Browsing by Author Nguyễn, Anh Thục

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • ORIGIN AND CULTURAL MEANING OF CLASSICAL CHINESE MUSIC AND DANCE.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2018)

 • Nghệ thuật âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Quốc vốn là mảng kiến thức nằm trong nội dung giảng dạy của môn Đất nước học dành cho sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, để giúp người học có cái nhìn tổng quan và hiểu sâu hơn nữa về cội nguồn đất nước, con người và văn hóa Trung Hoa nói chung, mảng nghệ thuật này nói riêng, trong khuôn khổ bài viết dưới đây, bằng phương pháp tổng hợp và phân tích, chúng tôi tập trung làm nổi bật mối tương quan giữa âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Hoa trong dòng chảy lịch sử phát triển của các triều đại Trung Quốc, từ đó, bài viết chỉ ra những giá trị văn hóa sâu xa, ...

 • ORIGIN AND CULTURAL MEANING OF CHINESE CLASSICAL PAINTING.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2020)

 • Nghệ thuật hội họa truyền thống Trung Hoa vốn là mảng kiến thức nằm trong chuyên đề giảng dạy của môn Đất nước học, dành cho sinh viên năm thứ 4 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, để giúp người học có góc nhìn tổng quan, lĩnh hội kiến thức phong phú và hữu dụng hơn, đặc biệt hiểu sâu hơn nữa về cội nguồn đất nước, con người và văn hóa Trung Hoa nói chung, mảng nghệ thuật này nói riêng, trong khuôn khổ bài viết dưới đây, bằng phương pháp tổng hợp và phân tích, chúng tôi tập trung làm sáng tỏ cội nguồn và lịch sử phát triển của hội họa truyền thống Trung Hoa trong dòng chảy lịch sử phát triển của các triều đại Trung Quốc...

 • 33.4.14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2017)

 • Trong các loại hư từ tiếng Hán, giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích nổi lên như một trọng điểm ngữ pháp, được sử dụng với tần số cao và vị trí xuất hiện trong câu khá đa dạng. Trong khuôn khổ bài viết này, trước tiên chúng tôi tổng hợp phân tích hệ thống lý luận tổng quan về giới từ nói chung, giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích nói riêng nhằm xác định rõ và thống nhất một số luận điểm cốt yếu đồng thời đưa ra những nhận định hoặc ý kiến đánh giá của mình. Trên cơ sở đó, bài viết tiến hành phân tích một số đặc điểm của giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích điển hình trong tiếng Hán hiện đại thông qua hướng nghiên cứu như phân tích hiện tượng đa nghĩa và cơ sở tri nhận của chúng; khảo sát nghĩ...

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2021)

 • Trong hệ thống các chuyên đề giảng dạy Ngôn ngữ và Văn hóa, Đất nước học cho sinh viên năm 3, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã khai thác, phân tích, công bố các bài viết chuyên sâu về giá trị văn hóa nghệ thuật liên quan đến: âm nhạc, vũ đạo, hội họa truyền thống Trung Hoa. Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục dành tâm huyết lý giải, so sánh, phân tích làm sáng tỏ Nội hàm văn hoá thư pháp – mạch ngầm văn hóa truyền thống Hoa Hạ dựa trên cội nguồn và lịch sử phát triển của thư pháp Trung Hoa - một môn nghệ thuật được người xưa ví như “Vô ngôn đích thi, vô hình đích vũ, vô đồ đích họa, vô thanh đích nhạc”. Chúng tôi mong muốn góp một tài liệu tham khảo ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phan, Hợp Tâm Anh;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2017)

