Browsing by Author Nguyễn, Đức Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050007755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2016)

 • Giới thiệu chung trình bày các khái niệm về thống giao thông thông minh và đưa ra bài toán về dự đoán mật độ giao thông. Cơ sở phát triển và xây dựng bài toán cũng được trình bày trong phần cuối của chương này. Hệ thống giao thông thông minh nghiên cứu chi tiết các phần như mục tiêu, mô tả giải pháp, lợi ích cũng như vai trò chính của Hệ thống giao thông thông minh. Xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông đưa ra các nghiên cứu về bài toán phân lớp dữ liệu và mô hình dự đoán mật độ giao thông. Trong chương này, tác giả cũng đưa ra các bước để có thể xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông và các kết quảthực nghiệm đƣợc tiến hành bởi chính tác giả. Đề xuất hướng phát triển tương...

 • 00050007755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2016)

 • Chương 1. Giới thiệu chung trình bày các khái niệm về thống giao thông thông minh và đưa ra bài toán về dự đoán mật độ giao thông. Cơ sở phát triển và xây dựng bài toán cũng được trình bày trong phần cuối ủa chương này. Chương 2. Hệ thống giao thông thông minh nghiên cứu chi tiết các phần như mục tiêu, mô tả giải pháp, lợi ích cũng như vai trò chính của Hệ thống giao thông thông minh.Chương 3. Xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông đưa ra các nghiên cứu về bài toán phân lớp dữ liệu và mô hình dự đoán mật độ giao thông.Trong chương này, tác giả cũng đưa ra các bước để có thể xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông và các kết quả thực nghiệm được tiến hành bởi chính tác ...

 • V_L2_01064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng (2007)

 • Phân tích thực trạng khai thác nghệ thuật biễu diễn truyền thống trong hoạt động du lịch Hà Nội từ năm 1998 đến nay và định hướng nghiên cứu theo mục tiêu phát triển, định hướng phát triển du lịch Hà Nội đến 2015, nhằm đánh giá những mặt tích cực, hạn chế trong việc khai thác các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đồng thời chỉ ra những thách thức từ việc hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển du lịch văn hóa và tác động của nó tới việc bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội

 • V_L0_02561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về TBDH và công tác quản lý TBDH. Đánh giá thực trạng công tác quản lý TBDH tại Học viện Hậu cần. Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý TBDH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Hậu cần trong giai đoạn phát triển hiện nay

Browsing by Author Nguyễn, Đức Thắng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 00050007755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2016)

 • Giới thiệu chung trình bày các khái niệm về thống giao thông thông minh và đưa ra bài toán về dự đoán mật độ giao thông. Cơ sở phát triển và xây dựng bài toán cũng được trình bày trong phần cuối của chương này. Hệ thống giao thông thông minh nghiên cứu chi tiết các phần như mục tiêu, mô tả giải pháp, lợi ích cũng như vai trò chính của Hệ thống giao thông thông minh. Xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông đưa ra các nghiên cứu về bài toán phân lớp dữ liệu và mô hình dự đoán mật độ giao thông. Trong chương này, tác giả cũng đưa ra các bước để có thể xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông và các kết quảthực nghiệm đƣợc tiến hành bởi chính tác giả. Đề xuất hướng phát triển tương...

 • 00050007755.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2016)

 • Chương 1. Giới thiệu chung trình bày các khái niệm về thống giao thông thông minh và đưa ra bài toán về dự đoán mật độ giao thông. Cơ sở phát triển và xây dựng bài toán cũng được trình bày trong phần cuối ủa chương này. Chương 2. Hệ thống giao thông thông minh nghiên cứu chi tiết các phần như mục tiêu, mô tả giải pháp, lợi ích cũng như vai trò chính của Hệ thống giao thông thông minh.Chương 3. Xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông đưa ra các nghiên cứu về bài toán phân lớp dữ liệu và mô hình dự đoán mật độ giao thông.Trong chương này, tác giả cũng đưa ra các bước để có thể xây dựng mô hình dự đoán mật độ giao thông và các kết quả thực nghiệm được tiến hành bởi chính tác ...

 • V_L2_01064.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng (2007)

 • Phân tích thực trạng khai thác nghệ thuật biễu diễn truyền thống trong hoạt động du lịch Hà Nội từ năm 1998 đến nay và định hướng nghiên cứu theo mục tiêu phát triển, định hướng phát triển du lịch Hà Nội đến 2015, nhằm đánh giá những mặt tích cực, hạn chế trong việc khai thác các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, đồng thời chỉ ra những thách thức từ việc hội nhập kinh tế quốc tế trong phát triển du lịch văn hóa và tác động của nó tới việc bảo tồn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội

 • V_L0_02561.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đức Thắng;  Advisor: Đặng, Xuân Hải (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về TBDH và công tác quản lý TBDH. Đánh giá thực trạng công tác quản lý TBDH tại Học viện Hậu cần. Đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý TBDH, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Hậu cần trong giai đoạn phát triển hiện nay