Browsing by Author Nguyễn, MInh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • DT_00108.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Kiều, Hữu Ảnh; Bùi, Thị Việt Hà; Nguyễn, MInh Phương; Phạm, Văn Ty (2001)

 • Áp dụng trên quy mô chăn nuôi ở các hộ gia đình Đối tượng nghiên cứu trong chăn nuôi gia cầm(gà, vịt) Nêu cấu trúc của Xylan, đặc tính của hệ thống enzim phân huỷ Xylan. Sử dụng hoá chất, cơ chất, xét ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến khả năng sinh tổng hợp CMC-Aza và Xylanaza. Đã thử nghiệm trên gia cầm và cho kết quả rất khả quan Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chủng Ap-146 sinh trưởng và tổng hợp enzym CMC-aza và Xylanaza tốt trên môi trường Czapek có bổ sung 5g CMC và 5g Xylan với nhiệt độ nuôi 30 độ C, pH6, thời gian tích luỹ enzym cao nhất là 3 ngày Từ 30 chủng nấm sợi có hoạt tính Xylanaza đã chọn được 1 chủng có hoạt tính CMC-aza và Xylanaza mạnh nhất. Theo ...

 • 02050003281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mỹ Lệ;  Advisor: Nguyễn, MInh Phương (2014)

 • Phân tích sự cần thiết phải đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCC cấp xã đồng thời nêu rõ quan điểm của Đảng, chính phủ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; giới thiệu kinh nghiệm về ĐTBD cán bộ ở một số nước tiên tiến trên thế giới và một số thành phố lớn của Việt Nam. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh từ vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp của của các ngành đoàn thể, công tác đào tạo, kiểm tra, giám sát, nguồn kinh phí đầu tư, các chính sách hỗ trợ công tác ĐTBD và kết quả kết quả đat được trong thời gian qua đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục.

 • 02050003288.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Luân;  Advisor: Nguyễn, MInh Phương (2014)

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên ở tỉnh Hà Tĩnh, luận văn đề xuất quan điểm và các giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên. Hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên. Đánh giá thực trạng vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên ở tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ch...

Browsing by Author Nguyễn, MInh Phương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • DT_00108.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Kiều, Hữu Ảnh; Bùi, Thị Việt Hà; Nguyễn, MInh Phương; Phạm, Văn Ty (2001)

 • Áp dụng trên quy mô chăn nuôi ở các hộ gia đình Đối tượng nghiên cứu trong chăn nuôi gia cầm(gà, vịt) Nêu cấu trúc của Xylan, đặc tính của hệ thống enzim phân huỷ Xylan. Sử dụng hoá chất, cơ chất, xét ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến khả năng sinh tổng hợp CMC-Aza và Xylanaza. Đã thử nghiệm trên gia cầm và cho kết quả rất khả quan Data KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm ĐHQGHN Chủng Ap-146 sinh trưởng và tổng hợp enzym CMC-aza và Xylanaza tốt trên môi trường Czapek có bổ sung 5g CMC và 5g Xylan với nhiệt độ nuôi 30 độ C, pH6, thời gian tích luỹ enzym cao nhất là 3 ngày Từ 30 chủng nấm sợi có hoạt tính Xylanaza đã chọn được 1 chủng có hoạt tính CMC-aza và Xylanaza mạnh nhất. Theo ...

 • 02050003281.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mỹ Lệ;  Advisor: Nguyễn, MInh Phương (2014)

 • Phân tích sự cần thiết phải đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCC cấp xã đồng thời nêu rõ quan điểm của Đảng, chính phủ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới; giới thiệu kinh nghiệm về ĐTBD cán bộ ở một số nước tiên tiến trên thế giới và một số thành phố lớn của Việt Nam. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cấp xã trên địa bàn Hà Tĩnh từ vai trò lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp của của các ngành đoàn thể, công tác đào tạo, kiểm tra, giám sát, nguồn kinh phí đầu tư, các chính sách hỗ trợ công tác ĐTBD và kết quả kết quả đat được trong thời gian qua đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục.

 • 02050003288.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Luân;  Advisor: Nguyễn, MInh Phương (2014)

 • Trên cơ sở phân tích làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên ở tỉnh Hà Tĩnh, luận văn đề xuất quan điểm và các giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên. Hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên. Đánh giá thực trạng vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên ở tỉnh Hà Tĩnh. Đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ch...