Browsing by Author Nguyễn, Huy Sinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • V_L1_00158_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Thành;  Advisor: Thân, Đức Hiền; Nguyễn, Huy Sinh (2001)

 • Luận án trình bày một số nét cơ bản về sự phát triển của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao (SDNĐC) và các đặc tính của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao có chứa Bimusth. Tác giả đi sâu nghiên cứu công nghệ chế tạo và các phương pháp nghiên cứu vật liệu SDNĐC loạ (...); Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý nhiệt độ thấp và kỹ thuật Kriohen -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001; Luận án trình bày một số nét cơ bản về sự phát triển của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao (SDNĐC) và các đặc tính của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao có chứa Bimusth. Tác giả đi sâu nghiên cứu công nghệ chế tạo và các phương pháp nghiên cứu vật liệu SDNĐC loại Bi-2212, nghiên cứu mối quan...

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Nguyễn, Huy Sinh; Hoàng, Ngọc Thành; Thân, Đức Hiền (1995)

 • Tính chất của hợp chất siêu dẫn nhiệt độ cao (SDNĐC) chứa Bi chịu ảnh hưởng rất mạnh của các điều kiện công nghệ. Nhiều công trình đã nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên các kết quả công bố còn chưa nhất quán. Công trình trước đây bước đầu đề cập đến vấn đề nhiệt độ tạo pha siêu dẫn trong các hợp chất chứa Bi- (1112) và (2212).

 • 05050003531.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thành;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài về bài tập sáng tạo trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học bài tập sáng tạo môn Vật lí ở trường trung học phổ thông Kinh Môn – Kinh Môn – Hải Dương. Biên soạn được một hệ thống bài tập dựa trên các dấu hiệu nhận biết của bài tập sáng tạo đó là: Bài tập có nhiều cách giải, bài tập có hình thức tương tự nhưng nội dung biến đổi, bài tập thí nghiệm về Vật lí, bài tập cho thiếu hoặc thừa dữ kiện, bài tập nghịch lí và ngụy biện, bài toán “hộp đen”. Trong các dạng bài tập này đều có bài giải mẫu và những bài tập cùng dạng để học sinh tự giải. Một số bài tập được lựa chọn để thiết kế 03 kịch ...

 • 00060000066.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, , Đình Thọ; Vũ, Văn Khải; Ngô, Thanh Tâm; Nguyễn, Minh Thúy (2009)

 • Khảo sát hệ đo: chuẩn nhiệt độ và đo nhiệt độ ở vùng nhiệt độ thấp. Tìm hiểu các phép đo: điện trở, từ trở, từ nhiệt và các phép đo từ. Chế tạo và phân tích cấu trúc các hệ mẫu nghiên cứu: La1-xCaxMnO3; Nd1-xSrMnO3; La¬1-xPbxMn1-y(TM)yO3. Đo đạc các thông số điện, từ, nhiệt, tính toán và vẽ đồ thị

 • DT_00786.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hồng Quang; Nguyễn, Huy Sinh; Trần, Hoài Thanh (2008)

 • Chế tạo màng mỏng bán dẫn từ vùng cấm rộng loại AIN pha tạp Cr và Mn có nhiệt độ Curie trên nhiệt độ phòng với chất lượng cao bằng phún xạ catốt một chiều và xoay chiều. Nồng độ nguyên tố pha tạp được thay đổi, các điều kiện chế tạo được thay đổi và tối ưu hóa. Tìm hiểu các vấn đề lý thuyết liên quan đến hiệu ứng chuyển và từ xẩy ra trong vật liệu. Động thời nghiên cứu một cách hệ thống các tính chất của vật liệu và sự phụ thuộc của chúng vào các điều kiện chế tạo

 • DT_00743.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Phạm, Hồng Quang; Trần, Đình Thọ (2007)

 • Tìm kiếm quy trình công nghệ ổn định chế tạo các hệ mẫu perovskite loại ABO3 có cấu trúc đơn pha. Nghiên cứu các tính chất chuyển như nhiệt, điện, từ và các tính chất khác của các hệ mẫu Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 với Re là các nguyên tố đất hiếm và A là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp 3d. Nghiên cứu một vài tính chất của Van-spin và hiện tượng bán dẫn xuyên ngầm. Kết quả nghiên cứu: Đã tìm kiếm và ổn định quy trình công nghệ chế tạo các mẫu gốm Perovskite. Chế tạo các hệ mẫu Perovskite Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 có cấu trúc đơn pha và có nhiệt độ chuyển pha Curie gần nhiệt độ phòng

