Browsing by Author Nguyễn, Lân Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00060000171.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Văn Hợp; Đào, Thị Lương; Nguyễn, Lân Dũng; Nguyễn, Kim Nữ Thảo (2013)

 • Phân lập 400 chủng vi sinh vật (VSV) bao gồm các (VSV hiếu khí, kị khí, vi tảo silic). Đánh giá, giải trình tự gien và đưa vào cataloge: 300 chủng VSV ở VTCC. Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các chất có hoạt tính sinh học ccho 50 chủng xạ khuẩn. Xây dựng Atlat và Handbook cho nghiên cứu phân loại 20 chủng xạ khuẩn và nấm sợi. Bảo quản và lưu giữ ổn định nguồn gien VSV của Bảo tàng giống VSV bằng các phương pháp khác nhau: 9000 chủng trong lạnh sâu, 2800 chủng trong nitơ lỏng và 2800 chủng bằng đông khô. Báo cáo kiểm tra điểm định kỳ khả năng sống của 400 chủng được bảo quản bằng 3 phương pháp. Sử dụng phần mềm ACCESS để quản lý 9000 chủng VSV trên máy tính. Đưa vào cataloge điện tử 30...

 • 190_p26-p281.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Dũng (2006)

 • Tôi có nhiều người bạn cùng trang lứa nhưng với anh dù chỉ hơn tôi một tuổi, dù cùng học với nhau từ thời niên thiếu tại trường Hùng Vương (Phú Thọ) và những năm học Đại học Sư phạm Khoa học tại Việt Nam học xá (1954-1956) nhưng tôi vẫn gọi anh là Anh xưng Tôi, vì tôi rất kính trọng anh. Anh học giỏi lắm. Đậu tiến sĩ ở Đại học Tổng hợp Lômônôxôp (Nga), tiến sĩ khoa học ở Đại học Bách khoa Varsava (Ba Lan). Anh là Viện sĩ tới 4 Viện Hàn lâm Khoa học (Thế giới thứ ba, Châu Âu, Tiệp Khắc, Ukrain). Với 103 công trình và 12 sách tham khảo đã công bố trong và ngoài nước, anh là tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi. Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng ...

 • TNS04970.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Dũng (2015)

 • Chúng ta đã có những đường lối chính xác của Đảng và Nhà nước thông qua Nghị quyết số 29-NQ/Tưngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 Khoá XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính Phủ, Nghị quyết số 678/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 40/2000 ngày 9/12/2000 của Quốc hội liên quan đến công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 • NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA DỊCH CHIẾT TỪ SINH KHỐI NẤM CORDYCEPS MILITARIS (L.) LINK PHÂN LẬP TỪ TỰ NHIÊN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Hương Quỳnh; Dương, Văn Hợp; Lê, Mai Hương; Nguyễn, Lân Dũng (2008)

 • DTM has been isolated from a wild Cordycep sample collected in Tay Tang- China. The selected fungus was subjected to polyphasic taxonomic, optimum conditions for harvesting biomass and anticancer cells activity study. It was identified as Cordycep militaris based on morphology and phylogenetic analysis Medium MT5, pH6 at 25°C, after 5-7 days were DTM's optimum cultural conditions for harvesting these selected fungal biomass. The hot water extract from Cordycep militaris DTM biomass demonstrated a potential cytotoxic effect against the proliferation of the human cancer cells with an IC50 of 30 µg/ml to Hep-2, RD, LU. More ever, the alcohol extract of its biomass also demonstrated a pot...

 • Nội dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hoài;  Advisor: Đinh, Thúy Hằng; Nguyễn, Lân Dũng (2015)

 • Chương 1. Xử lý chất thải hữu cơ theo công nghệ phân hủy kỵ khí sinh methane trong điều kiện nhiễm mặn; Bản chất sinh học của phân hủy kỵ khí sinh methane; Đa dạng di truyền và đặc tính sinh học của Vi sinh vật sinh methane (VSVSMT); Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ bằng phân hủy kỵ khí sinh methane; Nghiên cứu về VSVSMT và công nghệ phân hủy kỵ khí tạo biogas ở Việt Nam. Chương 2. Vật liệu và nghiên cứu các đặc tính sinh học của VSVSMT. Chương 3. Đưa ra kết quả và thảo luận: Làm giàu VSVSMT từ trầm tích biển Nha Trang và Cát Bà; VSVSMT chiếm ưu thế trong các mẫu làm giàu; Phân lập VSVSMT từ các mẫu làm giàu; Nghiên cứu đặc tính sinh học của các chủng VSVSMT phân lập; Tạo nguồn VSVSMT...

