Browsing by Author Nguyễn, Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • 00060000344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Hường; Nguyễn, Minh Trường; Đỗ, Chí Nghĩa; Nguyễn, Hồng Minh (2017)

 • Đề tài bước đầu đã đạt được một số kết quả sau đây: Một là, đã hệ thống hóa các khái niệm khí hậu, biến đổi khí hậu (BĐKH), biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu, ...; Hai là, đề tài cũng nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về BĐKH, coi vấn đề ứng phó, thích nghi, hài hòa với BĐKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cơ bản cần sự đầu tư nghiêm túc; Ba là, đề tài giành khá nhiều thời gian, công sức để khảo sat, phân tích, đánh giá tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình, ... về BĐKH thời gian qua; Bốn là, đề tài đã nghiên cứu, phân tích bối cảnh BĐKH và nhận định rằng BĐKH đã, đang và sẽ diễn ra trên thế giới nói chung và Việt Nam nói...

 • V_L0_02688_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về giao dịch thành lập công ti vô hiệu. Phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận về công ti vô hiệu, về trách nhiệm tài sản của thành viên, cổ đông sáng lập của công ti trong trường hợp giao dịch thành lập công (...)

 • 05050003027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh;  Advisor: Lê, Thời Tân (2018)

 • - Nghiên cứu lý thuyết về tích hợp và dạy học tích hợp. - Nghiên cứu quan điểm tích hợp được thể hiện trong chương trình, SGK và trong dạy học Ngữ văn THCS. - Nghiên cứu một số vấn đề về từ vựng nói chung và hợp phần Từ vựng trong chương trình Ngữ văn THCS. - Khảo sát thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học hợp phần Từ vựng trong chương trình Ngữ văn THCS. - Xây dựng các yêu cầu cơ bản cũng như mục tiêu dạy học từ vựng chương trình Ngữ văn THCS từ quan điểm tích hợp. - Đề xuất một số biện pháp tích hợp trong dạy học từ vựng bao gồm:Tích hợp trong nội dung dạy học (tích hợp trong môn học Ngữ văn, tích hợp liên môn, tích hợp với kiến thức ngoài cuộc sống và tích hợp tr...

 • 02050004762(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh;  Advisor: Trần, Thị Quý (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực thông tin của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương 2: Thực trạng năng lực thông tin và các yếu tố tác động đến năng lực thông tin của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương 3: Các giải pháp phát triển năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Thu_vien_thong_minh_4.0_Le_Ba_Lam,_Nguyen_Hong_Minh_NGHIeN_CuU_pHaT_TRIeN_CuA_WEB_CuNG_CaC_“THe_He_THu_VIeN”_Va_de_XUaT_Mo_HINH_THu_VIeN_daI_HoC_VIeT_NAM_TRONG_BoI_CaNH.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Lê, Bá Lâm; Nguyễn, Hồng Minh (2018)

 • Khái quát sự chuyển động của cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đến 4.0. Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 với xu thế vạn vạn kết nối (Internet of Things - IoT), trí tuệ nhân tạo ( Artifical Intelligence - Al) và dữ liệu lớn (Big Data) đến ngành Thư viện. Tìm hiểu sự phát triển của Web cùng các "thế hệ thư viện" ở giai đoạn các "chấm". Dựa trên các yếu tố dữ liệu, công nghệ, dịch vụ thông tin và nguồn nhân lực hiện tại của các thư viện khối đại học, các tác giả đề xuất mô hình phát triển thư viện cho các thư viện Đại học Việt Nam trong bối cảnh các mạng công nghiệp 4.0

 • BKT_00093.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Văn Bưu; Nguyễn, Hồng Bàng; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Huy Ngọc; Nguyễn, Tuấn Phong (2017)

 • Thăm dò địa vật lý, còn gọi là Phương pháp địa vật lý hay Địa vật lý ứng dụng, là môn khoa học khảo sát định lượng các trường vật lý để xác định sự phân bố tính chất vật lý liên quan với cấu trúc địa chất trong vỏ Trái Đất. Những khảo sát này phục vụ các lợi ích của con người như tìm kiếm dầu khí, khoáng sản, v.v... Tùy thuộc vào trường vật lý được dùng để nghiên cứu mà thăm dò địa vật lý phân chia thành thăm dò từ, thăm dò điện, thăm dò trọng lực, thăm dò địa chấn, thăm dò phóng xạ dùng trên mặt đất và địa vật lý giếng khoan (cũng được gọi là carota, hay Phương pháp địa vật lý giếng khoan). Các phương pháp thăm dò địa vật lý được trình bày trong các mục từ tương ứng. Thăm dò địa vật ...

