Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • Ảnh hưởng của hàm lượng đồng đến sự nảy mầm và phát triển của hạt bưởi trong đất trồng cam Cao Phong, Hòa Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Tuyết Thu; Nguyễn, Ngọc Linh (2016)

 • Cam là cây ăn quả chủ lực trong phát triển kinh tế ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sử dụng các hóa chất chứa Cu trong canh tác cam qua nhiều thập kỷ đã làm nảy sinh ô nhiễm Cu trong đất. Gốc ghép để trồng các giống cam phổ biến tại Cao Phong đều sử dụng gốc bưởi đỏ Hòa Bình. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng Cu đến sự nảy mầm của hạt bưởi nhằm dự báo những rủi ro từ ô nhiễm đất. Hạt bưởi được gieo trong các bầu đất chứa 144, 2; 244, 2; 444, 2; 744, 2 và 1044, 2 ppm Cu, tương ứng với các công thức thí nghiệm CT0, CT1, CT2, CT3, CT4. Kết quả sau 15, 30, 45 ngày thí nghiệm đã chỉ rõ mức tăng ô nhiễm đồng trong đất làm giảm dần sự nảy mầm của hạ...

 • Các sự kiện cổ thời tiết cực đoan xảy ra tại tỉnh Kon Tum trên cơ sở nghiên cứu các tích tụ trầm tích và đặc điểm vòng sinh trưởng của cây.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Trọng Quốc; Nguyễn, Thị Oanh; Trịnh, Thị Thúy; Vũ, Văn Tích; Phạm, Nguyễn Hà Vũ; Nguyễn, Ngọc Linh (2016)

 • Sự gia tăng nồng độ các khí nhà kính như CO2, CH4, NOx, CFC trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ra Biến đổi khí hậu và gián tiếp cường hóa các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán là những thiên tai chính mà thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải gánh chịu. Nghiên cứu xác định các hiện tượng cổ thời tiết cực đoan là chìa khóa để xác định tần suất và cường độ của chúng từ đó giúp dự báo trong tương lai. Trong nghiên cứu này, bằng phương pháp xác định tốc độ lắng đọng trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ 210Pb, 226Ra và phân tích kích thước hạt trầm tích trong cột lỗ khoan tại hồ móng ngựa trên sông Đắk Bla (OBS) chúng tôi đ...

 • 00050006954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền. Đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay. Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.

 • 00050006954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Chương 1: Các vấn đề cơ bản về phòng chống rửa tiền. Chương 2: Hải quan Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới trong công tác phòng chống rửa tiền. Chương 3: Thuận lợi, khó khăn và một số kiến nghị giải pháp phòng chống rủa tiền

 • 00050008202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Nghiên cứu các lý thuyết về quản trị nhân lực và các nghiên cứu trước đây do các nhà nghiên cứu thực hiện để hệ thống hóa CSLL về quản trị nhân lực của doanh nghiệp. Qua đó, thu thập dữ liệu để phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) qua các yếu tố cấu thành như nhân lực, trình độ quản lý và cơ cấu tổ chức,...

 • 00050010041.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

 • 00050004808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2015)

 • Phân tích, tìm hiểu nội hàm của các khái niệm khiếu nại, tố cáo; nhận diện những đặc trƣng cơ bản của các khái niệm này. Tìm hiểu, hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc xây dựng các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tốcáo về đất đai. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp góp phần tăng cƣờng hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tốcáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 • 00050004808_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2014)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận của khiếu nại, tố cáo và thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo; nghiên cứu sự hình thành và phát triển của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân tích, bình luận nội hàm của các khái niệm khiếu nại, tố cáo; khiếu nại, tố cáo về đất đai và nhận diện những đặc trưng cơ bản của các khái niệm này; tìm hiểu khái niệm thực thi pháp luật và tầm quan trọng của thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo. - Hệ thống hóa, nghiên cứu về pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo; tác giả nghiên cứu thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam. - Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực thi pháp luật về giải qu...