 • V_L1_00305_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Lương;  Advisor: Nguyễn, Lân Dũng; Phạm, Văn Ty (2008)

 • Trình bày đa dạng sinh học, đa dạng vi sinh học, đại cương về nấm men và ứng dụng của nấm men trong đời sống; Trình bày các mẫu thu thập, các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân lập, phương pháp phân loại, xác định hoạt tính enzym, hoạt tính kháng sinh, sinh khối, pH và các điều kiện nuôi cấy từ đó đưa ra các kết quả về phân lập nấm men, phân loại nấm men sinh bào tử bắn, vị trí phân loại của các chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi Bullera và chi Kockovaella; Nghiên cứu sự đa dạng của nấm men sinh bào tử bắn ở vườn Quốc gia Cúc Phương và hoạt tính sinh học của chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi Bullera, từ đó đưa ra một số kết luận và kiến nghị.; Electronic Resources...

 • 00060000068.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Ty; Nguyễn, Lân Dũng; Nguyễn, Thanh Dương; Bùi, Việt Hà; Đào, Thị Lương; Trần, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Duy Thịnh; Phạm, Đức Ngọc; Nguyễn, Thị Thúy Hằng (2007)

 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có những đặc điểm: có khả năng sinh các chất hoạt động sinh học (enzym ngoại bào) phân giải nhanh các chất hữu cơ không mong muốn trong cao tôm; Có khả năng sinh chất kháng khuẩn chống một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở tôm. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân loại các chủng lựa chọn. Lựa chọn điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng và sinh tổng hợp các hoạt chất sinh học. Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh (probiotic) để xử lý nước ao nuôi tôm. Khảo nghiệm chế phẩm ở phòng thí nghiệm và trong ao nuôi Phân lập và tuyển chọn bộ vi sinh vật có khả năng sinh các chất có hoạt tính sinh học cao, giúp phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừ...

 • 248 p40-p42_Trung tam hanh chinh moi cua Malaysia _ GS.NGND Nguyen Lan Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Dũng (2014)

 • Chúng tôi đến Malaysia vào trung tuần tháng 10/2011 để tham dự hội thảo châu Á lần thứ 8 về Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên vi sinh vật. Từ sân bay chúng tôi được đưa đến một khách sạn ngay gần đó tưởng chỉ là một nhà khách tạm dùng cho các lữ khách nhỡ máy bay nhưng đây lại là một khách sạn rất lớn và thường xuyên dùng để tổ chức các hội nghị lớn quốc tế và quốc nội - khách sạn Pan Pacific.

Browsing by Author Nguyễn, Lân Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00060000171.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Dương, Văn Hợp; Đào, Thị Lương; Nguyễn, Lân Dũng; Nguyễn, Kim Nữ Thảo (2013)

 • Phân lập 400 chủng vi sinh vật (VSV) bao gồm các (VSV hiếu khí, kị khí, vi tảo silic). Đánh giá, giải trình tự gien và đưa vào cataloge: 300 chủng VSV ở VTCC. Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các chất có hoạt tính sinh học ccho 50 chủng xạ khuẩn. Xây dựng Atlat và Handbook cho nghiên cứu phân loại 20 chủng xạ khuẩn và nấm sợi. Bảo quản và lưu giữ ổn định nguồn gien VSV của Bảo tàng giống VSV bằng các phương pháp khác nhau: 9000 chủng trong lạnh sâu, 2800 chủng trong nitơ lỏng và 2800 chủng bằng đông khô. Báo cáo kiểm tra điểm định kỳ khả năng sống của 400 chủng được bảo quản bằng 3 phương pháp. Sử dụng phần mềm ACCESS để quản lý 9000 chủng VSV trên máy tính. Đưa vào cataloge điện tử 30...

 • 190_p26-p281.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Dũng (2006)

 • Tôi có nhiều người bạn cùng trang lứa nhưng với anh dù chỉ hơn tôi một tuổi, dù cùng học với nhau từ thời niên thiếu tại trường Hùng Vương (Phú Thọ) và những năm học Đại học Sư phạm Khoa học tại Việt Nam học xá (1954-1956) nhưng tôi vẫn gọi anh là Anh xưng Tôi, vì tôi rất kính trọng anh. Anh học giỏi lắm. Đậu tiến sĩ ở Đại học Tổng hợp Lômônôxôp (Nga), tiến sĩ khoa học ở Đại học Bách khoa Varsava (Ba Lan). Anh là Viện sĩ tới 4 Viện Hàn lâm Khoa học (Thế giới thứ ba, Châu Âu, Tiệp Khắc, Ukrain). Với 103 công trình và 12 sách tham khảo đã công bố trong và ngoài nước, anh là tấm gương sáng cho thế hệ chúng tôi. Giải thưởng Hồ Chí Minh, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Kháng ...