 • 人们正活在所谓在历史上的第三次技术革命的年代,在 15-16 世纪 的地理发现和 18-19 世纪的欧洲工业革命后,科学技术、社会网络、交通 方式的发展已经改变了人与人之间的沟通方式,它使各国之间的移动、交 通、商务等方面的交流变得更容易。冷战后,随着革命的第三次发展,世 界的经济也发展了很多。全世界正在开放,接受全球化趋势。这个趋势尽 管有着积极性,但是也带来许多挑战。全球化不仅帮助国家发展经济、扩 展市场投资、优化劳动力资源,但它也使各国面临着许多问题,如贫富距 离、失业和就业不足、社会弊病和跨国罪犯。这些挑战大多数在欠发达国 家或者没有长期地整合计划、被动接收这个趋势的国家出现。所以很多国 家为了保护国内经济,维护民族的文化本色,已经选择闭关。历史上有了 很多国家选择这个方式,其中有中国和越南。在清朝和阮朝时期,闭关锁 国政策已经支配了国家的对外道路。这个政策使两国逐步落后于西方,陷 入被动挨打局面。本文从多角度解析清朝锁国政策产生的根源,有利于从 历史当中获取正反两方面的经验教训。在这本论文,我已经使用归纳,演 绎,综合,分析,对比等方法以完成。最终,本人希望这本论文对后来的 很多读者有价值,可以帮助人们更加理解中国清朝和越南阮朝的闭关锁国 政策。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Dương, Thảo Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2018)

 • 近十几年来,随着经济和社会的发展,中国的旅游业也大有起色,其在国 内经济社会结构中所处的地位逐渐稳固。旅游产品、服务和项目等持续向专业 化现代化迈进,游客数量突破新高。但与此的同时,中国旅游业中也存在不少 问题,特别是旅游景区内的自然生态环境遭受重大的损坏,本地人的文化特色 日益埋没。越南旅游业也遇到同样的情况。旅游景区的生态问题与旅游者的生 态文化有着密切的关系。旅游者作为旅游活动的主体,其生态文化是至关重 要。本文对越中旅游者的生态文化意识进行了比较,总结出中国与越南旅游者 生态文化意识的特点,从此提出加强旅游者对生态文化的意识、在旅游景区内 保护生态环境以及当地传统文化自觉的对策。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đỗ, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2022)

 • 鸡是一种对农民很熟悉的动物,也是十二生肖当中之一。 久而久之,它 早就成为汉语和越南语共同的描写对象。由于这些相似的联想,汉语和越南 语中都出现了许多带有鸡形象的成语。 本论文的重点是以汉语含“鸡”成语及其文化内涵进行研究与分析,然 后联系越南语中含“鸡”的成语。 本论文主要分为四个部分。第一部分是前言,在这个部分,本人说明选 题缘由、研究现状、研究目的、研究意义、研究范围、研究方法和本文结构。 第二部分是绪论,主要内容是介绍成语的概念及特点,并对汉语含“鸡”成 语的定义及来源进行分析。第三部分是论文的重点,这个部分指出汉语含 “鸡”成语的特点及文化内涵,将进行考察越南汉语学习者对该种成语意义 的分析与理解,然后提出教学方法。第四部分是指出汉语与越南语含“鸡” 成语的联系,并在此类成语的结构、语义和文化三个方面进行对比。本人希 望本论文将为越南汉语学习者提供帮助。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2013)

 • 我们的生活是丰富多彩的, 周围的大自然是五彩缤纷的。作为描写世界上 各种各样的色彩,颜色词使语言更生动,更形象,更有感情色彩,使我们的生 活更加美丽。不同的文化背景,颜色词却有着不同的文化内涵。越南和中国山水相连,在长期交流的过程中,中越两国在文化方面上有着 许多共同点。本文想通过汉语中的“ 红”、“ 黄、” , “白”、“ 绿” 等四种 颜色词与越南语 Đỏ、 Vàng、 Trắng、 Xanh 相应颜色词的象征意义对比研究,从 此找出两者的异同。其次,我通过对越南汉语学习者进行调查得知:越南汉语 学习者对颜色词的文化内涵及象征意义还是很模糊,没有太多的讲解。所以作 为各越南汉语学习者,我不揣冒昧写一份关于越南汉语学习者对汉语红、黄、 白、绿等颜色词象征意义的认识情况与学习策略,希望能够为学习汉语的越南 人,尤其是想了解中国文化的人提供一份参考资料。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lưu, Khánh Ly;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2014)

