Browsing by Author Nguyễn, Bách Khoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050008921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bách Khoa (2017)

 • Luận văn tập trung tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị từ đó đưa ra các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tế nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới.

 • 00050008190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thành Nam;  Advisor: Nguyễn, Bách Khoa (2017)

 • Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về tái chế chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất quan điểm cơ bản, một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tái chế chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới.

Browsing by Author Nguyễn, Bách Khoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050008921.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bách Khoa (2017)

 • Luận văn tập trung tổng hợp, hệ thống hóa cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng trị từ đó đưa ra các giải pháp có luận cứ khoa học và thực tế nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động quản lý ngân sách tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới.

 • 00050008190.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thành Nam;  Advisor: Nguyễn, Bách Khoa (2017)

 • Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận về quản lý nhà nước về tái chế chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn đề xuất quan điểm cơ bản, một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tái chế chất thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian tới.