Browsing by Author Nguyễn, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 162
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Án lệ là một nguồn mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Án lệ là những vụ việc đã xảy ra từ trước đó, được giải quyết qua nội dung của bản án, quyết định của Tòa án và được lưu giữ lại, có tính chất mẫu mực, được coi là nguồn của pháp luật, dùng để tham khảo cho quá trình xử lý các vụ việc có tính chất tương tự. Do là một nguồn mới nên việc áp dụng vẫn còn nhiều lúng túng. Thực tiễn áp dụng án lệ cho thấy một số vấn đề cần khắc phục như: - Số lượng án lệ còn ít, chưa được xây dựng thành hệ thống. - Các nguyên tắc áp dụng còn chưa rõ ràng, chưa có sự hướng dẫn áp dụng dẫn đến sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng trong phạm vi cả nước. - Thẩm p...

 • 00050008903.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quyền Sang;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Luận văn được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh lĩnh vực THADS ,cũng như thực tế áp dụng pháp luật về THADS nói chung và áp dụng pháp luật về cưỡng chế THADS nói riêng. Từ đó, tác giả đã đưa ra cách nhìn tổng quan nhất đề cập đến các vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự, như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện, trình tự thủ tục, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự

 • 01050003290.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các dạng bài tập đại số, tổ hợp lượng giác được giải bằng phương pháp số phức đồng thời nắm được một số kỹ thuật liên quan. Luận văn đã tạo được một đề tài phù hợp cho việc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh trung học phổ thông. Đề tài góp phần thiết thực cho việc dạy các chuyên đề toán trong trường trung học phổ thông, đem lại niềm đan mê sáng tạo trong việc dạy và học toán. Luận văn có sử dụng công thức Moivre là một trong những công thức thú vị và là nền tảng cho một loạt công thức quan trọng khác sau này như phép lũy thừa, khai căn số phức, công thức Ole. Xây dựng một giáo trình có tính hệ thống với thời lượng thu gọn, có thể dùng để giảng dạy về số phức v...

 • 3352-1-5980-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2002)

 • Dịch vụ hành chính công là một vấn đề rất mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UB ngày 6/9/2001 về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại 4 đơn vị: Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Tư pháp, UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Từ Liên...

 • 00050000342_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định (...)

 • TitleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2006)

 • Trình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như: Scanner, Trojans, Sniffer. Nêu một số giải pháp bảo mật hệ thống và mạng như: kiểm soát hệ thống, tạo kết nối an toàn, xây dựng hệ thống firewalls, xây dựng chính sách bảo mật. Tìm hiểu hiện trạng hệ thống mạng máy tính, những nhược điểm của mạng thông tin và quy hoạch lại hệ thống mạng Đại học Quốc gia Hà Nội; từ đó xây dựng mô hình bảo mật hệ thống mạng máy tính

 • V_L0_01010_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2006)

 • Trình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như (...); 141 tr. + CD-ROM; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 00050007195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Tìm hiểu các quy định trong quốc triều hình luật (QTHL) đề cập tới bảo vệ quyền, lợi ích của các nhóm yếu thế (NYT) trong xã hội lúc bấy giờ bao gồm: Phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, người cô quả, các nhóm dân tộc thiểu số ít người. Từ đó tìm ra các quy định tiến bộ, phù hợp có thể học tập, áp dụng vào các quy định của pháp luật hiện nay nhằm thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích cho những NYT chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội hiện nay.

 • 00050006702.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn đã phân tích một cách toàn diện những quy định của Bộ luật Hồng Đức với vấn đề bảo vệ quyền lợi của các nhóm xã hội yếu thế. Các nghiên cứu trước đây của các tác giả khác mới chỉ đề cập đến quy định của Bộ luật Hồng Đức với việc bảo vệ quyền lợi của một đối tượng nhất định nào đó, chẳng hạn như phụ nữ, người già và trẻ em hay đối với người phạm tội là những nhóm đối tượng nhỏ hoặc nghiên cứu những quy định của Bộ luật Hồng Đức về quyền con người nói chung mà chưa có nghiên cứu nào đề cập tới toàn bộ các đối tượng trong nhóm xã hội yếu thế.

 • 00050003046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Chung, 1977-;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2014)

 • Bằng phương pháp tiếp cận hệ thống, luận án nghiên cứu, phân tích, đánh giá những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn, quy định của pháp luật dân sự, luật báo chí, luật sở hữu trí tuệ, luật tố tụng dân sự, thực trạng bảo vệ của Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí. Nghiên cứu lý luận kết hợp khảo sát thực tiễn để nhận diện chính xác nguyên nhân, cách thức xâm phạm quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí,thực trạng bảo vệ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề xuất các giải pháp bảo vệ thích hợp, có hiệu quả cao. Kết quả chung của việc nghiên cứu đề tài của luận văn là sẽ đề xuất một số giải pháp có tính toàn diện từ việc ngh...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn; Nguyễn, Minh Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án. Phân tích, luận giải khái niệm, đặc điểm, tính chất, mục đích, phân loại biểu tình; khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, giới hạn của quyền biểu tình; mối quan hệ giữa quyền biểu tình và một số quyền khác của công dân … Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền biểu tình của công dân như: Khái niệm, đặc điểm, sự cần thiết, vai trò, nội dung, hình thức, các biện pháp bảo đảm quyền biểu tình, các yếu tố, điều kiện tác động đến việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân. Đánh giá tình hình biểu tình và thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam những năm qua; trên cơ...