 • 本文第一章简单地介绍关于汉语春节祝福语的理论基础,具体是其概 念界定、产生的时间、特点。 在第二章: 本文对现代汉语春节祝福语和越南语春节祝福语进行考 察,找出其在形式、词汇和意义等各方面的一些特点。 在形式方面上,根 据形成春节祝福语的字的数量,中国春节祝福语分成四类:双字春节祝福 语、三字春节祝福语、四字春节祝福语、四字以上的春节祝福语。由于语 法的区别,越南语春节祝福语却分为三类:双字春节祝福语、四字春节祝 福语、四字以上的春节祝福语。 在结构方面上,汉、越语春节祝福语分成 三个小类:由词充当的春节祝福语、由短语充当的春节祝福语和由句充当 的祝福语。其中,由短语充当的汉语春节祝福语又分成四个小类:主谓短 语、动宾短语、偏正短语、联合短语。由短语充当的越南语春节祝福语又 分成两个小类:并列短语和偏正短语。 在表达形式方面,汉、越直接语言 的春节祝福语和非直接语言的春节祝福语都有异同。 在第三章, 本人提出影响到汉语与越南语春节祝福语的原因,其原因 包括:接受“ 五福“ 思想的深刻影响;有动植物信仰。 除此之外, 本人还 找出汉语与越南语春节祝福语隐含着共同文化意义,其包括表达人们 的希望和愿望、人与人之间的深刻感情以及对称观念。

 • Nguyễn Anh Thục.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2015-07-23)

 • 多年来,河内国家大学附属外国语大学一直注重创新学科建设、专业设置、师资培养与培训、教学模式等项目,营造学习氛围。值得一提的是,近几年来本校积极筹备成立新的学习专业,即中国学专业。笔者冒昧认为中国学专业研究的特色之一就是它与历史紧密联系。就此,为了应当符合实际的需求、适应教育教学的需要、应当符合本校所规定的建设标准,笔者试图从历史人物角度入手,重点借用解读蒋介石《致苏俄党政负责人员意见书》、《中国革命之要义与学生之责任》、《复上总理书》、《与廖仲恺书论内政及外交》等一组言论文稿,设想解答从1923-1924年蒋介石一生中这个比较重要的时期——追随孙中山革命,和共产党合作——他对革命问题、苏俄问题,阶级问题等如何表白自己观点。也要说明的是,本人之所以强调“稿”的性质,是因为书信草稿存在很多未知数,况且这组书信只是其中的一小部分,就此笔者只是提出这种思考而已。

Browsing by Author Nguyễn, Anh Thục

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • ORIGIN AND CULTURAL MEANING OF CLASSICAL CHINESE MUSIC AND DANCE.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2018)

 • Nghệ thuật âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Quốc vốn là mảng kiến thức nằm trong nội dung giảng dạy của môn Đất nước học dành cho sinh viên năm thứ 3 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, để giúp người học có cái nhìn tổng quan và hiểu sâu hơn nữa về cội nguồn đất nước, con người và văn hóa Trung Hoa nói chung, mảng nghệ thuật này nói riêng, trong khuôn khổ bài viết dưới đây, bằng phương pháp tổng hợp và phân tích, chúng tôi tập trung làm nổi bật mối tương quan giữa âm nhạc và vũ đạo truyền thống Trung Hoa trong dòng chảy lịch sử phát triển của các triều đại Trung Quốc, từ đó, bài viết chỉ ra những giá trị văn hóa sâu xa, ...

 • ORIGIN AND CULTURAL MEANING OF CHINESE CLASSICAL PAINTING.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2020)

 • Nghệ thuật hội họa truyền thống Trung Hoa vốn là mảng kiến thức nằm trong chuyên đề giảng dạy của môn Đất nước học, dành cho sinh viên năm thứ 4 Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, để giúp người học có góc nhìn tổng quan, lĩnh hội kiến thức phong phú và hữu dụng hơn, đặc biệt hiểu sâu hơn nữa về cội nguồn đất nước, con người và văn hóa Trung Hoa nói chung, mảng nghệ thuật này nói riêng, trong khuôn khổ bài viết dưới đây, bằng phương pháp tổng hợp và phân tích, chúng tôi tập trung làm sáng tỏ cội nguồn và lịch sử phát triển của hội họa truyền thống Trung Hoa trong dòng chảy lịch sử phát triển của các triều đại Trung Quốc...

