sự phong phú đa dạng trong bản sắc văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, với tính cách một tôn giáo, Phật giáo cũng có những hạn chế của nó. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay, Phật giáo không tránh khỏi những tác động mạnh mẽ từ xu thế toàn cầu hóa và cơ chế thị trường. Để tiếp tục phát huy những giá trị tích cực của mình, Phật giáo ngày nay phải biết tự giữ gìn, bồi đắp và đổi mới cho phù hợp với thời đại nhằm ...

 • 02050000778_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Thị Thanh Hà;  Advisor: Nguyễn, Đức Lữ (2012)

 • Luận văn ThS. Chủ nghĩa xã hội khoa học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Khái lược sự phát triển từ Chủ nghĩa xã hội không tưởng đến Chủ nghĩa xã hội khoa học và khái quát được lịch sử hình thành và phát triển của Kitô giáo. Phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo. Nêu bật được (...); Electronic Resources