Browsing by Author Nguyễn, Phạm Hùng, 1958-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050000257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2010)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: du lịch, hoạt động "biên mậu", du lịch "biên mậu" và tỉnh Lạng Sơn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn dựa trên sự tổng hợp, phân tích thông tin về hình thức tổ chức, quản lý hoạt động du lịch "biên mậu"; sản phẩm du lịch "biên mậu"; khách du lịch "biên mậu"; qua đó đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong sự phát triển du lịch "biên mậu" ở Lạng Sơn. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn.

 • 02050001499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Đức;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2012)

 • Nghiên cứu hoạt động du lịch và hoạt động biên mậu thực tiễn tại Thành phố (TP) Móng Cái, khái quát một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài như: du lịch, hoạt động biên mậu, du lịch biên mậu và thành phố Móng Cái. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch biên mậu ở TP Móng Cái dựa trên sự tổng hợp, phân tích thông tin về hình thức tổ chức, quản lí hoạt động du lịch biên mậu, sản phẩm du lịch biên mậu, khách du lịch biên mậu qua đó đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong sự phát triển du lịch biên mậu ở thành phố Móng Cái – Quảng Ninh.

 • 02050000360.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Thùy Trang;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2010)

 • Hệ thống hóa một số quan điểm lý luận liên quan đến du lịch văn hóa tâm linh và đưa ra hiệu quả của du lịch văn hóa tâm linh. Nghiên cứu thực trạng du lịch văn hóa tâm linh của người Hà Nội (qua khảo sát trên địa bàn quận Đống Đa). Tìm hiểu các hình thức tổ chức hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người dân quận Đống Đa; các sản phẩm du lịch tương ứng, các điểm đến du lịch văn hóa tâm linh, đặc điểm khách du lịch tham gia loại hình du lịch này. Đề xuất một số giải pháp đối với hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người Hà Nội (qua khảo sát ở quận Đống Đa) nhằm phát triển hợp lý hoạt động du lịch văn hóa tâm linh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Hà Nội, để hoạt động du lịc...

 • 02050002086.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hà Phương, 1985-;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2014)

 • Thông qua các nghiên cứu cụ thể, luận văn hướng tới mục đích góp phần đưa ra những luận cứ khoa học cho việc khai thác những tiềm năng và tài nguyên văn hóa biển đảo của tỉnh Khánh Hòa phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, của vùng du lịch Nam Trung Bộ nói chung, cũng như góp phần bảo tồn các di sản văn hóa biển đảo Khánh Hòa trong công cuộc phát triển kinh tế của địa phương và của đất nước. Luận văn tiếp thu và phát triển ý tưởng nghiên cứu trong một số luận văn Thạc sĩ, Cử nhân đã được thực hiện trước đây về du lịch văn hóa nói chung, du lịch văn hóa biển đảo nói riêng, để triển khai cho việc nghiên cứu du lịch văn hó...

 • 02050003544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Huy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2015)

 • Du lịch lễ hội ở Việt Nam là một loại hình hoạt động văn hóa luôn song hành với người dân Vệt, nó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi một chúng ta từ đời này sang đời khác, từ cổ chí kim, ở đâu có người Việt, ở đó có lễ hội, là một hoạt động văn hóa cộng đồng không thể thiếu trong đời sống tinh thần, vật chất của mỗi người, lâu lâu phải đi „xem Lễ‟ để nhớ về nguồn cội, lâu lâu phi đi „trẩy hội‟ để giao lưu, du hí.

 • 02050001911.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thanh Nhường;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2013)

 • Tổng quan và tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch văn hóa. Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên. Phân tích thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa ở Điện Biên. Đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch văn hóa nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Điện Biên nói riêng và nền kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung.

 • 02050001429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trung Thu;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2012)

 • Hệ thống hóa giá trị tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh. Qua khảo sát thực tế về hoạt động du lịch văn hóa của tỉnh từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Browsing by Author Nguyễn, Phạm Hùng, 1958-

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 02050000257.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2010)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài như: du lịch, hoạt động "biên mậu", du lịch "biên mậu" và tỉnh Lạng Sơn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn dựa trên sự tổng hợp, phân tích thông tin về hình thức tổ chức, quản lý hoạt động du lịch "biên mậu"; sản phẩm du lịch "biên mậu"; khách du lịch "biên mậu"; qua đó đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong sự phát triển du lịch "biên mậu" ở Lạng Sơn. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Du lịch “biên mậu” ở tỉnh Lạng Sơn.