 • SPL_14-18_PhungThiHanh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phùng, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Khóa luận này đã trình bày vắn tắt lược sử những quan niệm về nhiệt và những khái niệm cơ bản trong NĐLH. Những khái niệm này là tiền đề để nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn NĐLH trong hiện tại. Trình bày quá trình phát triển của môn NĐLH và tầm quan trọng của nó trong tự nhiên, trong khoa học và ứng dụng trong cuộc sống. Trình bày một cách chi tiết về nguyên lý số NĐLH – cơ sở để xác định và định nghĩa về nhiệt độ - một đại lượng vô cùng quan trọng trong NĐLH. Từ nguyên lý số 0, khóa luận đi sâu tìm hiểu lý thuyết NĐLH về nhiệt độ tuyệt đối, lý thuyết Carnot, lý thuyết Maxwell kết hợp với thuyết động học phân tử các chất khí để đưa ra những định nghĩa chính xác về nhiệt độ trong ...

 • V_L1_00264_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Mai;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh; Đặng, Lê Minh (2007)

 • Nghiên cứu một số tính chất của hệ perovskite La1xCaxMnO3-. Xem xét ảnh hưởng của nồng độ oxy tới cấu trúc và các tính chất điện, từ của hệ. Nghiên cứu hiệu ứng thay thế trực tiếp vị trí Mn bằng các nguyên tố kim loại chuyển tiếp 3d trong hợp chất ( như Fe, Co, Ni, Al, Cr và Cu). Khảo sát một số tính chất như hiệu ứng từ nhiệt, từ điện trở và trật tự điện tích của hệ trên đây khi thiếu một lượng Lantan trong hợp chất.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 01050001621.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Thọ;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2014)

 • Kết quả của luận văn: 1.Các mẫu nghiên cứu mà chúng tôi chế tạo được La2/3Pb1/3Mn1-xZnxO3 (x = 0,00 và 0,05) là đơn pha có cấu trúc perovskite dạng hexangonal. Với nồng độ pha tạp Zn (x = 0,05) gần như không ảnh hưởng đến cấu trúc tinh thể của mẫu. 2. Các đường cong điện trở và mômen từ phụ thuộc của các mẫu cho thấy có chuyển pha kim loại sắt từ sang điện môi ở mẫu x = 0,00 và kim loại sắt từ sang bán dẫn ở mẫu pha tạp Zn (x = 0,05) ở vùng nhiệt độ T > 350K. Ngoài ra còn quan sát thấy một chuyển pha lạ tại T < 50K mà chúng tôi qui cho đó là chuyển pha kim loại sắt từ mạnh sang kim loại sắt từ yếu hơn. 3. Các mẫu nghiên cứu có tồn tại trạng thái cluster (hoặc spin) glass trong vùng nh...

 • 01050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Sau khi thực hiện các nghiên cứu, luận văn đã thu được một số kết quả sau: a. Trình bày vắn tắt một số lý thuyết và tính chất cơ bản của vật liệu siêu dẫn cổ điển. Đồng thời tóm lược một vài kết quả nghiên cứu một số tính chất và cơ chế điển hình của vật liệu SDNĐC chứa Bi và hệ Y- 123 trong thời gian từ 1986 đến 2010. b. Bằng phương pháp công nghệ gốm, đã chế tạo được một số mẫu SDNĐC Bi – 2223 với sự thay thế danh định của các nguyên tố kim loại 3d có từ tính như Fe, Co và Ni vào vị trí Cu và nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tử 3d lên các tính chất của hệ SDNĐC chứa Bi đem so sánh với hệ Y- 123. c. Các kết quả nghiên cứu trên hệ siêu dẫn Bi2Sr2Ca2(Cu1-xMx)3Oy được phân tích...

