Browsing by Author Nguyễn, Bá Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 4308-49-9281-4-10-20190512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Việt; Lê, Xuân Ánh; Nguyễn, Thị Thanh Tâm; Phạm, Anh Hùng; Nguyễn, Bá Trung; Trần, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Hải; Phan, Thị Thanh Nhàn; Lê, Thị Kim Dung (2019)

 • Than sinh học (TSH) là sản phẩm được sản xuất trong quá trình nhiệt phân các hợp chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí hoặc không có không khí. TSH có chứa hàm lượng các bon cao khi bón vào đất làm tăng khả năng hút và giữ nước trong đất và cung cấp lại cho cây trong thời gian hạn hán. TSH khi kết hợp với phân bón đặc biệt là với phân hữu cơ (phân chuồng) sẽ làm tăng hiệu lực của phân bón đối với cây trồng, cải thiện độ ẩm đất giúp cây trồng chịu hạn tốt hơn. Điều này được chứng minh qua kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của TSH học khi kết hợp với phân hữu cơ cho cây rau ăn lá và cây lúa ớ trên vùng đất cát ven biển thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy...

 • 01050003030.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Minh Đức;  Advisor: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Bá Trung (2016)

 • Luận văn gồm những chương sau: Chương 1. Tổng quan gồm các vấn đề như: Năng lượng tái tạo và biodiesel, sự phát triển các thế hệ xúc tác cho tổng hợp biodiesel, xúc tác trên cơ sở hydrotanxit Mg-Al, xúc tác trên cơ sở spinel ZnAl2O4. Giới thiệu một số công nghệ xúc tác dị thể thương mại cho quá trình tổng hợp biodiesel đã và đang được sử dụng trên thế giới. Tình hình nghiên cứu và sử dụng xúc tác dị thể cho quá trình tổng hợp biodiesel hiện nay ở Việt Nam. Chương 2. Các quy trình điều chế xúc tác, các phương pháp đặc trưng tính chất của xúc tác, các phương pháp đánh giá hiệu suất phản ứng, xác định thành phần biodiesel. Chương 3. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu, thử hoạt tính ...

 • 00050008786.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bá Trung (2017)

 • Luận văn hệ thống lại các kiến thức về TTCGCN, các đặc điểm, thành tố cơ bản của TTCGCN, nhân tố tác động tới TTCGCN và các điều kiện để có thể phát triển TTCGCN. Một số đặc trưng của TTCGCN tại Thanh Hóa đó là: thị trường CGCN tại tỉnh Thanh Hóa mới ở giai đoạn hình thành và chưa phát triển; Hàng hóa công nghệ chủ yếu có hàm lượng chất xám thấp và trung bình; Đối tượng nguồn cung chủ yếu trên TTCGCN ở Thanh Hóa là tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; Mặc dù nhu cầu mua công nghệ của các doanh nghiệp Thanh Hóa tương đối cao nhưng tiềm lực công nghệ cũng như vốn và năng lực của các doanh nghiệp ở địa bàn Thanh Hóa còn hạn chế; Đặc biệt, định chế trung gian ở thị trường CGCN tại Thanh H...

Browsing by Author Nguyễn, Bá Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 4308-49-9281-4-10-20190512.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Việt; Lê, Xuân Ánh; Nguyễn, Thị Thanh Tâm; Phạm, Anh Hùng; Nguyễn, Bá Trung; Trần, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Hải; Phan, Thị Thanh Nhàn; Lê, Thị Kim Dung (2019)

 • Than sinh học (TSH) là sản phẩm được sản xuất trong quá trình nhiệt phân các hợp chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí hoặc không có không khí. TSH có chứa hàm lượng các bon cao khi bón vào đất làm tăng khả năng hút và giữ nước trong đất và cung cấp lại cho cây trong thời gian hạn hán. TSH khi kết hợp với phân bón đặc biệt là với phân hữu cơ (phân chuồng) sẽ làm tăng hiệu lực của phân bón đối với cây trồng, cải thiện độ ẩm đất giúp cây trồng chịu hạn tốt hơn. Điều này được chứng minh qua kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của TSH học khi kết hợp với phân hữu cơ cho cây rau ăn lá và cây lúa ớ trên vùng đất cát ven biển thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy...

 • 01050003030.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Ngô, Minh Đức;  Advisor: Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Bá Trung (2016)

 • Luận văn gồm những chương sau: Chương 1. Tổng quan gồm các vấn đề như: Năng lượng tái tạo và biodiesel, sự phát triển các thế hệ xúc tác cho tổng hợp biodiesel, xúc tác trên cơ sở hydrotanxit Mg-Al, xúc tác trên cơ sở spinel ZnAl2O4. Giới thiệu một số công nghệ xúc tác dị thể thương mại cho quá trình tổng hợp biodiesel đã và đang được sử dụng trên thế giới. Tình hình nghiên cứu và sử dụng xúc tác dị thể cho quá trình tổng hợp biodiesel hiện nay ở Việt Nam. Chương 2. Các quy trình điều chế xúc tác, các phương pháp đặc trưng tính chất của xúc tác, các phương pháp đánh giá hiệu suất phản ứng, xác định thành phần biodiesel. Chương 3. Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng vật liệu, thử hoạt tính ...

 • 00050008786.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bá Trung (2017)

 • Luận văn hệ thống lại các kiến thức về TTCGCN, các đặc điểm, thành tố cơ bản của TTCGCN, nhân tố tác động tới TTCGCN và các điều kiện để có thể phát triển TTCGCN. Một số đặc trưng của TTCGCN tại Thanh Hóa đó là: thị trường CGCN tại tỉnh Thanh Hóa mới ở giai đoạn hình thành và chưa phát triển; Hàng hóa công nghệ chủ yếu có hàm lượng chất xám thấp và trung bình; Đối tượng nguồn cung chủ yếu trên TTCGCN ở Thanh Hóa là tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; Mặc dù nhu cầu mua công nghệ của các doanh nghiệp Thanh Hóa tương đối cao nhưng tiềm lực công nghệ cũng như vốn và năng lực của các doanh nghiệp ở địa bàn Thanh Hóa còn hạn chế; Đặc biệt, định chế trung gian ở thị trường CGCN tại Thanh H...