Browsing by Author Nguyễn, Ngọc Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
 • Ảnh hưởng của hàm lượng đồng đến sự nảy mầm và phát triển của hạt bưởi trong đất trồng cam Cao Phong, Hòa Bình.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Tuyết Thu; Nguyễn, Ngọc Linh (2016)

 • Cam là cây ăn quả chủ lực trong phát triển kinh tế ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Sử dụng các hóa chất chứa Cu trong canh tác cam qua nhiều thập kỷ đã làm nảy sinh ô nhiễm Cu trong đất. Gốc ghép để trồng các giống cam phổ biến tại Cao Phong đều sử dụng gốc bưởi đỏ Hòa Bình. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng Cu đến sự nảy mầm của hạt bưởi nhằm dự báo những rủi ro từ ô nhiễm đất. Hạt bưởi được gieo trong các bầu đất chứa 144, 2; 244, 2; 444, 2; 744, 2 và 1044, 2 ppm Cu, tương ứng với các công thức thí nghiệm CT0, CT1, CT2, CT3, CT4. Kết quả sau 15, 30, 45 ngày thí nghiệm đã chỉ rõ mức tăng ô nhiễm đồng trong đất làm giảm dần sự nảy mầm của hạ...

 • Các sự kiện cổ thời tiết cực đoan xảy ra tại tỉnh Kon Tum trên cơ sở nghiên cứu các tích tụ trầm tích và đặc điểm vòng sinh trưởng của cây.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Trọng Quốc; Nguyễn, Thị Oanh; Trịnh, Thị Thúy; Vũ, Văn Tích; Phạm, Nguyễn Hà Vũ; Nguyễn, Ngọc Linh (2016)

 • Sự gia tăng nồng độ các khí nhà kính như CO2, CH4, NOx, CFC trong khí quyển là nguyên nhân chính gây ra Biến đổi khí hậu và gián tiếp cường hóa các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán là những thiên tai chính mà thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải gánh chịu. Nghiên cứu xác định các hiện tượng cổ thời tiết cực đoan là chìa khóa để xác định tần suất và cường độ của chúng từ đó giúp dự báo trong tương lai. Trong nghiên cứu này, bằng phương pháp xác định tốc độ lắng đọng trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ 210Pb, 226Ra và phân tích kích thước hạt trầm tích trong cột lỗ khoan tại hồ móng ngựa trên sông Đắk Bla (OBS) chúng tôi đ...

 • 00050006954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền. Đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay. Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.

 • 00050006954.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Lê, Văn Bính (2015)

 • Chương 1: Các vấn đề cơ bản về phòng chống rửa tiền. Chương 2: Hải quan Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới trong công tác phòng chống rửa tiền. Chương 3: Thuận lợi, khó khăn và một số kiến nghị giải pháp phòng chống rủa tiền

 • 00050008202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Nguyễn, Duy Dũng (2017)

 • Nghiên cứu các lý thuyết về quản trị nhân lực và các nghiên cứu trước đây do các nhà nghiên cứu thực hiện để hệ thống hóa CSLL về quản trị nhân lực của doanh nghiệp. Qua đó, thu thập dữ liệu để phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động quản trị nhân lực của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) qua các yếu tố cấu thành như nhân lực, trình độ quản lý và cơ cấu tổ chức,...

 • 00050010041.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Đặng, Thị Hương (2019)

 • Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Từ đó rút ra các đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở để đề xuất các giải pháp. Nghiên cứu, tìm hiểu các định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung các cơ sở, đề xuất quan điểm và giải pháp đẩy mạnh tạo động.lực cho người lao động tại Viettel Hà Nội- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

 • 00050004808.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2015)

 • Phân tích, tìm hiểu nội hàm của các khái niệm khiếu nại, tố cáo; nhận diện những đặc trƣng cơ bản của các khái niệm này. Tìm hiểu, hệ thống hóa cơ sở lý luận của việc xây dựng các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tốcáo về đất đai. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đưa ra định hướng và đề xuất các giải pháp góp phần tăng cƣờng hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tốcáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 • 00050004808_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Linh;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2014)

 • - Hệ thống hóa cơ sở lý luận của khiếu nại, tố cáo và thực thi pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo; nghiên cứu sự hình thành và phát triển của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phân tích, bình luận nội hàm của các khái niệm khiếu nại, tố cáo; khiếu nại, tố cáo về đất đai và nhận diện những đặc trưng cơ bản của các khái niệm này; tìm hiểu khái niệm thực thi pháp luật và tầm quan trọng của thực thi pháp luật về khiếu nại, tố cáo. - Hệ thống hóa, nghiên cứu về pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo; tác giả nghiên cứu thẩm quyền và trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Việt Nam. - Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực thi pháp luật về giải qu...