 • 00050004023_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Như Huế;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam như: khái niệm, đặc điểm quyền đòi nợ; khái niệm, đặc điểm, vai trò bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam; nội dung của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, trong luận văn tôi có tham khảo việc nhận quyền đòi nợ làm tài sản bảo đảm tại một số tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại để từ đó thấy được thực tiễn của việc áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ. Luậ...

 • 01050001224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • 01050001224_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2022)

 • Tìⅿ hiểu ⅿột số vấn đề cơ bản của tư duy sáոg tạo, biểu hiên tư duy sáոg tạo. Ոghiên cứu, biểu hiện của tư duy sáոg tạo ở học siոհ khá, giỏi THCS troոg quá trìոհ dạy học chủ đề Đa thức. Đề xuất ⅿột số biện pháp phát triển năոg lực tư duy sáոg tạo cho học siոհ khá giỏi THCS. Tiến hàոհ thực ոghiệⅿ sư phạⅿ tại trườոg THCS Mỹ Đìոհ 1 để đáոհ giá tíոհ khả thi và hiệu quả của các biện pháp sư phạⅿ đã đề xuất.

Browsing by Author Nguyễn, Minh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 162
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Thúy;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2020)

 • Án lệ là một nguồn mới trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Án lệ là những vụ việc đã xảy ra từ trước đó, được giải quyết qua nội dung của bản án, quyết định của Tòa án và được lưu giữ lại, có tính chất mẫu mực, được coi là nguồn của pháp luật, dùng để tham khảo cho quá trình xử lý các vụ việc có tính chất tương tự. Do là một nguồn mới nên việc áp dụng vẫn còn nhiều lúng túng. Thực tiễn áp dụng án lệ cho thấy một số vấn đề cần khắc phục như: - Số lượng án lệ còn ít, chưa được xây dựng thành hệ thống. - Các nguyên tắc áp dụng còn chưa rõ ràng, chưa có sự hướng dẫn áp dụng dẫn đến sự thiếu nhất quán trong việc áp dụng trong phạm vi cả nước. - Thẩm p...

 • 00050008903.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Quyền Sang;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2017)

 • Luận văn được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh lĩnh vực THADS ,cũng như thực tế áp dụng pháp luật về THADS nói chung và áp dụng pháp luật về cưỡng chế THADS nói riêng. Từ đó, tác giả đã đưa ra cách nhìn tổng quan nhất đề cập đến các vấn đề lý luận về áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự, như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, điều kiện, trình tự thủ tục, cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động áp dụng pháp luật về cưỡng chế thi hành án dân sự

 • 01050003290.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2016)

 • Luận văn đã hệ thống hóa được các dạng bài tập đại số, tổ hợp lượng giác được giải bằng phương pháp số phức đồng thời nắm được một số kỹ thuật liên quan. Luận văn đã tạo được một đề tài phù hợp cho việc giảng dạy, bồi dưỡng học sinh trung học phổ thông. Đề tài góp phần thiết thực cho việc dạy các chuyên đề toán trong trường trung học phổ thông, đem lại niềm đan mê sáng tạo trong việc dạy và học toán. Luận văn có sử dụng công thức Moivre là một trong những công thức thú vị và là nền tảng cho một loạt công thức quan trọng khác sau này như phép lũy thừa, khai căn số phức, công thức Ole. Xây dựng một giáo trình có tính hệ thống với thời lượng thu gọn, có thể dùng để giảng dạy về số phức v...

 • 3352-1-5980-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2002)

 • Dịch vụ hành chính công là một vấn đề rất mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn ở nước ta. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5151/QĐ-UB ngày 6/9/2001 về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại 4 đơn vị: Sở Địa chính - Nhà đất, Sở Tư pháp, UBND quận Tây Hồ, UBND huyện Từ Liên...

 • 00050000342_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hoa;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2010)

 • Trình bày những vấn đề lý luận về bán đấu giá tài sản theo các quy định của pháp luật. Nghiên cứu các trình tự, thủ tục áp dụng các quy phạm pháp luật về nghiệp vụ bán đấu giá trong thực tiễn nước ta, đồng thời phân tích những tồn tại xung quanh việc quy định (...)

