Browsing by Author Nguyễn, Lan Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 00050000814_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Thị Nhuần;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2011)

 • Khái quát chung về chủ quyền quốc gia, toàn cầu hoá và mối quan hệ biện chứng giữa chủ quyền quốc gia và toàn cầu hóa. Nghiên cứu những vấn đề chủ quyền quốc gia với kinh nghiệm của các nước EU trong quá trình toàn cầu hoá. Việt Nam với vấn đề chủ quyền (...)

 • 00050004303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2014)

 • Luận văn đã đã phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản của Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và ảnh hưởng của Công ước đến hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, học viên đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị về việc Việt Nam gia nhập Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các giải pháp cụ thể cho việc Việt Nam gia nhập Công ước Viên năm 1980 thông qua đó thúc đẩy việc gia nhập Công ước viên năm 1980 của Việt Nam.

 • 00050004311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra phương hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 trong việc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng.

 • 00050010157.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thảo Anh;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2019)

 • Trình bày Cơ sở lý luận về hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại quốc tế và các hiệp định quan trọng về vấn đề này. Pháp luật một số quốc gia điển hình và thực trạng pháp luật Việt Nam về hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại quốc tế. Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống hàng rào kỹ thuật về môi trường ở Việt Nam.

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050000837_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2011)

 • Phân tích yêu cầu đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế nội khối ASEAN, từ việc khái quát quá trình hình thành và phát triển của ASEAN, đặt ra yêu cầu cần phải đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế nội khối trước xu hướng toàn cầu hóa - khu vực hóa đang diễn (...)

 • 00050004866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Xuân Huy;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2014)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tổng thể các quy phạm phạm luật về lý luận và thực tiễn việc công nhận các bản án và quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay cũng như quá trình phát triển của các quy phạm pháp luật này làm cơ sở cho những người làm việc trong ngành tòa án về việc công nhận và cho thi hành các bản án và quyết định dân sự, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết của Tòa án một số nước trên thế giới. Qua việc nghiên cứu thực trạng giải quyết quan hệ pháp luật này trong một số năm gần đây, Luận văn đã đánh giá những mặt đã đạt được, mặt còn hạn chế để tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm góp phần nâ...

 • Bai 7-OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lan Nguyên (2009)

 • Trong thời đại bùng nổ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ như hiện nay đã tạo ra nhiều hình thức, phương pháp mới đẻ khai thác tác phẩm và truyền bá chúng trong thời gian ngắn, khiến cho việc bảo hộ các đối tượng quyền tác giả càng đóng vai trò quan trọng hơn bap giờ hết. Nâng cao hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp bách, đặc biệt khi mà hệ thống này ở Việt Nam hiện nay còn nhiều điểm bất cập. Bởi vậy, trong thời gian tới nhiệm vụ của chúng ta là chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của vấn đề bảo hộ quyền tác giả trên thực tế.

 • 1912-1-3718-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lan Nguyên (2009)

 • Trong thời đại bùng nổ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ như hiện nay đã tạo ra nhiều hình thức, phương pháp mới đẻ khai thác tác phẩm và truyền bá chúng trong thời gian ngắn, khiến cho việc bảo hộ các đối tượng quyền tác giả càng đóng vai trò quan trọng hơn bap giờ hết. Nâng cao hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp bách, đặc biệt khi mà hệ thống này ở Việt Nam hiện nay còn nhiều điểm bất cập. Bởi vậy, trong thời gian tới nhiệm vụ của chúng ta là chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của vấn đề bảo hộ quyền tác giả trên thực tế.

 • 3914-1-7217-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lan Nguyên (2003)

 • Điều ước và tập quán quốc tế, về nguyên tắc, được coi là cách thức chủ yếu xây dựng quy phạm pháp luật quốc tế bắt buộc, hay còn gọi là luật “cứng” (“hard” law). Hai hình thức này được sự ủng hộ đặc biệt từ các quốc gia theo trường phái thực nghiệm luận lý (positivist) trong luật quốc tế, có nghĩa là các quốc gia sẽ không bị ràng buộc vào một quy tắc trước khi họ thừa nhận hoặc tỏ ý thừa nhận là quy phạm pháp lý bắt buộc. Mặc dù, điều ước quốc tế được xem là phương thức làm luật phổ biến trong lĩnh vực môi trường, các quốc gia có thể ưa chuộng tập quán vì một số lý do. Không có những thủ tục phê chuẩn phức tạp như điều ước quốc tế, những quy tắc tập quán là cách thức dễ dàng hơn để đạ...

 • 00050003022.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2013)

 • Tổng quan pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật 3 nước: Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu. Pháp luật Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu.

Browsing by Author Nguyễn, Lan Nguyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 41
 • 00050000814_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chử, Thị Nhuần;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2011)

 • Khái quát chung về chủ quyền quốc gia, toàn cầu hoá và mối quan hệ biện chứng giữa chủ quyền quốc gia và toàn cầu hóa. Nghiên cứu những vấn đề chủ quyền quốc gia với kinh nghiệm của các nước EU trong quá trình toàn cầu hoá. Việt Nam với vấn đề chủ quyền (...)

