Browsing by Author Nguyễn, Kim Giao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • V_L0_02430_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh Sơn;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Trình bày tổng quan về bảo mật thông tin: khái niệm, đánh giá hệ mật, cơ sở toán học. Nghiên cứu các hệ thống mật mã được sử dụng rộng rãi như: Data Encryption Standard (DES), Rivest’s Cipher (RC), Gost 28147-89, International Data Encryption Algorithm (ID (...); Dân ch ủ v ớ i nghĩa chính là quy ề n thu ộ c v ề nhân dân mãi luôn là giá tr ị cao quý mà loài ngư ờ i hư ớ ng đ ế n. Dư ớ i góc đ ộ chính tr ị h ọ c, vi ệ c xây d ự ng và th ự c hành dân ch ủ là m ộ t trong nh ữ ng phương th ứ c quan tr ọ ng nh ấ t đ ể gi ả i phóng h ế t năng l ự c và phát huy h ế t ti ề m năng sáng t ạ o, s ứ c m ạ nh trí tu ệ c ...

 • DT_00219.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Chử, Văn An; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Văn Cương; Nguyễn, Văn Ngọ; Vũ, Như Cương (2003)

 • Xây dựng hệ thống truyền số qua cáp quang. Nghiên cứu triển khai kỹ thuật đo kiểm trong công nghệ truyền dẫn phân số đồng bộ SDH dùng trong thông tin quang. Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu, điều chế giải điều chế tín hiệu dùng trong truyền dẫn số.

 • V_L0_01344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Chương;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2007)

 • Tổng quan về công nghệ MPLS: Lịch sử phát triển; Tổng quan về công nghệ MPLS. Cấu trúc của mạng MPLS: Định nghĩa về nhãn trong MPLS; Cấu trúc khung của nhãn trong MPLS; Cấu trúc tế bào của nhãn trong MPLS; Mặt phẳng chuyển tiếp và mặt phẳng điều khiển; Thuật toán chuyển tiếp nhãn; Phân phối nhãn; Duy trì nhãn. Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong MPLS: Trung kế lưu lượng trong MPLS; Các bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS; Thuộc tính tham số lưu lượng; Các mô hình khôi phục lưu lượng trong MPLS. Mô phỏng và phân tích với NS2: Môi trường mô phỏng; Cài đặt và cấu hình phần mềm mô phỏng; Các tình huống mô phỏng trong NS2

 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • V_L0_02487.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Huệ;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Phân tích những nguyên tắc di trú lên mạng NGN. Trong đó đưa ra những khái niệm, định nghĩa, những đặc điểm, những yêu cầu đối với NGN và cấu trúc mạng NGN. Phân tích một số Công nghệ chuyển mạch gói cho mạng lõi và các vấn đề liên quan đến QoS. Đặc biệt là triển khai MPLS trong mạng IP và mạng ATM. Trong chương 2 này luận văn còn đề cập đến các giải pháp di trú sang NGN từ mạng hiện tại. Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ MPLS trong việc xây dựng mạng tích hợp đa dịch vụ Ngành Công an. Trong chương này tập trung phân tích để lựa chọn các tiêu chuẩn kết nối, công nghệ chuyển mạch được sử dụng trong mạng NGN để áp dụng cho mạng Viễn thông dùng riêng trong quá trình di trú tới NGN.

 • V_L0_02432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trường;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Khái quát về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về công nghệ, các thành phần cơ bản, các thành phần điều khiển hoạt động của MPLS và các ứng dụng của MPLS. Nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong MPLS như vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS), các đặc tính của QoS, công nghệ QoS, chất lượng dịch vụ trong MPLS, MPLS và công nghệ định luồng. Trình bày tổng quan về công nghệ định luồng (streaming), nghiên cứu bộ mã hóa/giải mã và các giao thức định luồng Video. Tiến hành xây dựng mô hình thực nghiệm mô phỏng công nghệ định luồng trên MPLS và xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng định luồng MPLS, phân tích các kết quả thu được. Đưa ra một số hướng nghiên cứu tiếp theo để làm rõ hiệu qu...

 • V_L0_02432_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trường;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Khái quát về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về công nghệ, các thành phần cơ bản, các thành phần điều khiển hoạt động của MPLS và các ứng dụng của MPLS. Nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong MPLS như vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS), các đặc t (...)

