Browsing by Author Nguyễn, Khắc Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 00050005652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Quang;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Trên phương diện lý luận, luận văn đã làm rõ khái niệm và nội dung của những nhóm quyền con người của phạm nhân cần được bảo đảm. Trên phương diện lập pháp, luận văn làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc bảo đảm các quyền con người của phạm nhân. Ngoài ra luận văn còn tìm hiểu về pháp luật Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức và Anh trong việc bảo đảm quyền của phạm nhân. Trên phương diện thực tiễn, luận văn đã khảo sát thực tiễn thực thi các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm các quyền con người của phạm nhân và chỉ ra được những điểm bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành. Từ cơ sở lý luận, lập pháp và thực tiễn, tác giả đã đưa ra những giải ...

 • 975-1-1892-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Khắc Hải (2011)

 • Bài viết đã làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về bản chất của nhà nước và pháp luật Việt Nam kiểu mới và nhận thức-khoa học về vấn đề này; thực trạng của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi lần thứ 1) hiện hành, đồng thời đưa ra những kiến giải lập pháp cụ thể đối với Dự thảo 03 Hiến pháp sửa đổi (lần thứ 2) và một số quy định cơ bản về quyền tư pháp (trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước theo ba nhánh) trong Hiến pháp của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

 • 00050005679.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Phòng vệ chính đáng là quyền rất quan trọng được ghi nhận trực tiếp hay gián tiếp trong các văn bản pháp luật của Việt Nam, mà đậm nét nhất là trong Bộ luật hình sự. Quyền phòng vệ tồn tại trên cơ sở quyền vốn có là quyền con người, ngoài ra đây còn là quyền quan trọng góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, giúp cho Bộ luật hình sự đạt được mục đích và nhiệm vụ, góp phần gìn giữ những giá trị được thừa nhận chung của xã hội.

 • 00050005326.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Danh Đại;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Luận văn đã kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, thực tiễn lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật; giữa nghiên cứu thực định, nghiên cứu mang tính chất xã học. Cách đặt vấn đề vừa mang tính khái quát vừa mang tính cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong toàn bộ kết cấu và nội dung trình bày của luận văn. Trên cơ sở kết quả phân tích về mặt lý luận, về thực tiễn (bao gồm cả thực tiễn lập pháp lẫn thực tiễn áp dụng pháp luật) luận văn đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thi hành các quy định của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các vấn đề trình bày trong luận văn có tính logic, mạch lạc, rõ ràng, văn phong trong sáng, mang tín...

 • 00050006159.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thanh Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2: Những vấn đề lí luận về hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng hình sự. Chương 3: Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và thực tiễn thi hành. Chương 4; Yêu cầu và giải pháp bảo đảm hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam

 • TC_02786.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2013)

 • Giai đoạn 2011-2015 đánh dấu một bước tiến trong hoạt động đấu tranh phòng chống mua bán người tại Việt Nam bằng việc ký kết hợp tác quốc tế với các nước cũng như thông qua một đạo luật và xây dựng kế hoạch quốc gia cho giai đoạn này. Nghiên cứu này phân tích thực trạng hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống mua bán người tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

 • 1258-1-2456-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2013)

 • Giai đoạn 2011-2015 đánh dấu một bước tiến trong hoạt động đấu tranh phòng chống mua bán người tại Việt Nam bằng việc ký kết hợp tác quốc tế với các nước cũng như thông qua một đạo luật và xây dựng kế hoạch quốc gia cho giai đoạn này. Nghiên cứu này phân tích thực trạng hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống mua bán người tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

 • 00050004406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Trung; Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu chuyên khảo, có hệ thống ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học về thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết nhiều vấn đề về phương diện lý luận và thực tiễn thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Những điểm mới cơ bản của luận văn là: Một là, tổng hợp các quan điểm khoa học trong và ngoài nước về thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ để xây dựng khái niệm thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, bảo đảm tí...

 • 00050003829_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn tổng hợp những quan điểm khoa học về tội phạm về tham nhũng để xây dựng nên khái niệm về tội phạm về tham nhũng. Tác giả luận văn đã nghiên cứu, đánh giá tình hình xét xử các tội phạm này, những tồn tại, hạn chế của những quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050003836_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Về mặt lý luận, luận văn đã phân tích một số vấn đề lý luận chung về thi hành án hình sự, hoãn thi hành án hình sự, khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của hoãn thi hành án hình sự tại Việt Nam. Từ đó đưa ra những khái niệm, đặc điểm chung mang tính khái quát về hoãn thi hành án hình sự. Ngoài ra luận văn còn nêu lên vai trò và ý nghĩa của các quy định về hoãn thi hành án hình sự trong hoạt động thi hành án hình sự nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung. Bên cạnh đó luận văn còn nghiên cứu một số nét về hoãn thi hành án hình sự ở một số nước điển hình trên thế giới. Từ đó có những phân tích so sánh những quy định đó với những quy định hiện có của Việt Nam và rút ra những b...

