Browsing by Author Nguyễn, Hải An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050009714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận trong khoa học pháp lý của vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự. Cụ thể: Phân tích những quy định của pháp luật và thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với vấn đề này, chỉ ra những bất cập của pháp luật và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS năm 2015. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo phục vụ công việc nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tru...

 • 00050005078_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2014)

 • Luận văn thể hiện tầm quan trọng của việc quy định chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình ở từng giai đoạn phát triển của đất nước và trong những điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Luận văn làm rõ hơn những quy định của pháp luật điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng; trên cơ sở nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật hôn nhân và gia đình, cùng với việc tìm hiểu thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng để đưa ra những điểm hợp lý hay không hợp lý. Từ đó, luận văn đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Luận văn có chất lượng khoa học và hoàn toàn đáp ứng ...

 • BKT_00324.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải An (2017)

 • Công nghệ Mỏ có sự phát triển nhanh chóng trong khoảng chục năm lại đây. Ngành công nghiệp dầu khí đang khoan rất nhiều giếng với mật độ thưa hơn, thu hồi được nhiều dầu hơn. Kỹ thuật tốt hơn, công cụ tốt hơn và kiến thức cơ bản về vỉa chứa cũng được cải thiết hơn. Bên cạnh các tiến bộ chung trên, cũng còn nhiều vỉa chứa hiện nay đang được phát triển và quản lý một cách kém hiệu quả, nhiều yếu tố kỹ thuật cốt yếu bị xem nhẹ hoặc bỏ qua, dẫn đến các kết quả hoạt động còn kém hơn cả chục năm trước. Các kỹ sư công nghệ mỏ thường không có sự nhất trí với nhau trong việc minh giải các động thái mỏ. Thường hai kỹ sư sẽ có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trước khi có một cuộc thỏa th...

 • 00050000883_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị; Ngô, Huy Cương (2011)

 • Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tặng, cho quyền sử dụng đất (QSDĐ). Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xây dựng và đưa ra các kết luận có căn cứ khoa học về khái niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận (...)

 • 00050005258.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Trang;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2014)

 • Từ bao đời nay để duy trì sự phát triển của xã hội và nhằm thỏa mãn các nhu cầu của bản thân, con người đã sử dụng phương thức giao dịch dân sự. Hiện nay,Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì giao dịch dân sự càng đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành nền kinh tế. Nội dung của giao dịch dân sự không thể nằm trong tư tưởng của con người mà nó phải được thể hiện ra bên ngoài bằng một hình thức nhất định. Trong một số trường hợp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tham gia giao dịch dân sự và nhằm tăng cường tính pháp chế của nhà nước trong việc quản lý giao dịch dân sự thì hình thức được coi là điều kiện có hiệu lực của g...

 • 00050006297.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2015)

 • Hệ thống hóa pháp luật Việt Nam về vấn đề kết hôn và thấy được đạo đức, phong tục tập quán có ảnh hưởng lớn đến pháp luật điều chỉnh việc kết hôn cũng như thấy được các quy định về kết hôn ở mỗi thời kỳ lịch sử đều có những điểm khác biệt nhất định. Phân tích các quy định về kết hôn theo pháp luật HN&GĐ của một số nước trên thế giới và hệ thống pháp luật Việt Nam trong sự so sánh, đối chiếu và thấy được nét tương đồng cũng như đặc thù giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật thế giới về vấn đề này. Từ đó, khẳng định kết hôn theo Luật HN&GĐ của Nhà nước ta có sự tiếp thu, chọn lọc những tiến bộ của pháp luật thế giới. Phân tích các quy định của pháp luật HN&GĐ về kết hôn theo Luật HN&GĐ hi...

 • V_L0_00499_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2004)

 • Nghiên cứu những quy định chung về thời hiệu trong pháp luật dân sự. Sự phát triển của pháp luật về thừa kế và quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn th (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050005238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hậu;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2014)

 • - Khi nghiên cứu đề tài “ Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo pháp luật Việt Nam”, tác giả đã phân tích toàn diện các vấn đề về năng lực hành vi dân sự của cá nhân trong hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, đồng thời so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam thời kì trước và pháp luật nước ngoài về năng lực hành vi dân sự của cá nhân. - Đánh giá thực tiễn thi hành các quy định về năng lực hành vi dân sự của cá nhân thông qua một số vụ việc cụ thể. - Phân tích những điểm còn hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật dân sự, tố tụng dân sự hiện hành về năng lực chủ thể cũng như các vấn đề có liên quan đến năng lực hành vi dân sự của cá nhân. Qua đó, đưa...

