Browsing by Author Nguyễn, Duy Nhiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008498.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Duy Nhiên (2017)

  • Cho đến nay, đã có những công trình liên quan đến đề tài công bố ở trong và ngoài nước, nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào có tính chất hệ thống, toàn diện về cơ sở khoa học, thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam. Luận án được thực hiện, một mặt kế thừa, phát triển các công trình đã công bố, mặt khác bổ sung cho những khoảng trống nghiên cứu về CGCN nói chung, đặc biệt về chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của một nước đang phát triển, đang trong thời kỷ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập sâu rộng vào nền KT thế giới như Việt Nam. - Luận án đã đặt ra và nghiên cứu ...

Browsing by Author Nguyễn, Duy Nhiên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008498.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Duy Nhiên (2017)

  • Cho đến nay, đã có những công trình liên quan đến đề tài công bố ở trong và ngoài nước, nhưng chưa có công trình nghiên cứu nào có tính chất hệ thống, toàn diện về cơ sở khoa học, thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành công nghiệp trọng điểm của Việt Nam. Luận án được thực hiện, một mặt kế thừa, phát triển các công trình đã công bố, mặt khác bổ sung cho những khoảng trống nghiên cứu về CGCN nói chung, đặc biệt về chuyển giao CNC từ nước ngoài vào các ngành CNTĐ của một nước đang phát triển, đang trong thời kỷ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập sâu rộng vào nền KT thế giới như Việt Nam. - Luận án đã đặt ra và nghiên cứu ...