 • 4159-85-7860-3-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2018)

 • Nghiên cứu này làm rõ những vấn đề cơ bản về nạn nhân của tội phạm trên phương diện xã hội và pháp lý. Nghiên cứu đưa ra định nghĩa về nạn nhân của tội phạm, phân tích quá trình nạn nhân hóa và nguyên nhân của nó được phát triển dựa trên các học thuyết như thuyết mô hình lối sống, thuyết cách tiếp cận hoạt động thường xuyên và thuyết cơ hội. Bên cạnh đó, bài báo nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế và quyền của nạn nhân như quyền tiếp cận công lý và đối xửcông bằng, quyền bồi thường, quyền đền bù và quyền được hỗ trợ. Vai trò của nạn nhân tội phạm trong hệ thống tư pháp hình sự và trách nhiệm của Chính phủ cũng là những vấn đề cốt lõi được đề cập trong nghiên cứu này

 • 1280-1-2500-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2013)

 • Việc nhận thức sự tác động của toàn cầu hóa thị trường thế giới đến tội phạm có tổ chức là hết sức cần thiết. Sự phát triển của kinh tế toàn cầu là không đồng nhất và thậm chí có sự khác biệt lớn ở các vùng, khu vực khác nhau trên thế giới. Liên quan đến sự thay đổi kinh tế thì tội phạm có tổ chức đã chuyển từ những dạng tội phạm truyền thống như tống tiền sang những dạng mới hơn và củng cố vai trò của nó ở trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa là vấn đề rất phức tạp nhưng chiếu vào tội phạm có tổ chức thì chúng ta có thể nhận thấy toàn cầu hóa có tác động lên cả cấu trúc và các hoạt động của nó. Thêm vào đó, sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật quốc gia, khu vực, quốc tế trong đấu t...

 • 4057-85-7527-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải; Lê, Hồng Thái; Trịnh, Xuân Tùng (2017)

 • Nghiên cứu này đề cập đến tội phạm có tổ chức là một mối đe dọa mới và những thách thức mà pháp luật hình sự Việt Nam phải đối mặt. Tội phạm có tổ chức đã chuyển từ các hoạt động phạm tội truyền thống sang các dạng mới và củng cố vai trò của nó trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa tác động đến các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức, tạo ra các cấu trúc đa dạng của tội phạm có tổ chức tại Việt Nam. Nhận diện được các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức và mô tả chính xác những đặc trưng của chúng trong Bộ luật hình sự là cơ sở cho việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các thành viên của các cơ cấu tội phạm có tổ chức.

 • 00050010064.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đỗ, Văn Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2019)

 • Khái niệm, các đặc điểm các quy định về phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản trong luật hình sự Việt Nam. Trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với phạm tội có tổ chức trong tội cướp giật tài sản. Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam về phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản. Thực tiễn và những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, xét xử các vụ án đồng phạm và phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2018. Những cơ sở pháp lý và thực tiễn trong nước và quốc tế để hoàn thiện các quy định về phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản, cũng như nâng cao hiệu quả đấu tranh chống loại t...

 • 00050004035_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Quang;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống buôn bán người như: khái niệm, mục tiêu, yêu cầu; những yếu tố tác động đến phòng, chống buôn bán người. Đánh giá thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người giai đoạn 2008 - 2013, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân. Dự báo tình hình hoạt động của tội phạm buôn bán người, nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội và đề xuất các giải pháp, kiến nghị tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm buôn bán người ở Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Khắc Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45
 • 00050005652.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Quang;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Trên phương diện lý luận, luận văn đã làm rõ khái niệm và nội dung của những nhóm quyền con người của phạm nhân cần được bảo đảm. Trên phương diện lập pháp, luận văn làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc bảo đảm các quyền con người của phạm nhân. Ngoài ra luận văn còn tìm hiểu về pháp luật Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức và Anh trong việc bảo đảm quyền của phạm nhân. Trên phương diện thực tiễn, luận văn đã khảo sát thực tiễn thực thi các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm các quyền con người của phạm nhân và chỉ ra được những điểm bất cập, hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành. Từ cơ sở lý luận, lập pháp và thực tiễn, tác giả đã đưa ra những giải ...

