Browsing by Author Nguyễn, Quốc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050000752.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2012)

 • Tìm hiểu về đặc điểm lưu vực sông Mê Kông, các khái niệm cơ bản về số liệu mưa vệ tinh. Nghiên cứu khai thác số liệu mưa vệ tinh bằng công cụ GIS. Sử dụng số liệu mưa vệ tinh làm đầu vào cho mô hình thủy văn phục vụ bài toán dự báo thủy văn. Ứng dụng mô phỏng, dự báo dòng chảy lưu vực sông Mê Kông từ Cheang Sean đến Stung Streng) bằng mô hình toán thủy văn NAM.

 • V_L0_02485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Phan, Huy Đường (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Khái quát lịch sử hình thành, phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam. Nghiên cứu và làm rõ thực trạng phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở nước ta, đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới như: quy hoạch tổng thể khu kinh tế cửa khẩu; xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; vận động xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu; chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ; giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc ...

 • V_L0_02485_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn (2009)

 • 111 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Khái quát lịch sử hình thành, phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam. Nghiên cứu và làm rõ thực trạng phát triển khu k (...)

Browsing by Author Nguyễn, Quốc Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050000752.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Nguyễn, Thanh Sơn (2012)

 • Tìm hiểu về đặc điểm lưu vực sông Mê Kông, các khái niệm cơ bản về số liệu mưa vệ tinh. Nghiên cứu khai thác số liệu mưa vệ tinh bằng công cụ GIS. Sử dụng số liệu mưa vệ tinh làm đầu vào cho mô hình thủy văn phục vụ bài toán dự báo thủy văn. Ứng dụng mô phỏng, dự báo dòng chảy lưu vực sông Mê Kông từ Cheang Sean đến Stung Streng) bằng mô hình toán thủy văn NAM.

 • V_L0_02485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Phan, Huy Đường (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Khái quát lịch sử hình thành, phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam. Nghiên cứu và làm rõ thực trạng phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở nước ta, đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra quan điểm và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam trong thời gian tới như: quy hoạch tổng thể khu kinh tế cửa khẩu; xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu; vận động xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu; chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ; giữ gìn và bảo vệ an ninh quốc ...

 • V_L0_02485_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quốc Anh;  Advisor: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn (2009)

 • 111 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Khái quát lịch sử hình thành, phát triển khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam. Nghiên cứu và làm rõ thực trạng phát triển khu k (...)