Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 148
 • TranThanhXuan-K61CLC.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2020)

 • Làm rõ mô hình án lệ ở pháp luật hai quốc gia điển hình của trường phái pháp luật Civil law là Đức và Pháp trên các khía cạnh từ lý luận đến thực tiễn, từ đó rút ra những đặc trưng cơ bản của án lệ tại hai hệ thống pháp luật này. Làm rõ cơ chế án lệ ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và thực tiễn vận hành. Từ đó nhận diện về bản chất án lệ tại Việt Nam thông qua các quy định hiện hành. So sánh án lệ trong mô hình của pháp luật Đức, Pháp với pháp luật Việt Nam. Từ đó gợi mở những hướng đi phù hợp cho mô hình án lệ của Việt Nam.

 • 00050007692.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đình Tiến;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • - Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, chỉ rõ kết quả đạt được, khó khăn, thuận lợi, tồn tại, nguyên nhân. Các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này. - Luận văn làm rõ những phức tạp trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng Chứng minh nhân dân, các thông tin về căn cước công dân và các biện pháp cần tiến hành để nâng cao hiệu quả của công tác này để phục vụ nhu cầu chính đáng của công dân, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thế Vũ;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2022)

 • Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, các quy định pháp luật về điều tra các tội xâm phạm sở hữu, đối chiếu với thực tiễn áp dụng pháp luật trong điều tra các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, cụ thể tại Cơ quan Cảnh sát điều tra để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng pháp luật trong điều tra thực tế, từ đó luận văn hướng đến những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật thực định và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng pháp luật trong điều tra các tội xâm phạm sở hữu của điều tra hình sự và trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Điêu, Thị Thúy Hà;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2022)

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của việc ADPL về khiếu nại và pháp luật khiếu nại: vai trò, mục tiêu, ý nghĩa, những điều kiện đảm bảo cho ADPL trong GQKN Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng ADPL pháp luật GQKN, phân tích những điểm thành công và hạn chế trong quá trình ADPL về GQKN tại Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên giai đoạn 2016 đến 2020 Luận văn đưa ra những quan điểm và các giải pháp để bảo đảm Áp dụng pháp luật trong Giải quyết khiếu nại của Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2020)

 • Phân tích làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến áp dụng pháp luật xử lý hành chính đối với người lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Nghiên cứu thực tiễn và khảo sát tình hình áp dụng pháp luật xử lý hành chính đối với người lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích luận văn chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của chúng. Đưa ra các quan điểm và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với người lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích.

 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 00050008332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Triều Dương, người hướng dẫn (2017)

 • Luận văn đã đưa ra một số điểm mới trong quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014 giúp cải thiện những bất cập trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được. Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án dân sự. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực thực tiễn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án ở Việt Nam, từ đó chỉ ra điểm hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện những bất cập trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án dân sự.

 • BIỂU THỨC SO SÁNH KHÔNG NGANG BẰNG TRONG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Lê, Xuân Thại (2017)

 • Bài báo đi sâu miêu tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của từng thành tố cấu tạo nên biểu thức so sánh không ngang bằng cơ bản trong tiếng Hán. Trên cơ sở khung miêu tả về tiếng Hán, thông qua các ví dụ được dịch sang tiếng Việt, bài báo liên hệ biểu thức so sánh không ngang bằng trong tiếng Hán với biểu thức so sánh không ngang bằng tương đương trong tiếng Việt, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

 • 00050005066_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phúc Sơn;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2014)

 • Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động cải cách thủ tục hành chính tại Nam Định; nhìn nhận đánh giá đúng thực trạng, đưa ra các giải pháp có tính khả thi áp dụng vào quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 – 2020. Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, giảng dạy, học tập trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực cải cách hành chính của địa phương.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nguồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ tỉnh Hà Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lỉnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nyuồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ m ì tỉnh Hồ Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • 00050008503.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • Luận văn đã đánh giá về mối quan hệ giữa thực trạng chất lượng dịch vụ du lịch tại Hà Nội và mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế. Nghiên cứu cũng đã phát hiện các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ du lịch tại Hà Nội, bên cạnh đó đưa ra phương pháp nghiên cứu và khung lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên SERVQUAL có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn khách du lịch quốc tế tại Hà Nội. Thông qua kết quả khảo sát và phân tích số liệu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch tại thủ đô Hà Nội.

