Browsing by Author Nguyễn, Hồng Côn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00627.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Hương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Hồng Côn (2005)

  • Điểm lại tình hình nghiên cứu về các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt của một số tác giả.Từ đó đi sâu nghiên cứu các đặc điểm về mặt hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn trong Tiếng Việt. Qua đó làm sáng tỏ thêm đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt, tìm ra những đặc điểm khác nhau giữa hai loại biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn cũng như những đặc điểm tương đồng giữa chúng. Đồng thời góp phần đẩy mạnh và phát huy việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong thời đại hiện nay

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Côn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00627.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thị Hương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Hồng Côn (2005)

  • Điểm lại tình hình nghiên cứu về các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt của một số tác giả.Từ đó đi sâu nghiên cứu các đặc điểm về mặt hình thức, ngữ nghĩa và chức năng của các biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn trong Tiếng Việt. Qua đó làm sáng tỏ thêm đặc điểm của các biểu thức thời gian trong câu tiếng Việt, tìm ra những đặc điểm khác nhau giữa hai loại biểu thức thời gian có ý nghĩa thời điểm và thời đoạn cũng như những đặc điểm tương đồng giữa chúng. Đồng thời góp phần đẩy mạnh và phát huy việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt trong thời đại hiện nay