 • 01050001369.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2014)

 • Nghiên cứu tính chất của hệ vật liệu cobaltite, tập trung chủ yếu vào hệ La1-xSrxCoO3 trong dải nồng độ pha tạp Sr từ x= 0 đến x= 0,5. Các hợp chất cấu trúc perovskite có công thức hóa học chung dạng ABO3. Hợp chất La1-xSrxCoO3 có cấu trúc perovskite dạng ABO3 trong đó ion La3+ và ion Sr2+ nằm ở vị trí A (Sr2+ thay thế một phần La3+ ở vị trí A), các ion Con+(Co3+ và Co4+) ở vị trí B, tuy nhiên hầu hết cấu trúc các ô cơ sở của loại perovskite này đều đã bị biến điệu, hệ số trục c/a và thể tích ô cơ sở tăng chút ít do sự pha tạp thêm Strontium (Sr). Hợp chất La1-xSrxCoO3 với x [0, 0,7] , kết quả chỉ ra rằng tại x=0,5 thì hợp chất có đối xứng dạng lập phương. Khi x= 0,02 vùng sắt từ có t...

 • 01050000850_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Tiến;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2012)

 • Nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của hệ vật liệu PEROVSKITE La1-xCaxMnO3:Hợp chất côban trong perovskite; Kích thước của cation ở vị trí A; Trường bát diện, sự tách mức năng lượng và trật tự quỹ đạo trong trường tinh thể bát diện; Hiệu ứng Jahn – Tell (...)

 • 01050002798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Ngọc Hiển;  Advisor: Vũ, Văn Khải; Nguyễn, Huy Sinh (2015)

 • Chương 1. Trình bày những đặc điểm quan trọng của vật liệu Perovskite LaMnO3. Chương 2. Trình bày Thực nghiệm: Chế tạo mẫu bằng phương pháp phản ứng pha rắn; Phép đo SEM và EDS; Xác định cấu trúc tinh thể của mẫu; Đo điện trở và từ trở; Đo từ độ bằng phương pháp từ kế mẫu rung (VSM). Chương 3. Kết quả và thảo luận: Quy trình chế tạo mẫu La2/3Pb1/3Mn0,9Zn0,1O3; Phổtán sắc năng lƣợng EDS của mẫu La2/3Pb1/3Mn0,9Zn0,1O3; Ảnh hiển vi điện tử quét; Nghiên cứu cấu trúc tinh thể mẫu; Tính chất điện của mẫu; Nghiên cứu tính chất từ của mẫu

Browsing by Author Nguyễn, Huy Sinh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • V_L1_00158_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Ngọc Thành;  Advisor: Thân, Đức Hiền; Nguyễn, Huy Sinh (2001)

 • Luận án trình bày một số nét cơ bản về sự phát triển của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao (SDNĐC) và các đặc tính của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao có chứa Bimusth. Tác giả đi sâu nghiên cứu công nghệ chế tạo và các phương pháp nghiên cứu vật liệu SDNĐC loạ (...); Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý nhiệt độ thấp và kỹ thuật Kriohen -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001; Luận án trình bày một số nét cơ bản về sự phát triển của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao (SDNĐC) và các đặc tính của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao có chứa Bimusth. Tác giả đi sâu nghiên cứu công nghệ chế tạo và các phương pháp nghiên cứu vật liệu SDNĐC loại Bi-2212, nghiên cứu mối quan...

 • document (2).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Nguyễn, Huy Sinh; Hoàng, Ngọc Thành; Thân, Đức Hiền (1995)

 • Tính chất của hợp chất siêu dẫn nhiệt độ cao (SDNĐC) chứa Bi chịu ảnh hưởng rất mạnh của các điều kiện công nghệ. Nhiều công trình đã nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên các kết quả công bố còn chưa nhất quán. Công trình trước đây bước đầu đề cập đến vấn đề nhiệt độ tạo pha siêu dẫn trong các hợp chất chứa Bi- (1112) và (2212).

 • 05050003531.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thành;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài về bài tập sáng tạo trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Tìm hiểu thực trạng việc dạy và học bài tập sáng tạo môn Vật lí ở trường trung học phổ thông Kinh Môn – Kinh Môn – Hải Dương. Biên soạn được một hệ thống bài tập dựa trên các dấu hiệu nhận biết của bài tập sáng tạo đó là: Bài tập có nhiều cách giải, bài tập có hình thức tương tự nhưng nội dung biến đổi, bài tập thí nghiệm về Vật lí, bài tập cho thiếu hoặc thừa dữ kiện, bài tập nghịch lí và ngụy biện, bài toán “hộp đen”. Trong các dạng bài tập này đều có bài giải mẫu và những bài tập cùng dạng để học sinh tự giải. Một số bài tập được lựa chọn để thiết kế 03 kịch ...