 • 28-Nguyễn Hồng Minh-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh (2017)

 • Trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức phát triển, năng lực thông tin là nền tảng của khả năng học tập suốt đời và là năng lực cần thiết trong xử lý công việc của con người trong đời sống. Để quá trình học tập nghiên cứu đem lại hiệu quả, một trong những kiến thức quan trọng nhất mà sinh viên cần được trang bị chính là năng lực thông tin . Các cán bộ thư viện là những người đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với giảng viên, khoa chuyên ngành để khởi xướng, xây dựng chính sách, chương trình phát triển năng lực thông tin cho sinh viên. Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN với đội ngũ cán bộ nhiệt huyết và năng lực chuyên môn cao đã và đang chú trọng phát triển năng ...

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • N_57.pdf.jpg
 • Topic


 • Authors: Hoàng, Minh Đạo; Dương, Văn Tiến; Trần, Văn Trà; Nguyễn, Thị Việt Liên; Nguyễn, Thị Kim Nga; Trịnh, Thị Thu Thủy; Lê, Thị Hồng Vân; Đỗ, Ngọc Quỳnh; Nguyễn, Vũ Tường; Nguyễn, Thị Xuân Quỳnh; Trần, Thế Loãn; Nguyễn, Hoàng Ánh; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Nhân Huệ; Đinh Lam Thắng; Phạm, Trọng Duy; Nguyễn, Văn Lâm; Nguyễn, Chí Nghĩa; Đỗ, Mạnh Thắng; Trần, Quang Tuấn; Nguyễn, Văn Cường; Trần, Hồng Thái; Nguyễn, Xuân Hiền; Nguyễn, Đăng Đức Thọ; Trần, Duy Hiền; Lê, Quốc Huy; Nguyễn, Thị Thanh; Phạm, Văn Tiến; Khương, Văn Hải; Đoàn, Thị Thu Hà; Phạm, Thị Minh Hạnh; Lê, Thị Hường; Nguyễn, Mạnh Khải; Nguyễn, Văn Tiền; Lê, Thanh Quang; Đỗ, Nam Thắng; Đinh, Đức Trường; Đặng, Quốc Thắng; Nguyễn, Diệu Hằng; Lê, Thanh Ngọc (2009)

 • Việt Nam là quốc gia có biển với diện tích gần 1 triệu km2 gấp 3 lần diện tích đất liền, có tiềm năng to lớn và lợi thế về tài nguyên - môi trường biển...

 • 00060000344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Hường; Nguyễn, Minh Trường; Đỗ, Chí Nghĩa; Nguyễn, Hồng Minh (2017)

 • Đề tài bước đầu đã đạt được một số kết quả sau đây: Một là, đã hệ thống hóa các khái niệm khí hậu, biến đổi khí hậu (BĐKH), biểu hiện và tác động của biến đổi khí hậu, ...; Hai là, đề tài cũng nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về BĐKH, coi vấn đề ứng phó, thích nghi, hài hòa với BĐKH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cơ bản cần sự đầu tư nghiêm túc; Ba là, đề tài giành khá nhiều thời gian, công sức để khảo sat, phân tích, đánh giá tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình, ... về BĐKH thời gian qua; Bốn là, đề tài đã nghiên cứu, phân tích bối cảnh BĐKH và nhận định rằng BĐKH đã, đang và sẽ diễn ra trên thế giới nói chung và Việt Nam nói...

 • V_L0_02688_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2009)

 • Phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về giao dịch thành lập công ti vô hiệu. Phân tích, làm rõ những vấn đề lí luận về công ti vô hiệu, về trách nhiệm tài sản của thành viên, cổ đông sáng lập của công ti trong trường hợp giao dịch thành lập công (...)