 • 975-1-1892-1-10-20160518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Văn Cảm; Trịnh, Tiến Việt; Nguyễn, Khắc Hải (2011)

 • Bài viết đã làm sáng tỏ tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh về bản chất của nhà nước và pháp luật Việt Nam kiểu mới và nhận thức-khoa học về vấn đề này; thực trạng của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi lần thứ 1) hiện hành, đồng thời đưa ra những kiến giải lập pháp cụ thể đối với Dự thảo 03 Hiến pháp sửa đổi (lần thứ 2) và một số quy định cơ bản về quyền tư pháp (trên cơ sở mô hình tổ chức bộ máy quyền lực Nhà nước theo ba nhánh) trong Hiến pháp của giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam.

 • 00050005679.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Tâm;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Phòng vệ chính đáng là quyền rất quan trọng được ghi nhận trực tiếp hay gián tiếp trong các văn bản pháp luật của Việt Nam, mà đậm nét nhất là trong Bộ luật hình sự. Quyền phòng vệ tồn tại trên cơ sở quyền vốn có là quyền con người, ngoài ra đây còn là quyền quan trọng góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, giúp cho Bộ luật hình sự đạt được mục đích và nhiệm vụ, góp phần gìn giữ những giá trị được thừa nhận chung của xã hội.

 • 00050005326.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Danh Đại;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Luận văn đã kết hợp giữa nghiên cứu lý luận, thực tiễn lập pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật; giữa nghiên cứu thực định, nghiên cứu mang tính chất xã học. Cách đặt vấn đề vừa mang tính khái quát vừa mang tính cụ thể. Điều đó được thể hiện rõ trong toàn bộ kết cấu và nội dung trình bày của luận văn. Trên cơ sở kết quả phân tích về mặt lý luận, về thực tiễn (bao gồm cả thực tiễn lập pháp lẫn thực tiễn áp dụng pháp luật) luận văn đã đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thi hành các quy định của Bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Các vấn đề trình bày trong luận văn có tính logic, mạch lạc, rõ ràng, văn phong trong sáng, mang tín...

 • 00050006159.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thanh Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Chí; Nguyễn, Khắc Hải (2015)

 • Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. Chương 2: Những vấn đề lí luận về hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng hình sự. Chương 3: Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm và thực tiễn thi hành. Chương 4; Yêu cầu và giải pháp bảo đảm hiệu lực của kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam

 • TC_02786.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2013)

 • Giai đoạn 2011-2015 đánh dấu một bước tiến trong hoạt động đấu tranh phòng chống mua bán người tại Việt Nam bằng việc ký kết hợp tác quốc tế với các nước cũng như thông qua một đạo luật và xây dựng kế hoạch quốc gia cho giai đoạn này. Nghiên cứu này phân tích thực trạng hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống mua bán người tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

 • 1258-1-2456-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2013)

 • Giai đoạn 2011-2015 đánh dấu một bước tiến trong hoạt động đấu tranh phòng chống mua bán người tại Việt Nam bằng việc ký kết hợp tác quốc tế với các nước cũng như thông qua một đạo luật và xây dựng kế hoạch quốc gia cho giai đoạn này. Nghiên cứu này phân tích thực trạng hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống mua bán người tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

 • 00050004406.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Đức Trung; Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu chuyên khảo, có hệ thống ở cấp độ một luận văn thạc sĩ luật học về thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng, góp phần giải quyết nhiều vấn đề về phương diện lý luận và thực tiễn thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ. Những điểm mới cơ bản của luận văn là: Một là, tổng hợp các quan điểm khoa học trong và ngoài nước về thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ để xây dựng khái niệm thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, bảo đảm tí...

 • 00050003829_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn tổng hợp những quan điểm khoa học về tội phạm về tham nhũng để xây dựng nên khái niệm về tội phạm về tham nhũng. Tác giả luận văn đã nghiên cứu, đánh giá tình hình xét xử các tội phạm này, những tồn tại, hạn chế của những quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

 • 00050003836_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Sơn;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Về mặt lý luận, luận văn đã phân tích một số vấn đề lý luận chung về thi hành án hình sự, hoãn thi hành án hình sự, khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của hoãn thi hành án hình sự tại Việt Nam. Từ đó đưa ra những khái niệm, đặc điểm chung mang tính khái quát về hoãn thi hành án hình sự. Ngoài ra luận văn còn nêu lên vai trò và ý nghĩa của các quy định về hoãn thi hành án hình sự trong hoạt động thi hành án hình sự nói riêng và hoạt động tư pháp nói chung. Bên cạnh đó luận văn còn nghiên cứu một số nét về hoãn thi hành án hình sự ở một số nước điển hình trên thế giới. Từ đó có những phân tích so sánh những quy định đó với những quy định hiện có của Việt Nam và rút ra những b...