 • 00060000066.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Nguyễn, Anh Tuấn; Trần, , Đình Thọ; Vũ, Văn Khải; Ngô, Thanh Tâm; Nguyễn, Minh Thúy (2009)

 • Khảo sát hệ đo: chuẩn nhiệt độ và đo nhiệt độ ở vùng nhiệt độ thấp. Tìm hiểu các phép đo: điện trở, từ trở, từ nhiệt và các phép đo từ. Chế tạo và phân tích cấu trúc các hệ mẫu nghiên cứu: La1-xCaxMnO3; Nd1-xSrMnO3; La¬1-xPbxMn1-y(TM)yO3. Đo đạc các thông số điện, từ, nhiệt, tính toán và vẽ đồ thị

 • DT_00786.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Hồng Quang; Nguyễn, Huy Sinh; Trần, Hoài Thanh (2008)

 • Chế tạo màng mỏng bán dẫn từ vùng cấm rộng loại AIN pha tạp Cr và Mn có nhiệt độ Curie trên nhiệt độ phòng với chất lượng cao bằng phún xạ catốt một chiều và xoay chiều. Nồng độ nguyên tố pha tạp được thay đổi, các điều kiện chế tạo được thay đổi và tối ưu hóa. Tìm hiểu các vấn đề lý thuyết liên quan đến hiệu ứng chuyển và từ xẩy ra trong vật liệu. Động thời nghiên cứu một cách hệ thống các tính chất của vật liệu và sự phụ thuộc của chúng vào các điều kiện chế tạo

 • DT_00743.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Huy Sinh; Phạm, Hồng Quang; Trần, Đình Thọ (2007)

 • Tìm kiếm quy trình công nghệ ổn định chế tạo các hệ mẫu perovskite loại ABO3 có cấu trúc đơn pha. Nghiên cứu các tính chất chuyển như nhiệt, điện, từ và các tính chất khác của các hệ mẫu Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 với Re là các nguyên tố đất hiếm và A là các nguyên tố kim loại chuyển tiếp 3d. Nghiên cứu một vài tính chất của Van-spin và hiện tượng bán dẫn xuyên ngầm. Kết quả nghiên cứu: Đã tìm kiếm và ổn định quy trình công nghệ chế tạo các mẫu gốm Perovskite. Chế tạo các hệ mẫu Perovskite Re1-xCax (Mn1-yAy)O3 có cấu trúc đơn pha và có nhiệt độ chuyển pha Curie gần nhiệt độ phòng

 • SPL_14-18_PhungThiHanh.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phùng, Thị Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Khóa luận này đã trình bày vắn tắt lược sử những quan niệm về nhiệt và những khái niệm cơ bản trong NĐLH. Những khái niệm này là tiền đề để nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn NĐLH trong hiện tại. Trình bày quá trình phát triển của môn NĐLH và tầm quan trọng của nó trong tự nhiên, trong khoa học và ứng dụng trong cuộc sống. Trình bày một cách chi tiết về nguyên lý số NĐLH – cơ sở để xác định và định nghĩa về nhiệt độ - một đại lượng vô cùng quan trọng trong NĐLH. Từ nguyên lý số 0, khóa luận đi sâu tìm hiểu lý thuyết NĐLH về nhiệt độ tuyệt đối, lý thuyết Carnot, lý thuyết Maxwell kết hợp với thuyết động học phân tử các chất khí để đưa ra những định nghĩa chính xác về nhiệt độ trong ...

 • V_L1_00264_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thanh Mai;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh; Đặng, Lê Minh (2007)

 • Nghiên cứu một số tính chất của hệ perovskite La1xCaxMnO3-. Xem xét ảnh hưởng của nồng độ oxy tới cấu trúc và các tính chất điện, từ của hệ. Nghiên cứu hiệu ứng thay thế trực tiếp vị trí Mn bằng các nguyên tố kim loại chuyển tiếp 3d trong hợp chất ( như Fe, Co, Ni, Al, Cr và Cu). Khảo sát một số tính chất như hiệu ứng từ nhiệt, từ điện trở và trật tự điện tích của hệ trên đây khi thiếu một lượng Lantan trong hợp chất.; Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 01050001621.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Quang Thọ;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2014)