 • TNS04970.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Dũng (2015)

 • Chúng ta đã có những đường lối chính xác của Đảng và Nhà nước thông qua Nghị quyết số 29-NQ/Tưngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 Khoá XI, Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 của Chính Phủ, Nghị quyết số 678/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 40/2000 ngày 9/12/2000 của Quốc hội liên quan đến công cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 • NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA DỊCH CHIẾT TỪ SINH KHỐI NẤM CORDYCEPS MILITARIS (L.) LINK PHÂN LẬP TỪ TỰ NHIÊN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Hương Quỳnh; Dương, Văn Hợp; Lê, Mai Hương; Nguyễn, Lân Dũng (2008)

 • DTM has been isolated from a wild Cordycep sample collected in Tay Tang- China. The selected fungus was subjected to polyphasic taxonomic, optimum conditions for harvesting biomass and anticancer cells activity study. It was identified as Cordycep militaris based on morphology and phylogenetic analysis Medium MT5, pH6 at 25°C, after 5-7 days were DTM's optimum cultural conditions for harvesting these selected fungal biomass. The hot water extract from Cordycep militaris DTM biomass demonstrated a potential cytotoxic effect against the proliferation of the human cancer cells with an IC50 of 30 µg/ml to Hep-2, RD, LU. More ever, the alcohol extract of its biomass also demonstrated a pot...

 • Nội dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Hoài;  Advisor: Đinh, Thúy Hằng; Nguyễn, Lân Dũng (2015)

 • Chương 1. Xử lý chất thải hữu cơ theo công nghệ phân hủy kỵ khí sinh methane trong điều kiện nhiễm mặn; Bản chất sinh học của phân hủy kỵ khí sinh methane; Đa dạng di truyền và đặc tính sinh học của Vi sinh vật sinh methane (VSVSMT); Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ bằng phân hủy kỵ khí sinh methane; Nghiên cứu về VSVSMT và công nghệ phân hủy kỵ khí tạo biogas ở Việt Nam. Chương 2. Vật liệu và nghiên cứu các đặc tính sinh học của VSVSMT. Chương 3. Đưa ra kết quả và thảo luận: Làm giàu VSVSMT từ trầm tích biển Nha Trang và Cát Bà; VSVSMT chiếm ưu thế trong các mẫu làm giàu; Phân lập VSVSMT từ các mẫu làm giàu; Nghiên cứu đặc tính sinh học của các chủng VSVSMT phân lập; Tạo nguồn VSVSMT...

 • V_L1_00305_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Thị Lương;  Advisor: Nguyễn, Lân Dũng; Phạm, Văn Ty (2008)

 • Trình bày đa dạng sinh học, đa dạng vi sinh học, đại cương về nấm men và ứng dụng của nấm men trong đời sống; Trình bày các mẫu thu thập, các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp phân lập, phương pháp phân loại, xác định hoạt tính enzym, hoạt tính kháng sinh, sinh khối, pH và các điều kiện nuôi cấy từ đó đưa ra các kết quả về phân lập nấm men, phân loại nấm men sinh bào tử bắn, vị trí phân loại của các chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi Bullera và chi Kockovaella; Nghiên cứu sự đa dạng của nấm men sinh bào tử bắn ở vườn Quốc gia Cúc Phương và hoạt tính sinh học của chủng nấm men sinh bào tử bắn thuộc chi Bullera, từ đó đưa ra một số kết luận và kiến nghị.; Electronic Resources...

 • 00060000068.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Ty; Nguyễn, Lân Dũng; Nguyễn, Thanh Dương; Bùi, Việt Hà; Đào, Thị Lương; Trần, Thị Thanh Huyền; Nguyễn, Duy Thịnh; Phạm, Đức Ngọc; Nguyễn, Thị Thúy Hằng (2007)

 • Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật có những đặc điểm: có khả năng sinh các chất hoạt động sinh học (enzym ngoại bào) phân giải nhanh các chất hữu cơ không mong muốn trong cao tôm; Có khả năng sinh chất kháng khuẩn chống một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp ở tôm. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân loại các chủng lựa chọn. Lựa chọn điều kiện nuôi cấy thích hợp cho sinh trưởng và sinh tổng hợp các hoạt chất sinh học. Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh (probiotic) để xử lý nước ao nuôi tôm. Khảo nghiệm chế phẩm ở phòng thí nghiệm và trong ao nuôi Phân lập và tuyển chọn bộ vi sinh vật có khả năng sinh các chất có hoạt tính sinh học cao, giúp phân giải nhanh các chất hữu cơ dư thừ...

 • 248 p40-p42_Trung tam hanh chinh moi cua Malaysia _ GS.NGND Nguyen Lan Dung.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lân Dũng (2014)

 • Chúng tôi đến Malaysia vào trung tuần tháng 10/2011 để tham dự hội thảo châu Á lần thứ 8 về Bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên vi sinh vật. Từ sân bay chúng tôi được đưa đến một khách sạn ngay gần đó tưởng chỉ là một nhà khách tạm dùng cho các lữ khách nhỡ máy bay nhưng đây lại là một khách sạn rất lớn và thường xuyên dùng để tổ chức các hội nghị lớn quốc tế và quốc nội - khách sạn Pan Pacific.