Browsing by Author Nguyễn, Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • V_L0_01632_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Lộc (2007)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, nhấn mạnh các quan điểm lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong quản lý trường học. Khảo sát thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh trong những năm qua. Đề xuất một số giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của trường giai đoạn 2007-2015, tập trung nhất vào công tác tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ giảng viên; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên; có chính sách đãi ngộ, lương và các hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ giảng viên; kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, nhằm đảm bảo đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng,...

 • 137(1971-2)_p56-62.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc (1971)

 • Thời đại dựng nước đời Hùng Vương – An Dương Vương với hai thành tựu hết sức cơ bản là sự tạo lập một nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và một hình thái Nhà nước sơ khai- nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, không những khẳng định nước ta có lịch sử dựng nước sớm, có một nền văn hiến lâu đời, mà còn đặt cơ sở nền tảng cho toàn bộ sự sinh tồn và phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Vì thế vấn đề nguồn gốc của Thục Phán – An Dương Vương và sự thành lập nước Âu Lạc phải được coi là một trong những vấn đề cốt lõi của lịch sử Việt Nam.

 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Criteria.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • 175(1977-4)_p93-96.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc (1977)

 • Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một đề tài còn phải đi sâu nghiên cứu cần có sự đóng góp về nhiều ngành.Bài viết của Nguyễn Lộc góp ý kiến với tác giả Đinh Văn Nhật nhân có những kết luận khảo cổ học trên một vùng nhất định để thử kiểm tra lại một vài kết luận địa lý học lịch sử của mình đó là các cánh đồng Vĩnh Tường, Yên Lạc và Yên Lãng.

 • 185(1979-2)_p36-47.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Tượng; Nguyễn, Lộc (1979)

 • Bài viết trình bày những suy nghĩ và nghiên cứu bước đầu về kinh đô Văn Lang, tác giả nhằm mục đích trao đổi, bàn bạc nghiên cứu về một vấn đề tuy khó khăn nhưng có ý nghĩa to lớn với nước Văn Lang của dân tộc ta trong buổi đầu dựng nước.

 • 150(1973-3)_p46-53.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc; Văn, Lang (1973)

 • Không biết tự bao giờ thì bắt đầu có truyền thuyết nói rằng hai Bà Trưng được sinh hạ ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo các cụ già Hạ Lôi thì ngôi đền lớn của làng thờ hai Bà hiện nay chính là từ nền nhà cũ của hai Bà mà dựng lên.

Browsing by Author Nguyễn, Lộc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • V_L0_01632_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Lộc (2007)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, nhấn mạnh các quan điểm lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên trong quản lý trường học. Khảo sát thực trạng xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học dân lập Lương Thế Vinh trong những năm qua. Đề xuất một số giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên của trường giai đoạn 2007-2015, tập trung nhất vào công tác tuyển chọn, bổ nhiệm đội ngũ giảng viên; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên; có chính sách đãi ngộ, lương và các hỗ trợ thu nhập cho đội ngũ giảng viên; kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên, nhằm đảm bảo đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng,...

 • 137(1971-2)_p56-62.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc (1971)

 • Thời đại dựng nước đời Hùng Vương – An Dương Vương với hai thành tựu hết sức cơ bản là sự tạo lập một nền văn minh Sông Hồng rực rỡ và một hình thái Nhà nước sơ khai- nhà nước Văn Lang – Âu Lạc, không những khẳng định nước ta có lịch sử dựng nước sớm, có một nền văn hiến lâu đời, mà còn đặt cơ sở nền tảng cho toàn bộ sự sinh tồn và phát triển của quốc gia dân tộc Việt Nam. Vì thế vấn đề nguồn gốc của Thục Phán – An Dương Vương và sự thành lập nước Âu Lạc phải được coi là một trong những vấn đề cốt lõi của lịch sử Việt Nam.

 • Towards the Higher Education 4.0 – Characteristics and Criteria.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Đức; Nguyễn, Hữu Thành Chung; Nghiêm, Xuân Huy; Mai, Thị Quỳnh Lan; Trần, Thị Bích Liễu; Hà, Quang Thụy; Nguyễn, Lộc (2018)

 • Giáo dục đại học đáp ng với cuộc cách mạng công nghiệp lần th tư (gọi tắt “đại học 4.0”) trong nghiên cứu này được xác định là mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo, trong đó thành tố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là triết lý, mục tiêu và phương thức tạo ra giá trị gia tăng; còn thành tố thông minh là phương thức và điều kiện tổ chức thực hiện dựa vào các tiến bộ của công nghệ 4.0. Các đặc trưng cơ bản của mô hình đại học thông minh định hướng đổi mới sáng tạo được mô tả trong mô hình “543”, bao gồm: đào tạo định hướng khởi nghiệp (mô hình 5 trong 1); nghiên cứu hàn lâm định hướng đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (mô hình 4 trong 1); đại học thông m...

 • 175(1977-4)_p93-96.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc (1977)

 • Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là một đề tài còn phải đi sâu nghiên cứu cần có sự đóng góp về nhiều ngành.Bài viết của Nguyễn Lộc góp ý kiến với tác giả Đinh Văn Nhật nhân có những kết luận khảo cổ học trên một vùng nhất định để thử kiểm tra lại một vài kết luận địa lý học lịch sử của mình đó là các cánh đồng Vĩnh Tường, Yên Lạc và Yên Lãng.

 • 185(1979-2)_p36-47.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Tượng; Nguyễn, Lộc (1979)

 • Bài viết trình bày những suy nghĩ và nghiên cứu bước đầu về kinh đô Văn Lang, tác giả nhằm mục đích trao đổi, bàn bạc nghiên cứu về một vấn đề tuy khó khăn nhưng có ý nghĩa to lớn với nước Văn Lang của dân tộc ta trong buổi đầu dựng nước.

 • 150(1973-3)_p46-53.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lộc; Văn, Lang (1973)

 • Không biết tự bao giờ thì bắt đầu có truyền thuyết nói rằng hai Bà Trưng được sinh hạ ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo các cụ già Hạ Lôi thì ngôi đền lớn của làng thờ hai Bà hiện nay chính là từ nền nhà cũ của hai Bà mà dựng lên.