Browsing by Author Nguyễn, Duy Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • DT_00155.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Duy Phương; Nguyễn, Sỹ Hải (2002)

 • Chế tạo bia ZnO từ bột ZnO của hãng Merck bằng phương pháp gốm truyền thống trên các thiết bị của dự án OPEC. Chế tạo màng Pd bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không, độ dày của màng kim loại biến đổi từ vài chục đến hơn một trăm nanômet. Chế tạo tổ hợp của cấu trúc sensơ nhạy khí Pd/ZnO/p-Si và Pd/ZnO/Zn. Khảo sát tính chất của màng ZnO và màng Pd. Làm chủ được thiết bị Univex - 450 của hãng Leybold. Đánh giá độ nhạy của các senso đã chế tạo trong buồng đo với các nồng độ khí hyđro khác nhau. Để thực hiện được mục tiêu nêu ở trên, để tài đã giải quyết được các vấn đề sau: Chế tạo màng ZnO có chất lượng cao bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron trên thiết bị Univex -450 của ...

 • 00060000117.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Nguyễn, Hoa Hồng; Nguyễn, Duy Phương; Đỗ, Thị Kim Anh (2011)

 • Vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano là những vật liệu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của cả hai ngành khoa học lớn đó là vật lý và hóa học. Loại vật liệu này được ứng dụng rộng rãi trong phát quang sinh học đánh dấu và được dùng một phần trong công nghệ pin mặt trời, dụng cụ phát quang điện … Khả năng ứng dụng loại vật liệu này trong công nghệ truyền tin cũng được quan tâm. Gần đây, một loại vật liệu có cấu trúc quantum dây, quantum ống và quantum dot TiO2 đã được nghiên cứu khá nhiều. Việc quan tâm đến vật liệu TiO2 vật liệu này có khả năng mang tính sắt từ ở nhiệt độ phòng. Nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu các vật liệu màng có tính sắt từ như TiO2, HfO2, In2O3, Zno và Sno2. Một số nh...

 • V_L0_01304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương (2007)

 • Giới thiệu mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model HMM) và lựa chọn mô hình HMM để nhận dạng tiếng nói. Khái quát về tiền xử lý tiếng nói và một số phương pháp trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nhận dạng tiếng nói. Quá trình xây dựng mô hình HMM tự động cho các âm vị từ kho dữ liệu không gán nhãn âm vị được giải quyết thông qua thuật toán huấn luyện nhúng. Đã xây dựng một ứng dụng nhỏ về nhận dạng tiếng nói, cài đặt thuật toán và phần mềm từ điển tiếng nói

 • V_L0_01304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương (2007)

 • Giới thiệu mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model HMM) và lựa chọn mô hình HMM để nhận dạng tiếng nói. Khái quát về tiền xử lý tiếng nói và một số phương pháp trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nhận dạng tiếng nói. Quá trình xây dựng mô hình HMM tự động cho các âm vị từ kho dữ liệu không gán nhãn âm vị được giải quyết thông qua thuật toán huấn luyện nhúng. Đã xây dựng một ứng dụng nhỏ về nhận dạng tiếng nói, cài đặt thuật toán và phần mềm từ điển tiếng nói

 • V_L0_01304_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Hồ, Thuần, Người hướng dẫn (2007)

 • 89 tr. + CD-ROM; Giới thiệu mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model HMM) và lựa chọn mô hình HMM để nhận dạng tiếng nói. Khái quát về tiền xử lý tiếng nói và một số phương pháp trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nhận dạng tiếng nói. Quá trình xây dựng mô hình HMM tự độ (...); Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L1_00245 - BIA-Nhu_Phu-bia.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2006)

 • Tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnO như: cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, tính chất quang, tính chất điện. Trình bày một số phương pháp chế tạo màng và các kỹ thuật thực nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công nghệ đến tính chất cấu trúc của màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Nghiên cứu tính chất điện, từ, quang và huỳnh quang của các màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Chế tạo và khảo sát sensơ nhạy khí hyđrô trên cơ sở màng ZnO ở nhiệt độ phòng

