Browsing by Author Nguyễn, Phương Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 04051001163_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lựu;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2014; 2015-05-29)

 • In recent time, there has been an increasing number of those who want to sit a TOEIC test to get a desirable score for their college graduation or job application in Vietnam. This has resulted in the fact that many English centers have included TOEIC preparation courses in their training program. These centers usually state strongly about the effectiveness of their TOEIC preparation classes; however, there has been little investigation on this so far. This study is intended to explore the improve ments made by TOEIC learners in terms of (1) their test - taking strategies, and (2) their test scores. The participants selected for the study included ...

 • 04051001352.pdf.jpg
 • Image


 • Authors: Trần, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2016)

 • The present study aims to investigate speaking-in-class anxiety with the main focus on the second-year English-majored students at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen university. The specific objectives of the present study are: To examine the levels of speaking-in-class anxiety experienced by the second-year English-majored students at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University. To investigate the types of in-class activities which cause the most anxiety to students and which reduce students‟ anxiety. To suggest what teachers‟ behaviors and characteristics can reduce students‟ anxiety in English speaking classroom. The three research questions this study aims to ad...

 • 05050003069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Nhị;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2017)

 • Trên cơ sở tổng quan về những vấn đề lí luận và thực tiễn, tác giả đã nêu ra được các luận điểm khác nhau của nhiều nhà nghiên cứu đi trước để tổng hợp thành cơ sở lý luận, khung nghiên cứu của đề tài. Đề tài tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn đầu ra đến hoạt động giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật quân sự, thông qua việc nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn đầu ra hệ kỹ sư dân sự đến hoạt động giảng dạy của các giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành có thâm niên công tác từ 8 năm trở lên của 6 khoa tại Học viện Kỹ thuật quân sự

 • DT_00496.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Công Khanh; Bùi, Trung Kiên; Nguyễn, Phương Nga; Đào, Thị Oanh (2005)

 • Đề tài nghiên cứu đo lường chỉ số thông minh IQ của sinh viên các khoa thuộc các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Cử nhân tài năng thuộc ĐHQGHN nhằm tìm ra những điểm khác biệt, điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiềm năng về trí tuệ của họ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tiềm năng trí tuệ của sinh viên

 • 05050003108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Văn Tiến;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2017)

 • Đánh giá được năng lực chỉ huy của học viên thông qua công cụ Qua kết quả phân tích đã trả lời được năng lực chỉ huy của học viên đều được các đối tượng đánh giá ở mức độ trung bình khá và có sự khác biệt của các đối tượng đánh giá.

Browsing by Author Nguyễn, Phương Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 04051001163_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Lựu;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2014; 2015-05-29)

 • In recent time, there has been an increasing number of those who want to sit a TOEIC test to get a desirable score for their college graduation or job application in Vietnam. This has resulted in the fact that many English centers have included TOEIC preparation courses in their training program. These centers usually state strongly about the effectiveness of their TOEIC preparation classes; however, there has been little investigation on this so far. This study is intended to explore the improve ments made by TOEIC learners in terms of (1) their test - taking strategies, and (2) their test scores. The participants selected for the study included ...

 • 04051001352.pdf.jpg
 • Image


 • Authors: Trần, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2016)

 • The present study aims to investigate speaking-in-class anxiety with the main focus on the second-year English-majored students at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen university. The specific objectives of the present study are: To examine the levels of speaking-in-class anxiety experienced by the second-year English-majored students at School of Foreign Languages, Thai Nguyen University. To investigate the types of in-class activities which cause the most anxiety to students and which reduce students‟ anxiety. To suggest what teachers‟ behaviors and characteristics can reduce students‟ anxiety in English speaking classroom. The three research questions this study aims to ad...

 • 05050003069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Nhị;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2017)

 • Trên cơ sở tổng quan về những vấn đề lí luận và thực tiễn, tác giả đã nêu ra được các luận điểm khác nhau của nhiều nhà nghiên cứu đi trước để tổng hợp thành cơ sở lý luận, khung nghiên cứu của đề tài. Đề tài tập trung vào nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn đầu ra đến hoạt động giảng dạy tại Học viện Kỹ thuật quân sự, thông qua việc nghiên cứu ảnh hưởng của chuẩn đầu ra hệ kỹ sư dân sự đến hoạt động giảng dạy của các giảng viên giảng dạy các môn chuyên ngành có thâm niên công tác từ 8 năm trở lên của 6 khoa tại Học viện Kỹ thuật quân sự

 • DT_00496.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Công Khanh; Bùi, Trung Kiên; Nguyễn, Phương Nga; Đào, Thị Oanh (2005)

 • Đề tài nghiên cứu đo lường chỉ số thông minh IQ của sinh viên các khoa thuộc các trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Cử nhân tài năng thuộc ĐHQGHN nhằm tìm ra những điểm khác biệt, điểm mạnh, điểm yếu, những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tiềm năng về trí tuệ của họ. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tiềm năng trí tuệ của sinh viên

 • 05050003108.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tạ, Văn Tiến;  Advisor: Nguyễn, Phương Nga (2017)

 • Đánh giá được năng lực chỉ huy của học viên thông qua công cụ Qua kết quả phân tích đã trả lời được năng lực chỉ huy của học viên đều được các đối tượng đánh giá ở mức độ trung bình khá và có sự khác biệt của các đối tượng đánh giá.