 • TitleBảo mật dịch vụ hệ thống mạng máy tính.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2006)

 • Trình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như: Scanner, Trojans, Sniffer. Nêu một số giải pháp bảo mật hệ thống và mạng như: kiểm soát hệ thống, tạo kết nối an toàn, xây dựng hệ thống firewalls, xây dựng chính sách bảo mật. Tìm hiểu hiện trạng hệ thống mạng máy tính, những nhược điểm của mạng thông tin và quy hoạch lại hệ thống mạng Đại học Quốc gia Hà Nội; từ đó xây dựng mô hình bảo mật hệ thống mạng máy tính

 • V_L0_01010_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tuấn (2006)

 • Trình bày các vấn đề chung về mạng máy tính, bảo mật hệ thống và mạng như các vấn đề an ninh mạng, các phương thức mã hoá. Nghiên cứu các vấn đề về lỗ hổng bảo mật, điểm yếu của hệ thống, bảo mật dịch vụ Web và một số phương thức tấn công mạng phổ biến như (...); 141 tr. + CD-ROM; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • 00050007195.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Bình;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Tìm hiểu các quy định trong quốc triều hình luật (QTHL) đề cập tới bảo vệ quyền, lợi ích của các nhóm yếu thế (NYT) trong xã hội lúc bấy giờ bao gồm: Phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật, người cô quả, các nhóm dân tộc thiểu số ít người. Từ đó tìm ra các quy định tiến bộ, phù hợp có thể học tập, áp dụng vào các quy định của pháp luật hiện nay nhằm thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích cho những NYT chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội hiện nay.

 • 00050006702.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2015)

 • Luận văn đã phân tích một cách toàn diện những quy định của Bộ luật Hồng Đức với vấn đề bảo vệ quyền lợi của các nhóm xã hội yếu thế. Các nghiên cứu trước đây của các tác giả khác mới chỉ đề cập đến quy định của Bộ luật Hồng Đức với việc bảo vệ quyền lợi của một đối tượng nhất định nào đó, chẳng hạn như phụ nữ, người già và trẻ em hay đối với người phạm tội là những nhóm đối tượng nhỏ hoặc nghiên cứu những quy định của Bộ luật Hồng Đức về quyền con người nói chung mà chưa có nghiên cứu nào đề cập tới toàn bộ các đối tượng trong nhóm xã hội yếu thế.

 • 00050003046.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thành Chung, 1977-;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2014)

 • Bằng phương pháp tiếp cận hệ thống, luận án nghiên cứu, phân tích, đánh giá những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn, quy định của pháp luật dân sự, luật báo chí, luật sở hữu trí tuệ, luật tố tụng dân sự, thực trạng bảo vệ của Tòa án và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi bảo vệ quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí. Nghiên cứu lý luận kết hợp khảo sát thực tiễn để nhận diện chính xác nguyên nhân, cách thức xâm phạm quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí,thực trạng bảo vệ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề xuất các giải pháp bảo vệ thích hợp, có hiệu quả cao. Kết quả chung của việc nghiên cứu đề tài của luận văn là sẽ đề xuất một số giải pháp có tính toàn diện từ việc ngh...

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Nga;  Advisor: Đặng, Minh Tuấn; Nguyễn, Minh Tuấn (2021)

 • Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án. Phân tích, luận giải khái niệm, đặc điểm, tính chất, mục đích, phân loại biểu tình; khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, giới hạn của quyền biểu tình; mối quan hệ giữa quyền biểu tình và một số quyền khác của công dân … Nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền biểu tình của công dân như: Khái niệm, đặc điểm, sự cần thiết, vai trò, nội dung, hình thức, các biện pháp bảo đảm quyền biểu tình, các yếu tố, điều kiện tác động đến việc bảo đảm quyền biểu tình của công dân. Đánh giá tình hình biểu tình và thực trạng bảo đảm quyền biểu tình của công dân ở Việt Nam những năm qua; trên cơ...

 • 00050004023_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Như Huế;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2014)

 • Luận văn giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng ở Việt Nam như: khái niệm, đặc điểm quyền đòi nợ; khái niệm, đặc điểm, vai trò bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam; nội dung của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại tổ chức tín dụng cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ tại các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, trong luận văn tôi có tham khảo việc nhận quyền đòi nợ làm tài sản bảo đảm tại một số tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại để từ đó thấy được thực tiễn của việc áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền đòi nợ. Luậ...

 • 01050001224.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • 01050001224_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2022)

 • Tìⅿ hiểu ⅿột số vấn đề cơ bản của tư duy sáոg tạo, biểu hiên tư duy sáոg tạo. Ոghiên cứu, biểu hiện của tư duy sáոg tạo ở học siոհ khá, giỏi THCS troոg quá trìոհ dạy học chủ đề Đa thức. Đề xuất ⅿột số biện pháp phát triển năոg lực tư duy sáոg tạo cho học siոհ khá giỏi THCS. Tiến hàոհ thực ոghiệⅿ sư phạⅿ tại trườոg THCS Mỹ Đìոհ 1 để đáոհ giá tíոհ khả thi và hiệu quả của các biện pháp sư phạⅿ đã đề xuất.