 • DT_00272.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn (2004)

 • Trình bày cấu trúc các tổng đài số tích hợp, cách lập trình tổng đài, tính năng của tổng đài trong mạng viễn thông số hiện đại các dịch vụ viễn thông tiên tiến. Xây dựng mô hình mạng viễn thông số tích hợp và xây dựng mô hình mạng PBX-ISDN làm nền tảng cho việc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông trên mạng ISDN. Trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu triển khai thử nghiệm các dịch vụ ISDN qua nhiều loại tổng đài và thiết bị đầu cuối đa dịch vụ. Thông qua việc sử dụng công cụ phân tích giao thức báo hiệu trên thiết bị đầu cuối thông minh cho phép kiểm nghiệm lý thuyết toàn bộ quá trình trao đổi báo hiệu giữa người sử dụng và mạng

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • V_L0_02443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Lân;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Tổng quan về cấu trúc, các thành phần cơ bản, nguyên tắc hoạt động và các ứng dụng của chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Giới thiệu chung về mạng riêng ảo (VPN) và nguyên tắc hoạt động của mạng riêng ảo, đánh giá và phân tích các ưu nhược điểm của từng loại. Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (VPN/MPLS), trong đó tập trung làm rõ kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống, đồng thời đánh giá về chất lượng dịch vụ. Nghiên cứu tình hình triển khai mạng riêng ảo dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tại tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam nói chung và Viễn thông Hà Nội nói riêng, đưa ra một số dịch vụ mạng riêng ả...

 • V_L0_02433_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Lân;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Tổng quan về cấu trúc, các thành phần cơ bản, nguyên tắc hoạt động và các ứng dụng của chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Giới thiệu chung về mạng riêng ảo (VPN) và nguyên tắc hoạt động của mạng riêng ảo, đánh giá và phân tích các ưu nhược điểm của từng (...)

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • 00060000049.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Bùi, Trọng Ninh; Mầu, Văn Phương (2010)

 • Xem xét các đề xuất trước đó về một số giải thuật điều khiển lưu lượng dựa trên cơ chế tuyến dự phòng [3,9], đánh giá tính ổn định và đưa ra một số điều kiện để đảm bảo tính ổn định của giải thuật. Để giải thuật có thể được áp dụng vào thực tế, đề tài đã tìm cách kết hợp sử dụng một số giao thức cơ bản của MPLS (RSVP-TE…) nhằm đơn giản hóa các thủ tục, để giải thuật có tính ổn định cho phép.

 • V_L0_00065_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử Đức Trình;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2002)

 • Luận văn tổng quan về hệ thông tin quang, đồng thời nghiên cứu ưu, nhược điểm của laser bán dẫn, tác động của nhiệt độ môi trường đến sự không ổn định công suất nguồn phát. Trên cơ sở đó thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa bộ nguồn cấp dòng cho laser bán dẫn c (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_00880.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Bá Công;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng thông tin đường sắt Việt Nam, tìm hiểu thực trạng mạng thông tin quang đường sắt hiện tại. Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng khai thác mạng có hiệu quả. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu trong công tác điều độ chạy tàu, xây dựng hệ thống điều độ ứng dụng công nghệ GPS kết hợp với GIS khai thác cơ sở hạ tầng mạng thông tin quang làm mạng truyền dẫn. Kết quả cho thấy tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ đã giải quyết được những vấn đề còn thiếu của hệ thống điều độ hiện tại. Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu trợ giúp đắc lực trong việc quản lý và giúp nâng cao chất lượng phục vụ và tính hiệu quả củ...

 • V_L1_00262_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Năm;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2007)

 • Tổng quan về mạng riêng ảo: giới thiệu về công nghệ mạng riêng ảo VPN, các ưu điểm, phân loại, một số giao thức tạo đường hầm của VPN. Đi sâu trình bày về giao thức SSL và mô hình, nguyên lý hoạt động của các loại SSL VPN. Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở OpenVPN để thiết lập mạng riêng ảo dựa trên giao thức SSL có cấu trúc điểm-điểm hoặc điểm -đa điểm. Đồng thời trình bày việc xây dựng phần mềm ISLabVPN để tăng cường tính bảo mật trong xác thực người dùng client cũng như tính năng quản trị đối với OpenVPN

 • V_L0_00640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2005)

 • Khái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng phổ biến, tiên tiến như VoIP, VPN... Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình mạng IP đa truy nhập trong phòng thí nghiệm với các công nghệ khởi nguồn từ PSTN và ISDN, ADSL. Khái quát về công nghệ ATM, công nghệ chồng phủ IP trên nền ATM, phương thức hoạt động của nó. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mạng IPoA tại phòng thí nghiệm, trình bày một số thực nghiệm phân tích giám sát sự hoạt động của mạng ATM, mạng IPoA, đo các thông ...