 • 00050001998.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Mộng; Nguyễn, Duy Phương (2012)

 • Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, bản chất, đặc trưng; nguyên tắc, vai trò của thanh tra xây dựng; khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật thanh tra xây d ựng, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng. Đánh giá khái quát sự hình thành và phát triển của thanh tra xây dựng, thực trạng pháp luật về thanh tra xây dựng, thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra xây dựng, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong pháp luật về thanh tra xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra xây dựng. Luận giải yêu cầu khách quan, quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050001998_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Mộng;  Advisor: Nguyễn, Duy Phương (2012)

 • Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, bản chất, đặc trưng; nguyên tắc, vai trò của thanh tra xây dựng; khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật thanh tra xây dựng, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng. Đánh giá khái quát sự hình th (...)

 • 00050000412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Từ, Minh Phương; Đinh, Mạnh Tường (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về lọc thông tin, các phương pháp lọc thông tin như phương pháp lọc theo nội dung, lọc cộng tác và phương pháp lọc kết hợp. Nghiên cứu phương pháp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề dữ liệu thưa của lọc cộng tác bằng phương pháp h (...); Luận án TS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

 • document(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương; Phạm, Thu Hằng; Phạm, Xuân Hội (2014)

 • Họ NAC (NAM, ATAF1/2, CUC2) là họ gen lớn nhất thuộc nhóm gen mã hóa nhân tố phiên mã được tìm thấy ở thực vật, có vai trò quan trọng trong sự phát triển và đáp ứng với điều kiện bất lợi của thực vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập được một đoạn gen mã hóa cho nhân tố phiên mã OsNAC5 từ cDNA của giống lúa Indica xử lý hạn. Gen OsNAC5 phân lập được có chiều dài 993 nucleotide, có mức độ tương đồng về trật tự nucleotide so với trình tự gen OsNAC5 của giống lúa Japonica đã được công bố trên ngân hàng gen thể giới (mã số NM_001072451.1) đạt 98%. Kết quả phân tích trình tự axit amin suy diễn cho thấy nhân tố phiên mã OsNAC5 của giống lúa Indica có 330 amino acid, chứa một trìn...

 • 01050002955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Phan, Tuấn Nghĩa; Phạm, Xuân Hội (2015)

 • Hạn là yếu tố môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng và dẫn tới tình trạng mất an ninh lương thực. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng hạn hán xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, với mức độ ngày càng trầm trọng, nhiều lúc vượt quá tầm kiểm soát của con người. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các gen có khả năng chịu hạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc duy trì và tăng sản lượng nông nghiệp, góp phần giữ ổn định an ninh lương thực quốc gia. Luận án nghiên cứu các nội dung chính sau: Phân lập gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNLI-IF liên quan đến chống chịu điều kiện bất lợi ở lúa, đặc điểm ch...

 • KY_05800.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương; Trần, Thị Hiền (2013)

 • Bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm du lịch có tiềm năng để hướng tới phát triển du lịch bền vững. Tiềm năng du lịch tại bán đảo bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên (bờ biển, bãi biển, núi...) và tài nguyên du lịch nhân văn (chùa Linh ứng, Lăng ông, các lễ hội, các phong tục tập quán.. Cùng với sự quản lý của nhà nước, sự đầu tư của các nhà doanh nghiệp thì sự tham gia của cộng đồng là một phần không thể thiếu trong tiến trình phát triên du lịch bền vững. Tại bán đảo Sơn Trà, cộng đồng đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển du lịch. Bài viết sẽ đi vào phân tích quan điểm cộng đồng về các hành động cho sự phát triển du lịch bền vữn...