 • 02050005048.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • • Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, luận án đã xây dựng các tiêu chí đo lường chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay và làm rõ một số khái niệm có liên quan. • Bằng việc kết hợp sử dụng phương pháp điều tra định lượng và định tính của xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay được xem xét từ đánh giá của cán bộ Hội và hội viên, đội ngũ lãnh đạo Hội cấp trên và lãnh đạo chính quyền địa phương theo các khía cạnh: trình độ chuyên môn và đào tạo; việc thực hiện nhiệm vụ; uy tín tại cộng đồng; phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ, nhiệt tình tro...

 • KL00021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Giới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.

Browsing by Author Nguyễn, Hoàng Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 148
 • TranThanhXuan-K61CLC.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Trần, Thanh Xuân;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2020)

 • Làm rõ mô hình án lệ ở pháp luật hai quốc gia điển hình của trường phái pháp luật Civil law là Đức và Pháp trên các khía cạnh từ lý luận đến thực tiễn, từ đó rút ra những đặc trưng cơ bản của án lệ tại hai hệ thống pháp luật này. Làm rõ cơ chế án lệ ở Việt Nam dựa trên nghiên cứu về lịch sử hình thành, quá trình phát triển và thực tiễn vận hành. Từ đó nhận diện về bản chất án lệ tại Việt Nam thông qua các quy định hiện hành. So sánh án lệ trong mô hình của pháp luật Đức, Pháp với pháp luật Việt Nam. Từ đó gợi mở những hướng đi phù hợp cho mô hình án lệ của Việt Nam.

 • 00050007692.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đình Tiến;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • - Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, chỉ rõ kết quả đạt được, khó khăn, thuận lợi, tồn tại, nguyên nhân. Các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này. - Luận văn làm rõ những phức tạp trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật lợi dụng Chứng minh nhân dân, các thông tin về căn cước công dân và các biện pháp cần tiến hành để nâng cao hiệu quả của công tác này để phục vụ nhu cầu chính đáng của công dân, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thế Vũ;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2022)

 • Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, các quy định pháp luật về điều tra các tội xâm phạm sở hữu, đối chiếu với thực tiễn áp dụng pháp luật trong điều tra các tội xâm phạm sở hữu trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, cụ thể tại Cơ quan Cảnh sát điều tra để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng pháp luật trong điều tra thực tế, từ đó luận văn hướng đến những kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật thực định và nâng cao hiệu quả của việc áp dụng pháp luật trong điều tra các tội xâm phạm sở hữu của điều tra hình sự và trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Điêu, Thị Thúy Hà;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2022)

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận của việc ADPL về khiếu nại và pháp luật khiếu nại: vai trò, mục tiêu, ý nghĩa, những điều kiện đảm bảo cho ADPL trong GQKN Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng ADPL pháp luật GQKN, phân tích những điểm thành công và hạn chế trong quá trình ADPL về GQKN tại Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên giai đoạn 2016 đến 2020 Luận văn đưa ra những quan điểm và các giải pháp để bảo đảm Áp dụng pháp luật trong Giải quyết khiếu nại của Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên trong giai đoạn hiện nay.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2020)

 • Phân tích làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến áp dụng pháp luật xử lý hành chính đối với người lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích. Nghiên cứu thực tiễn và khảo sát tình hình áp dụng pháp luật xử lý hành chính đối với người lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích luận văn chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân của chúng. Đưa ra các quan điểm và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính đối với người lái xe trong tình trạng sử dụng chất kích thích.

