Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 00050000160_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2010)

 • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Làm rõ cơ sở lý luận về kênh phân phối. Phân tích thực trạng kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà thông qua các nội dung về công tác tuyển chọn thành viên kênh, cấu trúc kênh phân phối của công ty, qua đó tìm ra những hạn chế, nguyên (...)

 • V_L0_02747_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2010)

 • 109 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của dịch vụ vận tải hàng không nói chung và dịch vụ vận tải hàng hóa nói riêng. Phân tích thực trạng dịch vụ vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa của Vie (...); Electronic Resources

 • V_L0_02474_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2009)

 • 101 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp vận tải hàng không trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay. Nghiên cứu cụ thể tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) và thị trường Châu Âu, làm rõ thực trạng phát (...); Electronic Resources

Browsing by Author Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • 00050000160_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2010)

 • 92 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Electronic Resources; Làm rõ cơ sở lý luận về kênh phân phối. Phân tích thực trạng kênh phân phối sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà thông qua các nội dung về công tác tuyển chọn thành viên kênh, cấu trúc kênh phân phối của công ty, qua đó tìm ra những hạn chế, nguyên (...)

 • V_L0_02747_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2010)

 • 109 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận của dịch vụ vận tải hàng không nói chung và dịch vụ vận tải hàng hóa nói riêng. Phân tích thực trạng dịch vụ vận tải hàng hóa của Vietnam Airlines. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa của Vie (...); Electronic Resources

 • V_L0_02474_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Vân;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn (2009)

 • 101 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày lý luận chung về thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp vận tải hàng không trong điều kiện hội nhập và phát triển hiện nay. Nghiên cứu cụ thể tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) và thị trường Châu Âu, làm rõ thực trạng phát (...); Electronic Resources