 • 05050003027.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh;  Advisor: Lê, Thời Tân (2018)

 • - Nghiên cứu lý thuyết về tích hợp và dạy học tích hợp. - Nghiên cứu quan điểm tích hợp được thể hiện trong chương trình, SGK và trong dạy học Ngữ văn THCS. - Nghiên cứu một số vấn đề về từ vựng nói chung và hợp phần Từ vựng trong chương trình Ngữ văn THCS. - Khảo sát thực trạng vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học hợp phần Từ vựng trong chương trình Ngữ văn THCS. - Xây dựng các yêu cầu cơ bản cũng như mục tiêu dạy học từ vựng chương trình Ngữ văn THCS từ quan điểm tích hợp. - Đề xuất một số biện pháp tích hợp trong dạy học từ vựng bao gồm:Tích hợp trong nội dung dạy học (tích hợp trong môn học Ngữ văn, tích hợp liên môn, tích hợp với kiến thức ngoài cuộc sống và tích hợp tr...

 • 02050004762(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh;  Advisor: Trần, Thị Quý (2017)

 • Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực thông tin của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương 2: Thực trạng năng lực thông tin và các yếu tố tác động đến năng lực thông tin của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương 3: Các giải pháp phát triển năng lực thông tin cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Thu_vien_thong_minh_4.0_Le_Ba_Lam,_Nguyen_Hong_Minh_NGHIeN_CuU_pHaT_TRIeN_CuA_WEB_CuNG_CaC_“THe_He_THu_VIeN”_Va_de_XUaT_Mo_HINH_THu_VIeN_daI_HoC_VIeT_NAM_TRONG_BoI_CaNH.Text.Marked.pdf.jpg
 • Conference paper


 • Authors: Lê, Bá Lâm; Nguyễn, Hồng Minh (2018)

 • Khái quát sự chuyển động của cuộc cách mạng công nghiệp 1.0 đến 4.0. Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 với xu thế vạn vạn kết nối (Internet of Things - IoT), trí tuệ nhân tạo ( Artifical Intelligence - Al) và dữ liệu lớn (Big Data) đến ngành Thư viện. Tìm hiểu sự phát triển của Web cùng các "thế hệ thư viện" ở giai đoạn các "chấm". Dựa trên các yếu tố dữ liệu, công nghệ, dịch vụ thông tin và nguồn nhân lực hiện tại của các thư viện khối đại học, các tác giả đề xuất mô hình phát triển thư viện cho các thư viện Đại học Việt Nam trong bối cảnh các mạng công nghiệp 4.0

 • BKT_00093.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Ngô, Văn Bưu; Nguyễn, Hồng Bàng; Nguyễn, Hồng Minh; Nguyễn, Huy Ngọc; Nguyễn, Tuấn Phong (2017)

 • Thăm dò địa vật lý, còn gọi là Phương pháp địa vật lý hay Địa vật lý ứng dụng, là môn khoa học khảo sát định lượng các trường vật lý để xác định sự phân bố tính chất vật lý liên quan với cấu trúc địa chất trong vỏ Trái Đất. Những khảo sát này phục vụ các lợi ích của con người như tìm kiếm dầu khí, khoáng sản, v.v... Tùy thuộc vào trường vật lý được dùng để nghiên cứu mà thăm dò địa vật lý phân chia thành thăm dò từ, thăm dò điện, thăm dò trọng lực, thăm dò địa chấn, thăm dò phóng xạ dùng trên mặt đất và địa vật lý giếng khoan (cũng được gọi là carota, hay Phương pháp địa vật lý giếng khoan). Các phương pháp thăm dò địa vật lý được trình bày trong các mục từ tương ứng. Thăm dò địa vật ...

 • 28-Nguyễn Hồng Minh-KYHT 20 năm.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hồng Minh (2017)

 • Trong thời đại công nghệ thông tin và tri thức phát triển, năng lực thông tin là nền tảng của khả năng học tập suốt đời và là năng lực cần thiết trong xử lý công việc của con người trong đời sống. Để quá trình học tập nghiên cứu đem lại hiệu quả, một trong những kiến thức quan trọng nhất mà sinh viên cần được trang bị chính là năng lực thông tin . Các cán bộ thư viện là những người đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với giảng viên, khoa chuyên ngành để khởi xướng, xây dựng chính sách, chương trình phát triển năng lực thông tin cho sinh viên. Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHN với đội ngũ cán bộ nhiệt huyết và năng lực chuyên môn cao đã và đang chú trọng phát triển năng ...