 • 33.4.14.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2017)

 • Trong các loại hư từ tiếng Hán, giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích nổi lên như một trọng điểm ngữ pháp, được sử dụng với tần số cao và vị trí xuất hiện trong câu khá đa dạng. Trong khuôn khổ bài viết này, trước tiên chúng tôi tổng hợp phân tích hệ thống lý luận tổng quan về giới từ nói chung, giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích nói riêng nhằm xác định rõ và thống nhất một số luận điểm cốt yếu đồng thời đưa ra những nhận định hoặc ý kiến đánh giá của mình. Trên cơ sở đó, bài viết tiến hành phân tích một số đặc điểm của giới từ chỉ nguyên nhân, mục đích điển hình trong tiếng Hán hiện đại thông qua hướng nghiên cứu như phân tích hiện tượng đa nghĩa và cơ sở tri nhận của chúng; khảo sát nghĩ...

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2021)

 • Trong hệ thống các chuyên đề giảng dạy Ngôn ngữ và Văn hóa, Đất nước học cho sinh viên năm 3, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, chúng tôi đã khai thác, phân tích, công bố các bài viết chuyên sâu về giá trị văn hóa nghệ thuật liên quan đến: âm nhạc, vũ đạo, hội họa truyền thống Trung Hoa. Trong bài viết này, chúng tôi tiếp tục dành tâm huyết lý giải, so sánh, phân tích làm sáng tỏ Nội hàm văn hoá thư pháp – mạch ngầm văn hóa truyền thống Hoa Hạ dựa trên cội nguồn và lịch sử phát triển của thư pháp Trung Hoa - một môn nghệ thuật được người xưa ví như “Vô ngôn đích thi, vô hình đích vũ, vô đồ đích họa, vô thanh đích nhạc”. Chúng tôi mong muốn góp một tài liệu tham khảo ...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phan, Hợp Tâm Anh;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2017)

 • 人们正活在所谓在历史上的第三次技术革命的年代,在 15-16 世纪 的地理发现和 18-19 世纪的欧洲工业革命后,科学技术、社会网络、交通 方式的发展已经改变了人与人之间的沟通方式,它使各国之间的移动、交 通、商务等方面的交流变得更容易。冷战后,随着革命的第三次发展,世 界的经济也发展了很多。全世界正在开放,接受全球化趋势。这个趋势尽 管有着积极性,但是也带来许多挑战。全球化不仅帮助国家发展经济、扩 展市场投资、优化劳动力资源,但它也使各国面临着许多问题,如贫富距 离、失业和就业不足、社会弊病和跨国罪犯。这些挑战大多数在欠发达国 家或者没有长期地整合计划、被动接收这个趋势的国家出现。所以很多国 家为了保护国内经济,维护民族的文化本色,已经选择闭关。历史上有了 很多国家选择这个方式,其中有中国和越南。在清朝和阮朝时期,闭关锁 国政策已经支配了国家的对外道路。这个政策使两国逐步落后于西方,陷 入被动挨打局面。本文从多角度解析清朝锁国政策产生的根源,有利于从 历史当中获取正反两方面的经验教训。在这本论文,我已经使用归纳,演 绎,综合,分析,对比等方法以完成。最终,本人希望这本论文对后来的 很多读者有价值,可以帮助人们更加理解中国清朝和越南阮朝的闭关锁国 政策。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Dương, Thảo Ngọc Ánh;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2018)

 • 近十几年来,随着经济和社会的发展,中国的旅游业也大有起色,其在国 内经济社会结构中所处的地位逐渐稳固。旅游产品、服务和项目等持续向专业 化现代化迈进,游客数量突破新高。但与此的同时,中国旅游业中也存在不少 问题,特别是旅游景区内的自然生态环境遭受重大的损坏,本地人的文化特色 日益埋没。越南旅游业也遇到同样的情况。旅游景区的生态问题与旅游者的生 态文化有着密切的关系。旅游者作为旅游活动的主体,其生态文化是至关重 要。本文对越中旅游者的生态文化意识进行了比较,总结出中国与越南旅游者 生态文化意识的特点,从此提出加强旅游者对生态文化的意识、在旅游景区内 保护生态环境以及当地传统文化自觉的对策。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Đỗ, Thùy Dương;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2022)