 • V_L0_01208_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn (2006)

 • 154 tr. + Đĩa mềm; Nghiên cứu khái quát các cơ sở lý luận của quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá quốc tế; nguyên tắc cơ bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về đánh gi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thu Hằng; Nguyễn, Duy Phương; Trần, Lan Đài; Phan, Tuấn Nghĩa; Phạm, Xuân Hội (2014)

 • Gen OsNAC1 đã được nghiên cứu và chứng minh vai trò tăng cường khả năng kháng hạn của lúa. Việc sử dụng các promoter cảm ứng với điều kiện bất lợi của môi trường, trong đó có promoter RD29A, để điểu khiển biểu hiện của gen đáp ứng stress đã được rất nhiều nghiên cứu trước đây áp dụng thành công. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập và nhân dòng promoter cảm ứng hạn RD29A từ hệ gen của cây Arabidopsis thaliana bằng phản ứng PCR và thiết kế vector biểu hiện mang gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNAC1 dựa trên bộ khung của vector pCAMBIA1301. Trình tự mã hóa OsNAC1 được tách dòng từ vector nhân dòng pJET/OsNAC1 và lắp ghép vào hệ vector biểu hiện pCAM-Rd. Các vector tái tổ hợp pCAM-R...

 • 00050002005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nữ; Nguyễn, Duy Phương (2012)

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã. Làm rõ vị trí, vai trò của HĐND cấp xã trong tổ chức bộ máy nhà nước (BMNN) và trong hệ thống chính quyền cơ sở. Phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã tại ba loại hình đơn vị hành chính là xã, phường và thị trấn tại t ỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ đó đánh giá đúng thực trạng để đưa ra những quan điểm và đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng, HĐND cấp xã nói chung trên phạm vi cả nước.

Browsing by Author Nguyễn, Duy Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
 • DT_00155.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Tạ, Đình Cảnh; Nguyễn, Duy Phương; Nguyễn, Sỹ Hải (2002)

 • Chế tạo bia ZnO từ bột ZnO của hãng Merck bằng phương pháp gốm truyền thống trên các thiết bị của dự án OPEC. Chế tạo màng Pd bằng phương pháp bốc bay nhiệt trong chân không, độ dày của màng kim loại biến đổi từ vài chục đến hơn một trăm nanômet. Chế tạo tổ hợp của cấu trúc sensơ nhạy khí Pd/ZnO/p-Si và Pd/ZnO/Zn. Khảo sát tính chất của màng ZnO và màng Pd. Làm chủ được thiết bị Univex - 450 của hãng Leybold. Đánh giá độ nhạy của các senso đã chế tạo trong buồng đo với các nồng độ khí hyđro khác nhau. Để thực hiện được mục tiêu nêu ở trên, để tài đã giải quyết được các vấn đề sau: Chế tạo màng ZnO có chất lượng cao bằng phương pháp phún xạ r.f. magnetron trên thiết bị Univex -450 của ...

 • 00060000117.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Ngô, Thu Hương; Nguyễn, Hoa Hồng; Nguyễn, Duy Phương; Đỗ, Thị Kim Anh (2011)

 • Vật liệu bán dẫn có cấu trúc nano là những vật liệu thuộc lĩnh vực nghiên cứu của cả hai ngành khoa học lớn đó là vật lý và hóa học. Loại vật liệu này được ứng dụng rộng rãi trong phát quang sinh học đánh dấu và được dùng một phần trong công nghệ pin mặt trời, dụng cụ phát quang điện … Khả năng ứng dụng loại vật liệu này trong công nghệ truyền tin cũng được quan tâm. Gần đây, một loại vật liệu có cấu trúc quantum dây, quantum ống và quantum dot TiO2 đã được nghiên cứu khá nhiều. Việc quan tâm đến vật liệu TiO2 vật liệu này có khả năng mang tính sắt từ ở nhiệt độ phòng. Nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu các vật liệu màng có tính sắt từ như TiO2, HfO2, In2O3, Zno và Sno2. Một số nh...

