Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 170-1-328-1-10-20160401.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường (2015)

 • Sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng, các định chế tài chính lớn ở Mỹ và Châu Âu đã khiến thế giới nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của quản trị công ty trong ngân hàng thương mại và do đó đã có sự cải tổ mạnh mẽ ở lĩnh vực này trên toàn thế giới. Hàng loạt các công trình nghiên cứu về tăng cường, củng cố quản trị công ty trong ngân hàng thương mại được ra đời, trong đó các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại chiếm vị trí quan trọng. Bài viết này nhằm giới thiệu, đánh giá các kết quả nghiên cứu về pháp pháp luật quản trị ngân hàng trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây cũng như nhận xét, đánh giá của tác giả về các nghiên cứu này.

 • 436-1-830-1-10-20160504.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường (2016)

 • Bài viết mang lại cách nhìn tổng quan về các vấn đề quản trị mà ngân hàng phải đối mặt. Trên cơ sở phân tích các đặc tính của ngân hàng, bài viết chi ra việc luôn luôn bị đặt trong tình trạng mang nghĩa vụ trả nợ nặng nề, rủi ro hệ thống và sự thiếu minh bạch về tài sản có là tính chất nổi trội của hoạt động ngân hàng. Khi áp dụng lý thuyết đại diện vào quản trị ngân hàng, xu hướng tự nhiên của quản trị ngân hàng là tối đa hóa lợi ích của các cổ đông nên đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của thị trường tài chính. Để khắc phục những hạn chế này, bài viết gợi mở cách tiếp cận quản trị ngân hàng mới, chuyển mục tiêu cuối cùng của quản trị ngân hàng từ tối đa hóa lợi nhuận của c...

 • 00050009381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó, luận án nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết. Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng th...

 • V_L2_01069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường (2007)

 • Làm rõ khái niệm tự giáo dục (TGD) vai trò và nội dung chủ yếu của TGD trong giáo dục đại học (GDĐH), cũng như tầm quan trọng, yêu cầu của việc xây dựng ý thức TGD trong GDĐH nước ta hiện nay và một số yêu cầu cơ bản của việc xây dựng ý thức TGD. Trình bày thực trạng ý thức TGD của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương trong những năm qua (2003 - 2007 ) và các vấn đề đặt ra. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao ý thức TGD cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương hiện nay như: đổi mới phương pháp dạy học - áp dụng yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ, đổi mới cách học đại học - tự học của sinh viên là cơ bản, tăng cường và đa dạng hóa các biện pháp giáo dục nội kh...

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 170-1-328-1-10-20160401.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường (2015)

 • Sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng, các định chế tài chính lớn ở Mỹ và Châu Âu đã khiến thế giới nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của quản trị công ty trong ngân hàng thương mại và do đó đã có sự cải tổ mạnh mẽ ở lĩnh vực này trên toàn thế giới. Hàng loạt các công trình nghiên cứu về tăng cường, củng cố quản trị công ty trong ngân hàng thương mại được ra đời, trong đó các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại chiếm vị trí quan trọng. Bài viết này nhằm giới thiệu, đánh giá các kết quả nghiên cứu về pháp pháp luật quản trị ngân hàng trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây cũng như nhận xét, đánh giá của tác giả về các nghiên cứu này.

 • 436-1-830-1-10-20160504.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường (2016)

 • Bài viết mang lại cách nhìn tổng quan về các vấn đề quản trị mà ngân hàng phải đối mặt. Trên cơ sở phân tích các đặc tính của ngân hàng, bài viết chi ra việc luôn luôn bị đặt trong tình trạng mang nghĩa vụ trả nợ nặng nề, rủi ro hệ thống và sự thiếu minh bạch về tài sản có là tính chất nổi trội của hoạt động ngân hàng. Khi áp dụng lý thuyết đại diện vào quản trị ngân hàng, xu hướng tự nhiên của quản trị ngân hàng là tối đa hóa lợi ích của các cổ đông nên đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của thị trường tài chính. Để khắc phục những hạn chế này, bài viết gợi mở cách tiếp cận quản trị ngân hàng mới, chuyển mục tiêu cuối cùng của quản trị ngân hàng từ tối đa hóa lợi nhuận của c...

 • 00050009381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2018)

 • Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó, luận án nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết. Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng th...

 • V_L2_01069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Cường (2007)

 • Làm rõ khái niệm tự giáo dục (TGD) vai trò và nội dung chủ yếu của TGD trong giáo dục đại học (GDĐH), cũng như tầm quan trọng, yêu cầu của việc xây dựng ý thức TGD trong GDĐH nước ta hiện nay và một số yêu cầu cơ bản của việc xây dựng ý thức TGD. Trình bày thực trạng ý thức TGD của sinh viên Trường Đại học Hùng Vương trong những năm qua (2003 - 2007 ) và các vấn đề đặt ra. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao ý thức TGD cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương hiện nay như: đổi mới phương pháp dạy học - áp dụng yếu tố tích cực của phương thức đào tạo theo tín chỉ, đổi mới cách học đại học - tự học của sinh viên là cơ bản, tăng cường và đa dạng hóa các biện pháp giáo dục nội kh...