 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 00050008332.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Nguyễn, Triều Dương, người hướng dẫn (2017)

 • Luận văn đã đưa ra một số điểm mới trong quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 2014 giúp cải thiện những bất cập trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được. Luận văn đã làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án dân sự. Luận văn đã phân tích, đánh giá thực thực tiễn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án ở Việt Nam, từ đó chỉ ra điểm hạn chế, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật. Đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện những bất cập trong việc bảo đảm quyền và lợi ích của người được thi hành án dân sự.

 • BIỂU THỨC SO SÁNH KHÔNG NGANG BẰNG TRONG TIẾNG HÁN (ĐỐI CHIẾU VỚI TIẾNG VIỆT).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Lê, Xuân Thại (2017)

 • Bài báo đi sâu miêu tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của từng thành tố cấu tạo nên biểu thức so sánh không ngang bằng cơ bản trong tiếng Hán. Trên cơ sở khung miêu tả về tiếng Hán, thông qua các ví dụ được dịch sang tiếng Việt, bài báo liên hệ biểu thức so sánh không ngang bằng trong tiếng Hán với biểu thức so sánh không ngang bằng tương đương trong tiếng Việt, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

 • 00050005066_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phúc Sơn;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2014)

 • Luận văn góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động cải cách thủ tục hành chính tại Nam Định; nhìn nhận đánh giá đúng thực trạng, đưa ra các giải pháp có tính khả thi áp dụng vào quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 – 2020. Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo, giảng dạy, học tập trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực cải cách hành chính của địa phương.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nguồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ nữ tỉnh Hà Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • VietNamTrongChuyenDoiCacHuongTiepCanLienNganh(19).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Chất lượng nguồn nhân lực ỉà nội dung thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong nhiều lỉnh vực khác nhau bởi ý nghĩa quyết định của nyuồn nhăn lực đối với sự vững mạnh và phát triển của mọi tổ chức. Trên quan điểm lý thuyết về vốn con người liên quan đến học vấn và kỹ năng của từng cá nhân được tích lũy, phân tích kết quả khảo sát đối với cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở và hội viên phụ m ì tỉnh Hồ Nam năm 2016, bài viết đề cặp tới thực trạng trình độ học vấn và các kỹ năng thực hiện nhiệm vụ công tác của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hiện nay cũng như xem xét ảnh hưởng của trình độ học vấn đến việc thực hành các kỹ năng này.

 • 00050008503.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • Luận văn đã đánh giá về mối quan hệ giữa thực trạng chất lượng dịch vụ du lịch tại Hà Nội và mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế. Nghiên cứu cũng đã phát hiện các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ du lịch tại Hà Nội, bên cạnh đó đưa ra phương pháp nghiên cứu và khung lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên SERVQUAL có điều chỉnh phù hợp với thực tiễn khách du lịch quốc tế tại Hà Nội. Thông qua kết quả khảo sát và phân tích số liệu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chất lượng dịch vụ du lịch tại thủ đô Hà Nội.

 • 02050005048.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • • Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở, luận án đã xây dựng các tiêu chí đo lường chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay và làm rõ một số khái niệm có liên quan. • Bằng việc kết hợp sử dụng phương pháp điều tra định lượng và định tính của xã hội học, luận án đã chỉ ra thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở hiện nay được xem xét từ đánh giá của cán bộ Hội và hội viên, đội ngũ lãnh đạo Hội cấp trên và lãnh đạo chính quyền địa phương theo các khía cạnh: trình độ chuyên môn và đào tạo; việc thực hiện nhiệm vụ; uy tín tại cộng đồng; phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ, nhiệt tình tro...

 • KL00021.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh;  Advisor: Trần, Hữu Huỳnh (2009)

 • Giới thiệu TVQĐ một cách khái quát trong tiến trình phát triển; Nêu bật thực trạng công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ; Phân tích những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu thập, xử lý và tổ chức phục vụ tài liệu xám tại TVQĐ.