 • V_L0_01304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương (2007)

 • Giới thiệu mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model HMM) và lựa chọn mô hình HMM để nhận dạng tiếng nói. Khái quát về tiền xử lý tiếng nói và một số phương pháp trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nhận dạng tiếng nói. Quá trình xây dựng mô hình HMM tự động cho các âm vị từ kho dữ liệu không gán nhãn âm vị được giải quyết thông qua thuật toán huấn luyện nhúng. Đã xây dựng một ứng dụng nhỏ về nhận dạng tiếng nói, cài đặt thuật toán và phần mềm từ điển tiếng nói

 • V_L0_01304.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương (2007)

 • Giới thiệu mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model HMM) và lựa chọn mô hình HMM để nhận dạng tiếng nói. Khái quát về tiền xử lý tiếng nói và một số phương pháp trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nhận dạng tiếng nói. Quá trình xây dựng mô hình HMM tự động cho các âm vị từ kho dữ liệu không gán nhãn âm vị được giải quyết thông qua thuật toán huấn luyện nhúng. Đã xây dựng một ứng dụng nhỏ về nhận dạng tiếng nói, cài đặt thuật toán và phần mềm từ điển tiếng nói

 • V_L0_01304_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Hồ, Thuần, Người hướng dẫn (2007)

 • 89 tr. + CD-ROM; Giới thiệu mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model HMM) và lựa chọn mô hình HMM để nhận dạng tiếng nói. Khái quát về tiền xử lý tiếng nói và một số phương pháp trích chọn đặc trưng được sử dụng trong nhận dạng tiếng nói. Quá trình xây dựng mô hình HMM tự độ (...); Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L1_00245 - BIA-Nhu_Phu-bia.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Long; Tạ, Đình Cảnh (2006)

 • Tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnO như: cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng, tính chất quang, tính chất điện. Trình bày một số phương pháp chế tạo màng và các kỹ thuật thực nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công nghệ đến tính chất cấu trúc của màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Nghiên cứu tính chất điện, từ, quang và huỳnh quang của các màng ZnO tinh khiết và ZnO pha tạp. Chế tạo và khảo sát sensơ nhạy khí hyđrô trên cơ sở màng ZnO ở nhiệt độ phòng

 • 00050001998.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Mộng; Nguyễn, Duy Phương (2012)

 • Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, bản chất, đặc trưng; nguyên tắc, vai trò của thanh tra xây dựng; khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật thanh tra xây d ựng, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng. Đánh giá khái quát sự hình thành và phát triển của thanh tra xây dựng, thực trạng pháp luật về thanh tra xây dựng, thực tiễn tổ chức thực hiện pháp luật về thanh tra xây dựng, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong pháp luật về thanh tra xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra xây dựng. Luận giải yêu cầu khách quan, quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng ở Việt Nam hiện nay.

 • 00050001998_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Mộng;  Advisor: Nguyễn, Duy Phương (2012)

 • Nghiên cứu, làm rõ khái niệm, bản chất, đặc trưng; nguyên tắc, vai trò của thanh tra xây dựng; khái niệm, đặc điểm và nội dung của pháp luật thanh tra xây dựng, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện pháp luật thanh tra xây dựng. Đánh giá khái quát sự hình th (...)

 • 00050000412_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Từ, Minh Phương; Đinh, Mạnh Tường (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về lọc thông tin, các phương pháp lọc thông tin như phương pháp lọc theo nội dung, lọc cộng tác và phương pháp lọc kết hợp. Nghiên cứu phương pháp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề dữ liệu thưa của lọc cộng tác bằng phương pháp h (...); Luận án TS. Khoa học máy tính -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011

 • document(4).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương; Phạm, Thu Hằng; Phạm, Xuân Hội (2014)

 • Họ NAC (NAM, ATAF1/2, CUC2) là họ gen lớn nhất thuộc nhóm gen mã hóa nhân tố phiên mã được tìm thấy ở thực vật, có vai trò quan trọng trong sự phát triển và đáp ứng với điều kiện bất lợi của thực vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập được một đoạn gen mã hóa cho nhân tố phiên mã OsNAC5 từ cDNA của giống lúa Indica xử lý hạn. Gen OsNAC5 phân lập được có chiều dài 993 nucleotide, có mức độ tương đồng về trật tự nucleotide so với trình tự gen OsNAC5 của giống lúa Japonica đã được công bố trên ngân hàng gen thể giới (mã số NM_001072451.1) đạt 98%. Kết quả phân tích trình tự axit amin suy diễn cho thấy nhân tố phiên mã OsNAC5 của giống lúa Indica có 330 amino acid, chứa một trìn...