 • 4159-85-7860-3-10-20180702.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2018)

 • Nghiên cứu này làm rõ những vấn đề cơ bản về nạn nhân của tội phạm trên phương diện xã hội và pháp lý. Nghiên cứu đưa ra định nghĩa về nạn nhân của tội phạm, phân tích quá trình nạn nhân hóa và nguyên nhân của nó được phát triển dựa trên các học thuyết như thuyết mô hình lối sống, thuyết cách tiếp cận hoạt động thường xuyên và thuyết cơ hội. Bên cạnh đó, bài báo nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế và quyền của nạn nhân như quyền tiếp cận công lý và đối xửcông bằng, quyền bồi thường, quyền đền bù và quyền được hỗ trợ. Vai trò của nạn nhân tội phạm trong hệ thống tư pháp hình sự và trách nhiệm của Chính phủ cũng là những vấn đề cốt lõi được đề cập trong nghiên cứu này

 • 1280-1-2500-1-10-20160606.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải (2013)

 • Việc nhận thức sự tác động của toàn cầu hóa thị trường thế giới đến tội phạm có tổ chức là hết sức cần thiết. Sự phát triển của kinh tế toàn cầu là không đồng nhất và thậm chí có sự khác biệt lớn ở các vùng, khu vực khác nhau trên thế giới. Liên quan đến sự thay đổi kinh tế thì tội phạm có tổ chức đã chuyển từ những dạng tội phạm truyền thống như tống tiền sang những dạng mới hơn và củng cố vai trò của nó ở trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa là vấn đề rất phức tạp nhưng chiếu vào tội phạm có tổ chức thì chúng ta có thể nhận thấy toàn cầu hóa có tác động lên cả cấu trúc và các hoạt động của nó. Thêm vào đó, sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật quốc gia, khu vực, quốc tế trong đấu t...

 • 4057-85-7527-1-10-20170329.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Khắc Hải; Lê, Hồng Thái; Trịnh, Xuân Tùng (2017)

 • Nghiên cứu này đề cập đến tội phạm có tổ chức là một mối đe dọa mới và những thách thức mà pháp luật hình sự Việt Nam phải đối mặt. Tội phạm có tổ chức đã chuyển từ các hoạt động phạm tội truyền thống sang các dạng mới và củng cố vai trò của nó trong các hoạt động khác. Toàn cầu hóa tác động đến các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức, tạo ra các cấu trúc đa dạng của tội phạm có tổ chức tại Việt Nam. Nhận diện được các hoạt động và các cấu trúc của tội phạm có tổ chức và mô tả chính xác những đặc trưng của chúng trong Bộ luật hình sự là cơ sở cho việc quy định trách nhiệm hình sự đối với các thành viên của các cơ cấu tội phạm có tổ chức.

 • 00050010064.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đỗ, Văn Hiếu;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2019)

 • Khái niệm, các đặc điểm các quy định về phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản trong luật hình sự Việt Nam. Trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với phạm tội có tổ chức trong tội cướp giật tài sản. Thực trạng pháp luật hình sự Việt Nam về phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản. Thực tiễn và những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong công tác điều tra, xét xử các vụ án đồng phạm và phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013-2018. Những cơ sở pháp lý và thực tiễn trong nước và quốc tế để hoàn thiện các quy định về phạm tội có tổ chức đối với tội cướp giật tài sản, cũng như nâng cao hiệu quả đấu tranh chống loại t...

 • 00050004035_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Quang;  Advisor: Nguyễn, Khắc Hải (2014)

 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về phòng, chống buôn bán người như: khái niệm, mục tiêu, yêu cầu; những yếu tố tác động đến phòng, chống buôn bán người. Đánh giá thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán người giai đoạn 2008 - 2013, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân. Dự báo tình hình hoạt động của tội phạm buôn bán người, nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội và đề xuất các giải pháp, kiến nghị tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm buôn bán người ở Việt Nam.