 • V_L0_00640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2005)

 • Khái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng phổ biến, tiên tiến như VoIP, VPN... Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình mạng IP đa truy nhập trong phòng thí nghiệm với các công nghệ khởi nguồn từ PSTN và ISDN, ADSL. Khái quát về công nghệ ATM, công nghệ chồng phủ IP trên nền ATM, phương thức hoạt động của nó. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mạng IPoA tại phòng thí nghiệm, trình bày một số thực nghiệm phân tích giám sát sự hoạt động của mạng ATM, mạng IPoA, đo các thông ...

Browsing by Author Nguyễn, Kim Giao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • V_L0_02430_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Vinh Sơn;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Trình bày tổng quan về bảo mật thông tin: khái niệm, đánh giá hệ mật, cơ sở toán học. Nghiên cứu các hệ thống mật mã được sử dụng rộng rãi như: Data Encryption Standard (DES), Rivest’s Cipher (RC), Gost 28147-89, International Data Encryption Algorithm (ID (...); Dân ch ủ v ớ i nghĩa chính là quy ề n thu ộ c v ề nhân dân mãi luôn là giá tr ị cao quý mà loài ngư ờ i hư ớ ng đ ế n. Dư ớ i góc đ ộ chính tr ị h ọ c, vi ệ c xây d ự ng và th ự c hành dân ch ủ là m ộ t trong nh ữ ng phương th ứ c quan tr ọ ng nh ấ t đ ể gi ả i phóng h ế t năng l ự c và phát huy h ế t ti ề m năng sáng t ạ o, s ứ c m ạ nh trí tu ệ c ...

 • DT_00219.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Chử, Văn An; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Văn Cương; Nguyễn, Văn Ngọ; Vũ, Như Cương (2003)

 • Xây dựng hệ thống truyền số qua cáp quang. Nghiên cứu triển khai kỹ thuật đo kiểm trong công nghệ truyền dẫn phân số đồng bộ SDH dùng trong thông tin quang. Nghiên cứu các phương pháp xử lý tín hiệu, điều chế giải điều chế tín hiệu dùng trong truyền dẫn số.

 • V_L0_01344.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Chương;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2007)

 • Tổng quan về công nghệ MPLS: Lịch sử phát triển; Tổng quan về công nghệ MPLS. Cấu trúc của mạng MPLS: Định nghĩa về nhãn trong MPLS; Cấu trúc khung của nhãn trong MPLS; Cấu trúc tế bào của nhãn trong MPLS; Mặt phẳng chuyển tiếp và mặt phẳng điều khiển; Thuật toán chuyển tiếp nhãn; Phân phối nhãn; Duy trì nhãn. Kỹ thuật điều khiển lưu lượng trong MPLS: Trung kế lưu lượng trong MPLS; Các bài toán cơ bản của kỹ thuật lưu lượng trên MPLS; Thuộc tính tham số lưu lượng; Các mô hình khôi phục lưu lượng trong MPLS. Mô phỏng và phân tích với NS2: Môi trường mô phỏng; Cài đặt và cấu hình phần mềm mô phỏng; Các tình huống mô phỏng trong NS2

 • DT_00223.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Khang Cường; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2003)

 • Nghiên cứu kiến trúc mạng ISDN và thiết kế hệ thống, lắp đặt mạng ISDN-PBX. Kết quả đạt được là: Thiết kế xây dựng mạng số đa dịch vụ ISDN-PBX. Tiến hành thử nghiệm các dịch vụ truyền thông hiện đại đặc trưng cho mạng ISDN qua tổng đài 150E office Com. Dịch một sách chuyên khảo về mạng đa dịch vụ băng rộng. Xây dựng 2 bài thực tập chuyên đề về tổng đài Hicom 150E office Com và các dịch vụ truyền thông số thực hiện trên mạng ISDN-PBX

 • V_L0_02487.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Thanh Huệ;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Phân tích những nguyên tắc di trú lên mạng NGN. Trong đó đưa ra những khái niệm, định nghĩa, những đặc điểm, những yêu cầu đối với NGN và cấu trúc mạng NGN. Phân tích một số Công nghệ chuyển mạch gói cho mạng lõi và các vấn đề liên quan đến QoS. Đặc biệt là triển khai MPLS trong mạng IP và mạng ATM. Trong chương 2 này luận văn còn đề cập đến các giải pháp di trú sang NGN từ mạng hiện tại. Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ MPLS trong việc xây dựng mạng tích hợp đa dịch vụ Ngành Công an. Trong chương này tập trung phân tích để lựa chọn các tiêu chuẩn kết nối, công nghệ chuyển mạch được sử dụng trong mạng NGN để áp dụng cho mạng Viễn thông dùng riêng trong quá trình di trú tới NGN.