 • 鸡是一种对农民很熟悉的动物,也是十二生肖当中之一。 久而久之,它 早就成为汉语和越南语共同的描写对象。由于这些相似的联想,汉语和越南 语中都出现了许多带有鸡形象的成语。 本论文的重点是以汉语含“鸡”成语及其文化内涵进行研究与分析,然 后联系越南语中含“鸡”的成语。 本论文主要分为四个部分。第一部分是前言,在这个部分,本人说明选 题缘由、研究现状、研究目的、研究意义、研究范围、研究方法和本文结构。 第二部分是绪论,主要内容是介绍成语的概念及特点,并对汉语含“鸡”成 语的定义及来源进行分析。第三部分是论文的重点,这个部分指出汉语含 “鸡”成语的特点及文化内涵,将进行考察越南汉语学习者对该种成语意义 的分析与理解,然后提出教学方法。第四部分是指出汉语与越南语含“鸡” 成语的联系,并在此类成语的结构、语义和文化三个方面进行对比。本人希 望本论文将为越南汉语学习者提供帮助。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2013)

 • 我们的生活是丰富多彩的, 周围的大自然是五彩缤纷的。作为描写世界上 各种各样的色彩,颜色词使语言更生动,更形象,更有感情色彩,使我们的生 活更加美丽。不同的文化背景,颜色词却有着不同的文化内涵。越南和中国山水相连,在长期交流的过程中,中越两国在文化方面上有着 许多共同点。本文想通过汉语中的“ 红”、“ 黄、” , “白”、“ 绿” 等四种 颜色词与越南语 Đỏ、 Vàng、 Trắng、 Xanh 相应颜色词的象征意义对比研究,从 此找出两者的异同。其次,我通过对越南汉语学习者进行调查得知:越南汉语 学习者对颜色词的文化内涵及象征意义还是很模糊,没有太多的讲解。所以作 为各越南汉语学习者,我不揣冒昧写一份关于越南汉语学习者对汉语红、黄、 白、绿等颜色词象征意义的认识情况与学习策略,希望能够为学习汉语的越南 人,尤其是想了解中国文化的人提供一份参考资料。

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lưu, Khánh Ly;  Advisor: Nguyễn, Anh Thục (2014)

 • 本文第一章简单地介绍关于汉语春节祝福语的理论基础,具体是其概 念界定、产生的时间、特点。 在第二章: 本文对现代汉语春节祝福语和越南语春节祝福语进行考 察,找出其在形式、词汇和意义等各方面的一些特点。 在形式方面上,根 据形成春节祝福语的字的数量,中国春节祝福语分成四类:双字春节祝福 语、三字春节祝福语、四字春节祝福语、四字以上的春节祝福语。由于语 法的区别,越南语春节祝福语却分为三类:双字春节祝福语、四字春节祝 福语、四字以上的春节祝福语。 在结构方面上,汉、越语春节祝福语分成 三个小类:由词充当的春节祝福语、由短语充当的春节祝福语和由句充当 的祝福语。其中,由短语充当的汉语春节祝福语又分成四个小类:主谓短 语、动宾短语、偏正短语、联合短语。由短语充当的越南语春节祝福语又 分成两个小类:并列短语和偏正短语。 在表达形式方面,汉、越直接语言 的春节祝福语和非直接语言的春节祝福语都有异同。 在第三章, 本人提出影响到汉语与越南语春节祝福语的原因,其原因 包括:接受“ 五福“ 思想的深刻影响;有动植物信仰。 除此之外, 本人还 找出汉语与越南语春节祝福语隐含着共同文化意义,其包括表达人们 的希望和愿望、人与人之间的深刻感情以及对称观念。

 • Nguyễn Anh Thục.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Anh Thục (2015-07-23)

 • 多年来,河内国家大学附属外国语大学一直注重创新学科建设、专业设置、师资培养与培训、教学模式等项目,营造学习氛围。值得一提的是,近几年来本校积极筹备成立新的学习专业,即中国学专业。笔者冒昧认为中国学专业研究的特色之一就是它与历史紧密联系。就此,为了应当符合实际的需求、适应教育教学的需要、应当符合本校所规定的建设标准,笔者试图从历史人物角度入手,重点借用解读蒋介石《致苏俄党政负责人员意见书》、《中国革命之要义与学生之责任》、《复上总理书》、《与廖仲恺书论内政及外交》等一组言论文稿,设想解答从1923-1924年蒋介石一生中这个比较重要的时期——追随孙中山革命,和共产党合作——他对革命问题、苏俄问题,阶级问题等如何表白自己观点。也要说明的是,本人之所以强调“稿”的性质,是因为书信草稿存在很多未知数,况且这组书信只是其中的一小部分,就此笔者只是提出这种思考而已。