Browsing by Author Nguyễn, Duy Hữu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050009200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 • 00050007283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2020-03-16)

 • Khái quát quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người và sự cần thiết của việc bảo vệ sức khỏe của con người bàng LHS Việt Nam; Xây dựng khái niệm khoa học về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và phân tích những đặc điểm cơ bản của các tội phạm này theo LHS Việt Nam; Nghiên cứu các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo BLHS Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Nhật Bản, để rút ra những nhận xét, đánh giá; Hệ thống hóa các quy định của Pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam từ giai đoạn trước năm 1945 đến nay về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác, đặc biệt, luận văn tập trung làm sáng tỏ những dấu hiệu pháp lý hình sự và hình phạt của các tội phạm này tron...

Browsing by Author Nguyễn, Duy Hữu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050009200.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2018)

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo Luật hình sự Việt Nam, đánh giá thực tiễn xét xử trên địa bàn cả nước trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016), trên cơ sở đó, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và một số nguyên nhân cơ bản, từ đó luận chứng yêu cầu và đề xuất kiến nghị tiếp tục hoàn thiện quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như những giải pháp khác nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của Bộ luật này về các tội phạm này, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

 • 00050007283.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Hữu;  Advisor: Trịnh, Quốc Toản (2020-03-16)

 • Khái quát quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người và sự cần thiết của việc bảo vệ sức khỏe của con người bàng LHS Việt Nam; Xây dựng khái niệm khoa học về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác và phân tích những đặc điểm cơ bản của các tội phạm này theo LHS Việt Nam; Nghiên cứu các tội xâm phạm sức khỏe của người khác theo BLHS Cộng hòa Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Nhật Bản, để rút ra những nhận xét, đánh giá; Hệ thống hóa các quy định của Pháp luật hình sự (PLHS) Việt Nam từ giai đoạn trước năm 1945 đến nay về các tội xâm phạm sức khỏe của người khác, đặc biệt, luận văn tập trung làm sáng tỏ những dấu hiệu pháp lý hình sự và hình phạt của các tội phạm này tron...