Browsing by Author Nguyễn, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00050009720.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Đức (2019)

 • Luận văn đã phân tích các vấn đề lí luận của chính sách pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và vận dụng các vấn đề lí luận đó vào việc nghiên cứu các quy định của Quốc triều Hình luật; trên cơ sở những kết quả thu được từ nghiên cứu Quốc triều Hình luật, nghiên cứu trong mối quan hệ so sánh, đối chiếu với các quy định của Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam hiện đại. Từ đó, rút ra những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu chính sách pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội của Quốc triều Hình luật cụ thể: Hoạch định chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, tổ chức thực thi chính...

 • 00050009647.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Yên;  Advisor: Nguyễn, Minh Đức (2018)

 • - Phân tích, làm rõ lí luận Chuẩn bị phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam, trong đó làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung quy định về Chuẩn bị phạm tội trong pháp luật Hình sự Viêt Nam hiện hành, so sánh chế định chuẩn bị phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam với luật Hính sự một số nước trên thế giới. - Phân tích làm rõ Lịch sử phát triển các trường hợp chuẩn bị phạm tội trong Luật hình sự và nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. - Thực tiễn, kiến nghị hoàn thiện và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Hình sự trong các trường hợp chuẩn bị phạm tội.

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức; Bùi, Thị Lơ; Đỗ, Thị Ngọc Ánh; Nguyễn, Thị My; Nguyễn, Văn Quảng; Trịnh, Văn Hạnh (2017)

 • Kết quả điều tra mối từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã xác định được 84 loài thuộc 22 giống, 8 phân họ và 3 họ. So với các kết quả nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này đã ghi nhận bổ sung 27 loài và 3 giống phân bố ở tỉnh Quảng Bình, 2 loài và 2 giống ở tỉnh Quảng Trị và 6 loài ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích sự phân bố của mối theo các sinh cảnh hay các dải độ cao khác nhau cho thấy rằng: rừng thứ sinh có số loài nhiều nhất (62 loài, chiếm 73,8% tổng số loài thu được ở khu vực nghiên cứu), tiếp đến là rừng nguyên sinh (41 loài, chiếm 48,8%), rừng trồng (34 loài, chiếm 40,5%) và khu dân cư có số lượng loài ít nhất (23 loài, chiếm 27,4%); dải độ cao 300-700m có số...

 • 00050002457_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2013)

 • Khái quát lý luận chung nhất về hoạt động thương mại và các nhân tố tác động đến hoạt động thương mại giữa hai nước Việt Nam và Singapore. Phân tích tình hình phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore, chỉ ra những thành tựu đạt được, những tồn tạ (...); Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources

 • 00050009223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Văn Cừ (2018)

 • Luận văn đã cập nhật các văn bản mới nhất, nghiên cứu toàn diện vấn đề, trong mối tương quan với lịch sử phát triển của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng như năng lực chủ thể của người chưa thành niên. Một số kết quả của Luận văn như sau: Thứ nhất, phân tích được khái niệm, các nguyên tắc và căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đồng thời, phân tích khái niệm về người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành; Thứ hai, nghiên cứu những quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, so sánh với Bộ Luật Dân sự 2005 về việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên; Thứ ba, đánh giá tính phù hợp và khả thi của pháp ...

 • 3.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức (2008)

 • Qua hàng ngàn năm đấu tranh chống ngoại xâm để giành và giữ nền độc lập, chủ quyền đất nước, tổ tiên ta đã đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu, trong đó có những triết lý quân sự – bộ phận quan trọng cấu thành triết lý truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, triết lý truyền thống nói chung, triết lý quân sự của tổ tiên nói riêng còn ít được nghiên cứu. Cho tới nay, chưa có một công trình nghiên cứu riêng về triết lý quân sự truyền thống Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu, tìm hiểu triết lý quân sự truyền thống của dân tộc sẽ góp phần làm rõ cơ sở của những tư tưởng quân sự độc đáo, đặc sắc, đồng thời tìm ra những triết lý cần kế thừa, phát triển trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã ...

 • 01050000284_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2011)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: Toán tử Noether; Hàm dịch chuyển; Toán tử tích phân kì dị; Công thức Sokhotski – Plemeli: Bài toán bờ Riemann trong miền đơn liên; Phân tích hàm ma trận; Toán tử tích phân kì dị với dịch chuyển Carleman. Trình bày lý thuyết giải được của phương trình tích phân kỳ dị đặc trưng tổng quát với dịch chuyển phân tuyến tính Carleman trên đường tròn đơn vị.

 • 02050001035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Minh Đức (2012)

 • Phân tích bối cảnh lịch sử đưa đến yêu cầu xây dựng lực lượng bộ đội đường chiến lược Trường Sơn. Trình bày có hệ thống chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức lực lượng bộ đội đường Trường Sơn trong những năm từ 1959 đến 1968. Giới thiệu quá trình xây dựng và tổ chức lực lượng bộ đội đường Trường Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm 1959 - 1968. Rút ra một số kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng và tổ chức lực lượng bộ đội đường Trường Sơn trong những năm 1959 - 1968

Browsing by Author Nguyễn, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 00050009720.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Thảo;  Advisor: Nguyễn, Minh Đức (2019)

 • Luận văn đã phân tích các vấn đề lí luận của chính sách pháp luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội và vận dụng các vấn đề lí luận đó vào việc nghiên cứu các quy định của Quốc triều Hình luật; trên cơ sở những kết quả thu được từ nghiên cứu Quốc triều Hình luật, nghiên cứu trong mối quan hệ so sánh, đối chiếu với các quy định của Chính sách pháp luật hình sự Việt Nam hiện đại. Từ đó, rút ra những hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật hình sự dựa trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu chính sách pháp luật đối với người chưa thành niên phạm tội của Quốc triều Hình luật cụ thể: Hoạch định chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội, tổ chức thực thi chính...

