Browsing by Author Nguyễn, Cảnh Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • N.10.08.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Cảnh Linh (2013-11-21)

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kéo theo biết bao những thay đổi về mọi mặt đời sống xã hội. Và cùng với một nền kinh tế phát triển năng động, chúng ta không thể không nói đến vai trò của quảng cáo, một hình thức giao tiếp quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Có rất nhiều các phương thức và phương tiện quảng cáo. Nhưng trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu khoa học này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu các hình thức quảng cáo bằng phương tiện ngôn ngữ. Để làm ra những sản phẩm quảng cáo dễ nhớ dễ thuộc thì việc lựa chọn ngôn ngữ đóng vai trò hết sức quan trọng. Người sáng tạo quảng cáo không những phải...

Browsing by Author Nguyễn, Cảnh Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • N.10.08.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Cảnh Linh (2013-11-21)

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kéo theo biết bao những thay đổi về mọi mặt đời sống xã hội. Và cùng với một nền kinh tế phát triển năng động, chúng ta không thể không nói đến vai trò của quảng cáo, một hình thức giao tiếp quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Có rất nhiều các phương thức và phương tiện quảng cáo. Nhưng trong khuôn khổ đề tài Nghiên cứu khoa học này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu các hình thức quảng cáo bằng phương tiện ngôn ngữ. Để làm ra những sản phẩm quảng cáo dễ nhớ dễ thuộc thì việc lựa chọn ngôn ngữ đóng vai trò hết sức quan trọng. Người sáng tạo quảng cáo không những phải...