Browsing by Author Nguyễn, Duy Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hưng; Nguyễn, Công Giáp; Nguyễn, Đức Trí (2014)

 • Về lý luận: Luận án đã nghiên cứu một cách đầy đủ về vị trí vai trò của hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và hoạt động bồi dưỡng CBQLGD trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đáp ứng với đổi nới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Luận án đã làm sáng tỏ trong việc xây dựng khung lý luận cho công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQLGD. Luận án còn trình bày khá khúc triết các khái niệm cơ bản như quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và luận gián tường minh khái niệm bồi dưỡng, chất lượng quá trình bồi dưỡng. Ngoài ra, luận án còn luận gián về các nộ...

 • V_L2_01658_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hưng;  Advisor: Vũ, Cao Đàm (2009)

 • Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Trình bày cơ sở lý luận về công nghệ, đổi mới công nghệ, doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư mạo hiểm. Nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư mạo hiểm (ĐTMH) tại Việt Nam và hoạt động đổi mới công nghệ (ĐMCN) của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương, qua tìm hiểu hiện trạng công nghệ, hoạt động ĐMCN, nguồn tài chính cho hoạt động ĐMCN tại các doanh nghiệp. Nêu những điều kiện để quỹ đầu tư mạo hiểm mang vốn đến cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương đổi mới công nghệ. Đưa ra những giải pháp đối với N...

Browsing by Author Nguyễn, Duy Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 00050003366.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hưng; Nguyễn, Công Giáp; Nguyễn, Đức Trí (2014)

 • Về lý luận: Luận án đã nghiên cứu một cách đầy đủ về vị trí vai trò của hệ thống các cơ sở bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) và hoạt động bồi dưỡng CBQLGD trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đáp ứng với đổi nới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Luận án đã làm sáng tỏ trong việc xây dựng khung lý luận cho công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQLGD. Luận án còn trình bày khá khúc triết các khái niệm cơ bản như quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và luận gián tường minh khái niệm bồi dưỡng, chất lượng quá trình bồi dưỡng. Ngoài ra, luận án còn luận gián về các nộ...

 • V_L2_01658_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hưng;  Advisor: Vũ, Cao Đàm (2009)

 • Luận văn ThS. Quản lý khoa học và công nghệ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009; Trình bày cơ sở lý luận về công nghệ, đổi mới công nghệ, doanh nghiệp, thị trường chứng khoán và những vấn đề cơ bản về Quỹ đầu tư mạo hiểm. Nghiên cứu thực trạng hoạt động đầu tư mạo hiểm (ĐTMH) tại Việt Nam và hoạt động đổi mới công nghệ (ĐMCN) của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương, qua tìm hiểu hiện trạng công nghệ, hoạt động ĐMCN, nguồn tài chính cho hoạt động ĐMCN tại các doanh nghiệp. Nêu những điều kiện để quỹ đầu tư mạo hiểm mang vốn đến cho doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hải Dương đổi mới công nghệ. Đưa ra những giải pháp đối với N...