 • 00050004303.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2014)

 • Luận văn đã đã phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản của Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và ảnh hưởng của Công ước đến hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế của các doanh nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở đó, học viên đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị về việc Việt Nam gia nhập Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và các giải pháp cụ thể cho việc Việt Nam gia nhập Công ước Viên năm 1980 thông qua đó thúc đẩy việc gia nhập Công ước viên năm 1980 của Việt Nam.

 • 00050004311.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2014)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005. Ngoài ra, luận văn còn đưa ra phương hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 trong việc giải quyết xung đột pháp luật về hợp đồng.

 • 00050010157.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Thảo Anh;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2019)

 • Trình bày Cơ sở lý luận về hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại quốc tế và các hiệp định quan trọng về vấn đề này. Pháp luật một số quốc gia điển hình và thực trạng pháp luật Việt Nam về hàng rào kỹ thuật về môi trường trong thương mại quốc tế. Định hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống hàng rào kỹ thuật về môi trường ở Việt Nam.

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

 • 00050000837_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2011)

 • Phân tích yêu cầu đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế nội khối ASEAN, từ việc khái quát quá trình hình thành và phát triển của ASEAN, đặt ra yêu cầu cần phải đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế nội khối trước xu hướng toàn cầu hóa - khu vực hóa đang diễn (...)

 • 00050004866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Xuân Huy;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2014)

 • Luận văn nghiên cứu một cách tổng thể các quy phạm phạm luật về lý luận và thực tiễn việc công nhận các bản án và quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hiện nay cũng như quá trình phát triển của các quy phạm pháp luật này làm cơ sở cho những người làm việc trong ngành tòa án về việc công nhận và cho thi hành các bản án và quyết định dân sự, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết của Tòa án một số nước trên thế giới. Qua việc nghiên cứu thực trạng giải quyết quan hệ pháp luật này trong một số năm gần đây, Luận văn đã đánh giá những mặt đã đạt được, mặt còn hạn chế để tìm ra nguyên nhân, từ đó đưa ra một số kiến nghị giải pháp nhằm góp phần nâ...

 • Bai 7-OK.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lan Nguyên (2009)

 • Trong thời đại bùng nổ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ như hiện nay đã tạo ra nhiều hình thức, phương pháp mới đẻ khai thác tác phẩm và truyền bá chúng trong thời gian ngắn, khiến cho việc bảo hộ các đối tượng quyền tác giả càng đóng vai trò quan trọng hơn bap giờ hết. Nâng cao hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp bách, đặc biệt khi mà hệ thống này ở Việt Nam hiện nay còn nhiều điểm bất cập. Bởi vậy, trong thời gian tới nhiệm vụ của chúng ta là chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của vấn đề bảo hộ quyền tác giả trên thực tế.

 • 1912-1-3718-1-10-20161103.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lan Nguyên (2009)

 • Trong thời đại bùng nổ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ như hiện nay đã tạo ra nhiều hình thức, phương pháp mới đẻ khai thác tác phẩm và truyền bá chúng trong thời gian ngắn, khiến cho việc bảo hộ các đối tượng quyền tác giả càng đóng vai trò quan trọng hơn bap giờ hết. Nâng cao hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật ngày càng trở thành một đòi hỏi cấp bách, đặc biệt khi mà hệ thống này ở Việt Nam hiện nay còn nhiều điểm bất cập. Bởi vậy, trong thời gian tới nhiệm vụ của chúng ta là chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của vấn đề bảo hộ quyền tác giả trên thực tế.

 • 3914-1-7217-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Lan Nguyên (2003)

 • Điều ước và tập quán quốc tế, về nguyên tắc, được coi là cách thức chủ yếu xây dựng quy phạm pháp luật quốc tế bắt buộc, hay còn gọi là luật “cứng” (“hard” law). Hai hình thức này được sự ủng hộ đặc biệt từ các quốc gia theo trường phái thực nghiệm luận lý (positivist) trong luật quốc tế, có nghĩa là các quốc gia sẽ không bị ràng buộc vào một quy tắc trước khi họ thừa nhận hoặc tỏ ý thừa nhận là quy phạm pháp lý bắt buộc. Mặc dù, điều ước quốc tế được xem là phương thức làm luật phổ biến trong lĩnh vực môi trường, các quốc gia có thể ưa chuộng tập quán vì một số lý do. Không có những thủ tục phê chuẩn phức tạp như điều ước quốc tế, những quy tắc tập quán là cách thức dễ dàng hơn để đạ...

 • 00050003022.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Lan Nguyên (2013)

 • Tổng quan pháp luật quốc tế và pháp luật nước ngoài về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật 3 nước: Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu. Pháp luật Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu.