Browsing by Author Nguyễn, Công Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2009)

 • Khái quát về con người và sự nghiệp của Chân Nguyên Thiền Sư, về thời đại hình thành nên tác phẩm Kiến tính thành phật, cũng như Chân Nguyên và truyền thừa Lâm Thế Tông. Nghiên cứu và giới thiệu văn bản tác phẩm “kiến tính thành phật” của Chân Nguyên Thiền (...)

 • 02050004305(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2016)

 • Với khuôn khổ một luận văn nên tác giả tập trung nghiên cứu về thần tích hai huyện TừSơn và Tiên Du theo địa giới hiện nay, tiến hành khảo sát chủ yếu các văn bản thần tích hiện đang được lưu trữ tại kho AE của VNCHN, có sự đối chiếu với thực tế một số di tích lớn ở địa phương để nắm được tình trạng còn hay mất của Thần tích. Ngoài ra, tác giả sửdụng thêm một số tài liệu đối chiếu như Thần tích TT –TS FQ 4018 của Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Qua đó bước đầu tìm hiểu giá trị của các văn bản thần tích đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng dân gian của hai huyện TừSơn và Tiên Du. Bên cạnh đó, tác giả còn lập danh mục di tích thờ thần trên địa bàn hai huyện và ch...

 • V_L2_01132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Trung Sử;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2008)

 • Khái quát bối cảnh xây dựng và ban hành hệ thống điển lệ dưới Triều Nguyễn và đi sâu tìm hiểu việc phân định và quản lý các đơn vị hành chính, vấn đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước dưới Triều Nguyễn. Khảo sát văn bản, phân loại điển lệ theo từng lĩnh vực, nội dung và hình thức để thấy được những vấn đề quan trọng được Nhà Nguyễn chú trọng trong quá trình cai trị đất nước của mình. Đồng thời chỉ ra những điểm tích cực và những điểm không phù hợp trong Quốc Triều yếu điển nhằm góp phần hình dung được tình hình xã hội Triều Nguyễn trong giai đoạn từ Gia Long nguyên niên đến Tự Đức 20

Browsing by Author Nguyễn, Công Việt

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • V_L2_01577.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2009)

 • Khái quát về con người và sự nghiệp của Chân Nguyên Thiền Sư, về thời đại hình thành nên tác phẩm Kiến tính thành phật, cũng như Chân Nguyên và truyền thừa Lâm Thế Tông. Nghiên cứu và giới thiệu văn bản tác phẩm “kiến tính thành phật” của Chân Nguyên Thiền (...)

 • 02050004305(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Huệ;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2016)

 • Với khuôn khổ một luận văn nên tác giả tập trung nghiên cứu về thần tích hai huyện TừSơn và Tiên Du theo địa giới hiện nay, tiến hành khảo sát chủ yếu các văn bản thần tích hiện đang được lưu trữ tại kho AE của VNCHN, có sự đối chiếu với thực tế một số di tích lớn ở địa phương để nắm được tình trạng còn hay mất của Thần tích. Ngoài ra, tác giả sửdụng thêm một số tài liệu đối chiếu như Thần tích TT –TS FQ 4018 của Viện Thông tin Khoa học Xã hội. Qua đó bước đầu tìm hiểu giá trị của các văn bản thần tích đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng dân gian của hai huyện TừSơn và Tiên Du. Bên cạnh đó, tác giả còn lập danh mục di tích thờ thần trên địa bàn hai huyện và ch...

 • V_L2_01132.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Thái, Trung Sử;  Advisor: Nguyễn, Công Việt (2008)

 • Khái quát bối cảnh xây dựng và ban hành hệ thống điển lệ dưới Triều Nguyễn và đi sâu tìm hiểu việc phân định và quản lý các đơn vị hành chính, vấn đề tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước dưới Triều Nguyễn. Khảo sát văn bản, phân loại điển lệ theo từng lĩnh vực, nội dung và hình thức để thấy được những vấn đề quan trọng được Nhà Nguyễn chú trọng trong quá trình cai trị đất nước của mình. Đồng thời chỉ ra những điểm tích cực và những điểm không phù hợp trong Quốc Triều yếu điển nhằm góp phần hình dung được tình hình xã hội Triều Nguyễn trong giai đoạn từ Gia Long nguyên niên đến Tự Đức 20