 • V_L0_02432.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trường;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Khái quát về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về công nghệ, các thành phần cơ bản, các thành phần điều khiển hoạt động của MPLS và các ứng dụng của MPLS. Nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong MPLS như vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS), các đặc tính của QoS, công nghệ QoS, chất lượng dịch vụ trong MPLS, MPLS và công nghệ định luồng. Trình bày tổng quan về công nghệ định luồng (streaming), nghiên cứu bộ mã hóa/giải mã và các giao thức định luồng Video. Tiến hành xây dựng mô hình thực nghiệm mô phỏng công nghệ định luồng trên MPLS và xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng định luồng MPLS, phân tích các kết quả thu được. Đưa ra một số hướng nghiên cứu tiếp theo để làm rõ hiệu qu...

 • V_L0_02432_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Trường;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Khái quát về chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Nghiên cứu về công nghệ, các thành phần cơ bản, các thành phần điều khiển hoạt động của MPLS và các ứng dụng của MPLS. Nghiên cứu các vấn đề cụ thể trong MPLS như vấn đề chất lượng dịch vụ (QoS), các đặc t (...)

 • DT_00272.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn (2004)

 • Trình bày cấu trúc các tổng đài số tích hợp, cách lập trình tổng đài, tính năng của tổng đài trong mạng viễn thông số hiện đại các dịch vụ viễn thông tiên tiến. Xây dựng mô hình mạng viễn thông số tích hợp và xây dựng mô hình mạng PBX-ISDN làm nền tảng cho việc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông trên mạng ISDN. Trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu triển khai thử nghiệm các dịch vụ ISDN qua nhiều loại tổng đài và thiết bị đầu cuối đa dịch vụ. Thông qua việc sử dụng công cụ phân tích giao thức báo hiệu trên thiết bị đầu cuối thông minh cho phép kiểm nghiệm lý thuyết toàn bộ quá trình trao đổi báo hiệu giữa người sử dụng và mạng

 • DT_00339.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Giao; Lê, Văn Toàn; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Quốc Tuấn; Phạm, Phi Hùng (2004)

 • Nghiên cứu khai thác các tính năng ưu việt của các tổng đài nội bộ PBX-ISDN. Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng viễn thông số dựa trên các tổng đài nội bộ ISDN, bước dầu triển khai thử nghiệm các dịch vụ viễn thông tiên tiến trên mô hình mạng viễn thông số đã được xây dựng.Từ đó, xây dựng các bài thực tập chuyên đề về tổng đài số, công nghệ truyền thông đa phương tiện trên mạng viễn thông số

 • V_L0_02443.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Lân;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Tổng quan về cấu trúc, các thành phần cơ bản, nguyên tắc hoạt động và các ứng dụng của chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Giới thiệu chung về mạng riêng ảo (VPN) và nguyên tắc hoạt động của mạng riêng ảo, đánh giá và phân tích các ưu nhược điểm của từng loại. Nghiên cứu công nghệ mạng riêng ảo dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức (VPN/MPLS), trong đó tập trung làm rõ kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống, đồng thời đánh giá về chất lượng dịch vụ. Nghiên cứu tình hình triển khai mạng riêng ảo dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tại tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam nói chung và Viễn thông Hà Nội nói riêng, đưa ra một số dịch vụ mạng riêng ả...

 • V_L0_02433_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Ngọc Lân;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2009)

 • Tổng quan về cấu trúc, các thành phần cơ bản, nguyên tắc hoạt động và các ứng dụng của chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS). Giới thiệu chung về mạng riêng ảo (VPN) và nguyên tắc hoạt động của mạng riêng ảo, đánh giá và phân tích các ưu nhược điểm của từng (...)