 • 01050002955.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Phan, Tuấn Nghĩa; Phạm, Xuân Hội (2015)

 • Hạn là yếu tố môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm năng suất, sản lượng cây trồng và dẫn tới tình trạng mất an ninh lương thực. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng hạn hán xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, với mức độ ngày càng trầm trọng, nhiều lúc vượt quá tầm kiểm soát của con người. Chính vì vậy, việc nghiên cứu các gen có khả năng chịu hạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc duy trì và tăng sản lượng nông nghiệp, góp phần giữ ổn định an ninh lương thực quốc gia. Luận án nghiên cứu các nội dung chính sau: Phân lập gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNLI-IF liên quan đến chống chịu điều kiện bất lợi ở lúa, đặc điểm ch...

 • KY_05800.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương; Trần, Thị Hiền (2013)

 • Bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm du lịch có tiềm năng để hướng tới phát triển du lịch bền vững. Tiềm năng du lịch tại bán đảo bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên (bờ biển, bãi biển, núi...) và tài nguyên du lịch nhân văn (chùa Linh ứng, Lăng ông, các lễ hội, các phong tục tập quán.. Cùng với sự quản lý của nhà nước, sự đầu tư của các nhà doanh nghiệp thì sự tham gia của cộng đồng là một phần không thể thiếu trong tiến trình phát triên du lịch bền vững. Tại bán đảo Sơn Trà, cộng đồng đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển du lịch. Bài viết sẽ đi vào phân tích quan điểm cộng đồng về các hành động cho sự phát triển du lịch bền vữn...

 • V_L0_01208_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Phương;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn (2006)

 • 154 tr. + Đĩa mềm; Nghiên cứu khái quát các cơ sở lý luận của quy chế đấu thầu mua sắm hàng hoá quốc tế; nguyên tắc cơ bản, thực tiễn áp dụng quy chế đấu thầu hiện hành của Việt Nam và quốc tế. Phân tích có hệ thống các quy định của pháp luật trong nước và quốc tế về đánh gi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Thu Hằng; Nguyễn, Duy Phương; Trần, Lan Đài; Phan, Tuấn Nghĩa; Phạm, Xuân Hội (2014)

 • Gen OsNAC1 đã được nghiên cứu và chứng minh vai trò tăng cường khả năng kháng hạn của lúa. Việc sử dụng các promoter cảm ứng với điều kiện bất lợi của môi trường, trong đó có promoter RD29A, để điểu khiển biểu hiện của gen đáp ứng stress đã được rất nhiều nghiên cứu trước đây áp dụng thành công. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập và nhân dòng promoter cảm ứng hạn RD29A từ hệ gen của cây Arabidopsis thaliana bằng phản ứng PCR và thiết kế vector biểu hiện mang gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNAC1 dựa trên bộ khung của vector pCAMBIA1301. Trình tự mã hóa OsNAC1 được tách dòng từ vector nhân dòng pJET/OsNAC1 và lắp ghép vào hệ vector biểu hiện pCAM-Rd. Các vector tái tổ hợp pCAM-R...

 • 00050002005.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nữ; Nguyễn, Duy Phương (2012)

 • Nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã. Làm rõ vị trí, vai trò của HĐND cấp xã trong tổ chức bộ máy nhà nước (BMNN) và trong hệ thống chính quyền cơ sở. Phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã tại ba loại hình đơn vị hành chính là xã, phường và thị trấn tại t ỉnh Thừa Thiên - Huế. Từ đó đánh giá đúng thực trạng để đưa ra những quan điểm và đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng, HĐND cấp xã nói chung trên phạm vi cả nước.