 • BKT_00323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải An; Nguyễn, Hoàng Đức (2017)

 • Phát triển mỏ dầu khí là giai đoạn tiếp theo sau khi cấu tạo đã được khoan thăm dò phát hiện được dầu khí và khoan thẩm lượng xác định cho dòng sản phẩm có giá trị thương mại. Thời điểm của hai giai đoạn này rất gần nhau và có tính liên tục tương đối. Lịch sử ra đời của phát triển mỏdầu khí vào những năm 30 của thế kỷ trước và ngày một hoàn thiện nhờ công nghệ mới. Thông thường, đặc biệt trong bài toán kinh tế, giai đoạn phát triển mỏ và khai thác thử đều có mục đích tương đồng, nhằm xác lập các luận cứ kinh tế kỹ thuật để xây dựng sơ đồ công nghệ khai thác mỏ. Khai thác dầu khí là giai đoạn cuối, thuộc lĩnh vực thượng nguồn trong ngành công nghiệp dầu khí, có nhiệm vụ thu hồi dầu khí...

 • 00050007209.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2016)

 • Nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này, tác giả xác định mục đích chính của luận văn là phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh các giao dịch dân sự đối với thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai,đánh giá các điểm bất cập phát sinh trên thực tế gây khó khăn cho giao lưu dân sự, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật, giải quyết các vấn đề bất cập này.

 • 00050006371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tuấn Tú;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2015)

 • Tác giả đã đi sâu nghiên cứu lý luận một cách toàn diện về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự. Nêu ra khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự và quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Hải An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050009714.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2019)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận trong khoa học pháp lý của vấn đề bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự. Cụ thể: Phân tích những quy định của pháp luật và thực trạng điều chỉnh pháp luật đối với vấn đề này, chỉ ra những bất cập của pháp luật và đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm cơ sở lý luận cho các văn bản hướng dẫn thi hành BLDS năm 2015. Ngoài ra, luận văn còn là tài liệu tham khảo phục vụ công việc nghiên cứu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, tru...

 • 00050005078_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Thị Tuyền;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2014)

 • Luận văn thể hiện tầm quan trọng của việc quy định chế độ tài sản của vợ chồng trong Luật Hôn nhân và gia đình ở từng giai đoạn phát triển của đất nước và trong những điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Luận văn làm rõ hơn những quy định của pháp luật điều chỉnh chế độ tài sản của vợ chồng; trên cơ sở nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật hôn nhân và gia đình, cùng với việc tìm hiểu thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng để đưa ra những điểm hợp lý hay không hợp lý. Từ đó, luận văn đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam. Luận văn có chất lượng khoa học và hoàn toàn đáp ứng ...

 • BKT_00324.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải An (2017)

 • Công nghệ Mỏ có sự phát triển nhanh chóng trong khoảng chục năm lại đây. Ngành công nghiệp dầu khí đang khoan rất nhiều giếng với mật độ thưa hơn, thu hồi được nhiều dầu hơn. Kỹ thuật tốt hơn, công cụ tốt hơn và kiến thức cơ bản về vỉa chứa cũng được cải thiết hơn. Bên cạnh các tiến bộ chung trên, cũng còn nhiều vỉa chứa hiện nay đang được phát triển và quản lý một cách kém hiệu quả, nhiều yếu tố kỹ thuật cốt yếu bị xem nhẹ hoặc bỏ qua, dẫn đến các kết quả hoạt động còn kém hơn cả chục năm trước. Các kỹ sư công nghệ mỏ thường không có sự nhất trí với nhau trong việc minh giải các động thái mỏ. Thường hai kỹ sư sẽ có hai quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau trước khi có một cuộc thỏa th...

 • 00050000883_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Hữu Nghị; Ngô, Huy Cương (2011)

 • Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tặng, cho quyền sử dụng đất (QSDĐ). Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xây dựng và đưa ra các kết luận có căn cứ khoa học về khái niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận (...)