 • Kết quả của luận văn: 1.Các mẫu nghiên cứu mà chúng tôi chế tạo được La2/3Pb1/3Mn1-xZnxO3 (x = 0,00 và 0,05) là đơn pha có cấu trúc perovskite dạng hexangonal. Với nồng độ pha tạp Zn (x = 0,05) gần như không ảnh hưởng đến cấu trúc tinh thể của mẫu. 2. Các đường cong điện trở và mômen từ phụ thuộc của các mẫu cho thấy có chuyển pha kim loại sắt từ sang điện môi ở mẫu x = 0,00 và kim loại sắt từ sang bán dẫn ở mẫu pha tạp Zn (x = 0,05) ở vùng nhiệt độ T > 350K. Ngoài ra còn quan sát thấy một chuyển pha lạ tại T < 50K mà chúng tôi qui cho đó là chuyển pha kim loại sắt từ mạnh sang kim loại sắt từ yếu hơn. 3. Các mẫu nghiên cứu có tồn tại trạng thái cluster (hoặc spin) glass trong vùng nh...

 • 01050003899.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Phương;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2018)

 • Sau khi thực hiện các nghiên cứu, luận văn đã thu được một số kết quả sau: a. Trình bày vắn tắt một số lý thuyết và tính chất cơ bản của vật liệu siêu dẫn cổ điển. Đồng thời tóm lược một vài kết quả nghiên cứu một số tính chất và cơ chế điển hình của vật liệu SDNĐC chứa Bi và hệ Y- 123 trong thời gian từ 1986 đến 2010. b. Bằng phương pháp công nghệ gốm, đã chế tạo được một số mẫu SDNĐC Bi – 2223 với sự thay thế danh định của các nguyên tố kim loại 3d có từ tính như Fe, Co và Ni vào vị trí Cu và nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tử 3d lên các tính chất của hệ SDNĐC chứa Bi đem so sánh với hệ Y- 123. c. Các kết quả nghiên cứu trên hệ siêu dẫn Bi2Sr2Ca2(Cu1-xMx)3Oy được phân tích...

 • 01050001369.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2014)

 • Nghiên cứu tính chất của hệ vật liệu cobaltite, tập trung chủ yếu vào hệ La1-xSrxCoO3 trong dải nồng độ pha tạp Sr từ x= 0 đến x= 0,5. Các hợp chất cấu trúc perovskite có công thức hóa học chung dạng ABO3. Hợp chất La1-xSrxCoO3 có cấu trúc perovskite dạng ABO3 trong đó ion La3+ và ion Sr2+ nằm ở vị trí A (Sr2+ thay thế một phần La3+ ở vị trí A), các ion Con+(Co3+ và Co4+) ở vị trí B, tuy nhiên hầu hết cấu trúc các ô cơ sở của loại perovskite này đều đã bị biến điệu, hệ số trục c/a và thể tích ô cơ sở tăng chút ít do sự pha tạp thêm Strontium (Sr). Hợp chất La1-xSrxCoO3 với x [0, 0,7] , kết quả chỉ ra rằng tại x=0,5 thì hợp chất có đối xứng dạng lập phương. Khi x= 0,02 vùng sắt từ có t...

 • 01050000850_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Minh Tiến;  Advisor: Nguyễn, Huy Sinh (2012)

 • Nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của hệ vật liệu PEROVSKITE La1-xCaxMnO3:Hợp chất côban trong perovskite; Kích thước của cation ở vị trí A; Trường bát diện, sự tách mức năng lượng và trật tự quỹ đạo trong trường tinh thể bát diện; Hiệu ứng Jahn – Tell (...)

 • 01050002798.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Ngọc Hiển;  Advisor: Vũ, Văn Khải; Nguyễn, Huy Sinh (2015)

 • Chương 1. Trình bày những đặc điểm quan trọng của vật liệu Perovskite LaMnO3. Chương 2. Trình bày Thực nghiệm: Chế tạo mẫu bằng phương pháp phản ứng pha rắn; Phép đo SEM và EDS; Xác định cấu trúc tinh thể của mẫu; Đo điện trở và từ trở; Đo từ độ bằng phương pháp từ kế mẫu rung (VSM). Chương 3. Kết quả và thảo luận: Quy trình chế tạo mẫu La2/3Pb1/3Mn0,9Zn0,1O3; Phổtán sắc năng lƣợng EDS của mẫu La2/3Pb1/3Mn0,9Zn0,1O3; Ảnh hiển vi điện tử quét; Nghiên cứu cấu trúc tinh thể mẫu; Tính chất điện của mẫu; Nghiên cứu tính chất từ của mẫu