Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Châu;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2022)

  • Nghiên cứu lý luận: tổng quan các tài liệu nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước về mô hình lớp đảo ngược, kĩ năng tự học; từ đó hệ thống hóa cơ sở lý luận về các khái niệm đó. Nghiên cứu thực tiễn: khảo sát thực trạng dạy học môn Toán 6 theo mô hình LHĐN và thực trạng tự học của HS. Tìm các biện pháp vận dụng mô hình LHĐN trong dạy học phân số và số thập phân lớp 6. Thiết kế kế hoạch dạy học cho một số bài học cụ thể với mô hình LHĐN. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm và tiến hành thực nghiệm. Thu thập và xử lý thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu, từ đó đưa ra kết luận

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Châu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Ngọc Châu;  Advisor: Chu, Cẩm Thơ (2022)

  • Nghiên cứu lý luận: tổng quan các tài liệu nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước về mô hình lớp đảo ngược, kĩ năng tự học; từ đó hệ thống hóa cơ sở lý luận về các khái niệm đó. Nghiên cứu thực tiễn: khảo sát thực trạng dạy học môn Toán 6 theo mô hình LHĐN và thực trạng tự học của HS. Tìm các biện pháp vận dụng mô hình LHĐN trong dạy học phân số và số thập phân lớp 6. Thiết kế kế hoạch dạy học cho một số bài học cụ thể với mô hình LHĐN. Xây dựng kế hoạch thực nghiệm và tiến hành thực nghiệm. Thu thập và xử lý thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu, từ đó đưa ra kết luận