 • DT_00352.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Phi Hùng; Nguyễn, Khang Cường; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Nguyễn, Thị Hồng; Nguyễn, Văn Mậu; Nguyễn, Đình Long; Phạm, Thị Hồng (2004)

 • Mở ra những hướng nghiên cứu mới như: công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL- cấu trúc hệ thống, giao thức và dịch vụ, công nghệ VoIP với chuẩn H.323, các hệ thống mạng quản lý, công nghệ ATM và ứng dụng để nâng cấp hệ thống mạng lõi của mạng viễn thông số, công nghệ mạng thế hệ mới NGN.. Xây dựng hạ tầng mạng viễn thông số với các luồng 30B+D. Đo kiểm và phân tích giao thức trên ISDN. Xây dựng hệ thống Web Server phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu về hệ thống viễn thông

 • 00060000049.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Hồng; Nguyễn, Kim Giao; Nguyễn, Quốc Tuấn; Bùi, Trọng Ninh; Mầu, Văn Phương (2010)

 • Xem xét các đề xuất trước đó về một số giải thuật điều khiển lưu lượng dựa trên cơ chế tuyến dự phòng [3,9], đánh giá tính ổn định và đưa ra một số điều kiện để đảm bảo tính ổn định của giải thuật. Để giải thuật có thể được áp dụng vào thực tế, đề tài đã tìm cách kết hợp sử dụng một số giao thức cơ bản của MPLS (RSVP-TE…) nhằm đơn giản hóa các thủ tục, để giải thuật có tính ổn định cho phép.

 • V_L0_00065_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử Đức Trình;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2002)

 • Luận văn tổng quan về hệ thông tin quang, đồng thời nghiên cứu ưu, nhược điểm của laser bán dẫn, tác động của nhiệt độ môi trường đến sự không ổn định công suất nguồn phát. Trên cơ sở đó thiết kế, chế tạo và tối ưu hóa bộ nguồn cấp dòng cho laser bán dẫn c (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Khoa Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_00880.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Bá Công;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng thông tin đường sắt Việt Nam, tìm hiểu thực trạng mạng thông tin quang đường sắt hiện tại. Trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng khai thác mạng có hiệu quả. Đi sâu nghiên cứu ứng dụng công nghệ định vị toàn cầu trong công tác điều độ chạy tàu, xây dựng hệ thống điều độ ứng dụng công nghệ GPS kết hợp với GIS khai thác cơ sở hạ tầng mạng thông tin quang làm mạng truyền dẫn. Kết quả cho thấy tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều độ đã giải quyết được những vấn đề còn thiếu của hệ thống điều độ hiện tại. Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu trợ giúp đắc lực trong việc quản lý và giúp nâng cao chất lượng phục vụ và tính hiệu quả củ...

 • V_L1_00262_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Năm;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2007)

 • Tổng quan về mạng riêng ảo: giới thiệu về công nghệ mạng riêng ảo VPN, các ưu điểm, phân loại, một số giao thức tạo đường hầm của VPN. Đi sâu trình bày về giao thức SSL và mô hình, nguyên lý hoạt động của các loại SSL VPN. Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở OpenVPN để thiết lập mạng riêng ảo dựa trên giao thức SSL có cấu trúc điểm-điểm hoặc điểm -đa điểm. Đồng thời trình bày việc xây dựng phần mềm ISLabVPN để tăng cường tính bảo mật trong xác thực người dùng client cũng như tính năng quản trị đối với OpenVPN

 • V_L0_00640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2005)

 • Khái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng phổ biến, tiên tiến như VoIP, VPN... Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình mạng IP đa truy nhập trong phòng thí nghiệm với các công nghệ khởi nguồn từ PSTN và ISDN, ADSL. Khái quát về công nghệ ATM, công nghệ chồng phủ IP trên nền ATM, phương thức hoạt động của nó. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mạng IPoA tại phòng thí nghiệm, trình bày một số thực nghiệm phân tích giám sát sự hoạt động của mạng ATM, mạng IPoA, đo các thông ...

 • V_L0_00640.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao (2005)

 • Khái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng phổ biến, tiên tiến như VoIP, VPN... Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình mạng IP đa truy nhập trong phòng thí nghiệm với các công nghệ khởi nguồn từ PSTN và ISDN, ADSL. Khái quát về công nghệ ATM, công nghệ chồng phủ IP trên nền ATM, phương thức hoạt động của nó. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mạng IPoA tại phòng thí nghiệm, trình bày một số thực nghiệm phân tích giám sát sự hoạt động của mạng ATM, mạng IPoA, đo các thông ...