 • 00050009647.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phú Yên;  Advisor: Nguyễn, Minh Đức (2018)

 • - Phân tích, làm rõ lí luận Chuẩn bị phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam, trong đó làm rõ khái niệm, đặc điểm, nội dung quy định về Chuẩn bị phạm tội trong pháp luật Hình sự Viêt Nam hiện hành, so sánh chế định chuẩn bị phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam với luật Hính sự một số nước trên thế giới. - Phân tích làm rõ Lịch sử phát triển các trường hợp chuẩn bị phạm tội trong Luật hình sự và nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. - Thực tiễn, kiến nghị hoàn thiện và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Hình sự trong các trường hợp chuẩn bị phạm tội.

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức; Bùi, Thị Lơ; Đỗ, Thị Ngọc Ánh; Nguyễn, Thị My; Nguyễn, Văn Quảng; Trịnh, Văn Hạnh (2017)

 • Kết quả điều tra mối từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đã xác định được 84 loài thuộc 22 giống, 8 phân họ và 3 họ. So với các kết quả nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này đã ghi nhận bổ sung 27 loài và 3 giống phân bố ở tỉnh Quảng Bình, 2 loài và 2 giống ở tỉnh Quảng Trị và 6 loài ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích sự phân bố của mối theo các sinh cảnh hay các dải độ cao khác nhau cho thấy rằng: rừng thứ sinh có số loài nhiều nhất (62 loài, chiếm 73,8% tổng số loài thu được ở khu vực nghiên cứu), tiếp đến là rừng nguyên sinh (41 loài, chiếm 48,8%), rừng trồng (34 loài, chiếm 40,5%) và khu dân cư có số lượng loài ít nhất (23 loài, chiếm 27,4%); dải độ cao 300-700m có số...

 • 00050002457_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Chi (2013)

 • Khái quát lý luận chung nhất về hoạt động thương mại và các nhân tố tác động đến hoạt động thương mại giữa hai nước Việt Nam và Singapore. Phân tích tình hình phát triển quan hệ thương mại Việt Nam - Singapore, chỉ ra những thành tựu đạt được, những tồn tạ (...); Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources

 • 00050009223.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Văn Cừ (2018)

 • Luận văn đã cập nhật các văn bản mới nhất, nghiên cứu toàn diện vấn đề, trong mối tương quan với lịch sử phát triển của chế định bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cũng như năng lực chủ thể của người chưa thành niên. Một số kết quả của Luận văn như sau: Thứ nhất, phân tích được khái niệm, các nguyên tắc và căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Đồng thời, phân tích khái niệm về người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hiện hành; Thứ hai, nghiên cứu những quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, so sánh với Bộ Luật Dân sự 2005 về việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người chưa thành niên; Thứ ba, đánh giá tính phù hợp và khả thi của pháp ...

 • 3.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức (2008)

 • Qua hàng ngàn năm đấu tranh chống ngoại xâm để giành và giữ nền độc lập, chủ quyền đất nước, tổ tiên ta đã đúc kết nhiều kinh nghiệm quý báu, trong đó có những triết lý quân sự – bộ phận quan trọng cấu thành triết lý truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, triết lý truyền thống nói chung, triết lý quân sự của tổ tiên nói riêng còn ít được nghiên cứu. Cho tới nay, chưa có một công trình nghiên cứu riêng về triết lý quân sự truyền thống Việt Nam. Vì vậy, nghiên cứu, tìm hiểu triết lý quân sự truyền thống của dân tộc sẽ góp phần làm rõ cơ sở của những tư tưởng quân sự độc đáo, đặc sắc, đồng thời tìm ra những triết lý cần kế thừa, phát triển trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã ...

 • 01050000284_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Đức;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2011)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề cần nghiên cứu: Toán tử Noether; Hàm dịch chuyển; Toán tử tích phân kì dị; Công thức Sokhotski – Plemeli: Bài toán bờ Riemann trong miền đơn liên; Phân tích hàm ma trận; Toán tử tích phân kì dị với dịch chuyển Carleman. Trình bày lý thuyết giải được của phương trình tích phân kỳ dị đặc trưng tổng quát với dịch chuyển phân tuyến tính Carleman trên đường tròn đơn vị.

 • 02050001035.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Bích Ngọc;  Advisor: Nguyễn, Minh Đức (2012)

 • Phân tích bối cảnh lịch sử đưa đến yêu cầu xây dựng lực lượng bộ đội đường chiến lược Trường Sơn. Trình bày có hệ thống chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức lực lượng bộ đội đường Trường Sơn trong những năm từ 1959 đến 1968. Giới thiệu quá trình xây dựng và tổ chức lực lượng bộ đội đường Trường Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm 1959 - 1968. Rút ra một số kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng và tổ chức lực lượng bộ đội đường Trường Sơn trong những năm 1959 - 1968