 • 00050005258.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Minh Trang;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2014)

 • Từ bao đời nay để duy trì sự phát triển của xã hội và nhằm thỏa mãn các nhu cầu của bản thân, con người đã sử dụng phương thức giao dịch dân sự. Hiện nay,Việt Nam đang trong thời kỳ phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì giao dịch dân sự càng đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành nền kinh tế. Nội dung của giao dịch dân sự không thể nằm trong tư tưởng của con người mà nó phải được thể hiện ra bên ngoài bằng một hình thức nhất định. Trong một số trường hợp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tham gia giao dịch dân sự và nhằm tăng cường tính pháp chế của nhà nước trong việc quản lý giao dịch dân sự thì hình thức được coi là điều kiện có hiệu lực của g...

 • 00050006297.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2015)

 • Hệ thống hóa pháp luật Việt Nam về vấn đề kết hôn và thấy được đạo đức, phong tục tập quán có ảnh hưởng lớn đến pháp luật điều chỉnh việc kết hôn cũng như thấy được các quy định về kết hôn ở mỗi thời kỳ lịch sử đều có những điểm khác biệt nhất định. Phân tích các quy định về kết hôn theo pháp luật HN&GĐ của một số nước trên thế giới và hệ thống pháp luật Việt Nam trong sự so sánh, đối chiếu và thấy được nét tương đồng cũng như đặc thù giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật thế giới về vấn đề này. Từ đó, khẳng định kết hôn theo Luật HN&GĐ của Nhà nước ta có sự tiếp thu, chọn lọc những tiến bộ của pháp luật thế giới. Phân tích các quy định của pháp luật HN&GĐ về kết hôn theo Luật HN&GĐ hi...

 • V_L0_00499_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải An;  Advisor: Phạm, Công Lạc (2004)

 • Nghiên cứu những quy định chung về thời hiệu trong pháp luật dân sự. Sự phát triển của pháp luật về thừa kế và quy định về thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị hoàn th (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • 00050005238.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hậu;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2014)

 • - Khi nghiên cứu đề tài “ Năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo pháp luật Việt Nam”, tác giả đã phân tích toàn diện các vấn đề về năng lực hành vi dân sự của cá nhân trong hệ thống quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, đồng thời so sánh với quy định của pháp luật Việt Nam thời kì trước và pháp luật nước ngoài về năng lực hành vi dân sự của cá nhân. - Đánh giá thực tiễn thi hành các quy định về năng lực hành vi dân sự của cá nhân thông qua một số vụ việc cụ thể. - Phân tích những điểm còn hạn chế, bất cập trong các quy định của pháp luật dân sự, tố tụng dân sự hiện hành về năng lực chủ thể cũng như các vấn đề có liên quan đến năng lực hành vi dân sự của cá nhân. Qua đó, đưa...

 • BKT_00323.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải An; Nguyễn, Hoàng Đức (2017)

 • Phát triển mỏ dầu khí là giai đoạn tiếp theo sau khi cấu tạo đã được khoan thăm dò phát hiện được dầu khí và khoan thẩm lượng xác định cho dòng sản phẩm có giá trị thương mại. Thời điểm của hai giai đoạn này rất gần nhau và có tính liên tục tương đối. Lịch sử ra đời của phát triển mỏdầu khí vào những năm 30 của thế kỷ trước và ngày một hoàn thiện nhờ công nghệ mới. Thông thường, đặc biệt trong bài toán kinh tế, giai đoạn phát triển mỏ và khai thác thử đều có mục đích tương đồng, nhằm xác lập các luận cứ kinh tế kỹ thuật để xây dựng sơ đồ công nghệ khai thác mỏ. Khai thác dầu khí là giai đoạn cuối, thuộc lĩnh vực thượng nguồn trong ngành công nghiệp dầu khí, có nhiệm vụ thu hồi dầu khí...

 • 00050007209.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2016)

 • Nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này, tác giả xác định mục đích chính của luận văn là phân tích, đánh giá một cách chi tiết và có hệ thống các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh các giao dịch dân sự đối với thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai,đánh giá các điểm bất cập phát sinh trên thực tế gây khó khăn cho giao lưu dân sự, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật, giải quyết các vấn đề bất cập này.

 • 00050006371.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Tuấn Tú;  Advisor: Nguyễn, Hải An (2015)

 • Tác giả đã đi sâu nghiên cứu lý luận một cách toàn diện về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự. Nêu ra khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự và quá trình hình thành, phát triển của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam.