Browsing by Author Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L4_00004_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Mai;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn; Trần, Khuyến, Người hướng dẫn; Trịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn (2002)

 • 195 tr.; Nghiên cứu hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt, đặc biệt là câu phức phụ thuộc định ngữ với động từ quan hệ. Từ đó nêu một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn trong việc giảng dạy và dịch thuật loại c (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5 04 08 Đại học khoa học xã hội & nhân văn Đại học Quốc gia; Electronic Resources

 • V_L2_00424_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thuận;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn (2003)

 • Xác định khái niệm danh hoá, mô tả hiện tượng danh hoá trong mối liên quan với hiện tượng chuyển loại trên các bình diện sự chuyển hoá về ý nghĩa khả năng và phạm vi hoạt động định danh. Mô tả phân tích để đưa ra danh sách các yếu tố danh hóa, phân loại cá (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 212 tr.

Browsing by Author Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • V_L4_00004_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Mai;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn; Trần, Khuyến, Người hướng dẫn; Trịnh, Xuân Thành, Người hướng dẫn (2002)

 • 195 tr.; Nghiên cứu hệ thống câu phức phụ thuộc định ngữ trong tiếng Nga và cấu trúc tương ứng trong tiếng Việt, đặc biệt là câu phức phụ thuộc định ngữ với động từ quan hệ. Từ đó nêu một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn trong việc giảng dạy và dịch thuật loại c (...); Luận án TS Lý luận ngôn ngữ 5 04 08 Đại học khoa học xã hội & nhân văn Đại học Quốc gia; Electronic Resources

 • V_L2_00424_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thuận;  Advisor: Nguyễn, Cao Đàm, Người hướng dẫn (2003)

 • Xác định khái niệm danh hoá, mô tả hiện tượng danh hoá trong mối liên quan với hiện tượng chuyển loại trên các bình diện sự chuyển hoá về ý nghĩa khả năng và phạm vi hoạt động định danh. Mô tả phân tích để đưa ra danh sách các yếu tố danh hóa, phân loại cá (...); Electronic Resources; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; 212 tr.