 • 02050001499.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Việt Đức;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2012)

 • Nghiên cứu hoạt động du lịch và hoạt động biên mậu thực tiễn tại Thành phố (TP) Móng Cái, khái quát một số vấn đề lí luận liên quan đến đề tài như: du lịch, hoạt động biên mậu, du lịch biên mậu và thành phố Móng Cái. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch biên mậu ở TP Móng Cái dựa trên sự tổng hợp, phân tích thông tin về hình thức tổ chức, quản lí hoạt động du lịch biên mậu, sản phẩm du lịch biên mậu, khách du lịch biên mậu qua đó đưa ra đánh giá về những thành tựu, hạn chế, thuận lợi, khó khăn trong sự phát triển du lịch biên mậu ở thành phố Móng Cái – Quảng Ninh.

 • 02050000360.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Thùy Trang;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2010)

 • Hệ thống hóa một số quan điểm lý luận liên quan đến du lịch văn hóa tâm linh và đưa ra hiệu quả của du lịch văn hóa tâm linh. Nghiên cứu thực trạng du lịch văn hóa tâm linh của người Hà Nội (qua khảo sát trên địa bàn quận Đống Đa). Tìm hiểu các hình thức tổ chức hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người dân quận Đống Đa; các sản phẩm du lịch tương ứng, các điểm đến du lịch văn hóa tâm linh, đặc điểm khách du lịch tham gia loại hình du lịch này. Đề xuất một số giải pháp đối với hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người Hà Nội (qua khảo sát ở quận Đống Đa) nhằm phát triển hợp lý hoạt động du lịch văn hóa tâm linh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân Hà Nội, để hoạt động du lịc...

 • 02050002086.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Hà Phương, 1985-;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2014)

 • Thông qua các nghiên cứu cụ thể, luận văn hướng tới mục đích góp phần đưa ra những luận cứ khoa học cho việc khai thác những tiềm năng và tài nguyên văn hóa biển đảo của tỉnh Khánh Hòa phục vụ phát triển du lịch, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng, của vùng du lịch Nam Trung Bộ nói chung, cũng như góp phần bảo tồn các di sản văn hóa biển đảo Khánh Hòa trong công cuộc phát triển kinh tế của địa phương và của đất nước. Luận văn tiếp thu và phát triển ý tưởng nghiên cứu trong một số luận văn Thạc sĩ, Cử nhân đã được thực hiện trước đây về du lịch văn hóa nói chung, du lịch văn hóa biển đảo nói riêng, để triển khai cho việc nghiên cứu du lịch văn hó...

 • 02050003544.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Huy;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2015)

 • Du lịch lễ hội ở Việt Nam là một loại hình hoạt động văn hóa luôn song hành với người dân Vệt, nó ăn sâu vào tiềm thức của mỗi một chúng ta từ đời này sang đời khác, từ cổ chí kim, ở đâu có người Việt, ở đó có lễ hội, là một hoạt động văn hóa cộng đồng không thể thiếu trong đời sống tinh thần, vật chất của mỗi người, lâu lâu phải đi „xem Lễ‟ để nhớ về nguồn cội, lâu lâu phi đi „trẩy hội‟ để giao lưu, du hí.

 • 02050001911.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thanh Nhường;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2013)

 • Tổng quan và tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch văn hóa. Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa ở Điện Biên. Phân tích thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa ở Điện Biên. Đề xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch văn hóa nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch Điện Biên nói riêng và nền kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên nói chung.

 • 02050001429.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Trung Thu;  Advisor: Nguyễn, Phạm Hùng, 1958- (2012)

 • Hệ thống hóa giá trị tài nguyên du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh. Qua khảo sát thực tế về hoạt động du lịch văn hóa của tỉnh từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch văn hóa tỉnh Bắc Ninh.